WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Прибутковий податок з громадян - Дипломна робота

Прибутковий податок з громадян - Дипломна робота

2.3. Практика нарахування та сплати прибуткового податку.

Нарахування утримання та перерахування до бюджету прибуткового податку здійснюється підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які провадять виплати доходів.

Обчислення податку протягом року провадиться з суми місячного сукупного оподатковуваного доходу за встановленими ставками згідно чинного законодавства. При цьому для громадян, які мають право на одержання пільг, сума оподатковуваного доходу зменшується на розмір цих пільг.

З метою запобігання зайвому стягненню до бюджету сум прибуткового податку за місцем основної роботи, справляння податку у поточному місяці може проводитись наростаючим підсумком зі середньомісячного оподатковуваного доходу на поточний календарний місяць з урахуванням сум утриманого прибуткового податку за попередні місяці.

З працівників, прийнятих на роботу, податок із сукупного доходу за перший місяць роботи, якщо цей дохід перевищує неоподатковуваний мінімум, утримується із виплати за першу половину наступного місяця. Якщо зарплата виплачується один раз на місяць, податок утримується при його виплаті за поточний місяць. При звільненні протягом року з основного місця роботи бухгалтерія підприємства складає остаточний розрахунок за відпрацьований період та видає громадянину довідку форми №3 (додаток 1) про суми доходу, нарахованого в поточному році, та утримані суми податку. А в разі влаштування на іншу роботу ( постійно, тимчасово) громадянин зобов'язаний подати цю довідку в бухгалтерію за новим місцем роботи. Після закінчення календарного року перерахунок податку з сукупного річного доходу поводиться за новим місцем роботи з урахуванням одержаних доходів і утриманих податків за попереднім місцем роботи. Після закінчення календарного року визначається сума сукупного річного оподатковуваного доходу. Прибутковий податок з річного доходу визначається із середньомісячного доходу з урахуванням сплаченого (утриманого) протягом року податку з місячних доходів. Обчислення податку і перерахунок прибуткового податку провадиться підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності до 1 лютого наступнього за звітним року, а до 15 лютого ці відомості за встановленою форммою подаються податковими інспекціям за місцем проживання платника.

З доходів отриманих не за місцем основної роботи (служби, навчання), податок обчислюється за встановленими ставками, утримується у джерела виплати і перераховується до бюджету. При визначені оподатковуваного доходу в джерела виплати не виключається сума встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму і не надаються пільги.

Після закінчення календарного року громадяни, крім тих, які одержували доходи лише за місцем основної роботи, зобов'язані в строк до 1 березня наступного року подати до податкового органу за місцем проживання декларацію про суми сукупного доходу (додаток 2), одержаного як за основним, так і не основним місцем роботи. Особи, які одержують доходи не за місцем основної роботи, зобов'язані вести облік доходів і витрат, пов'язаних з одержанням цих доходів, за формою і в порядку, встановленому Головною державною податковою інспекцією України (додаток 3).

Підприємства, установи, організації і фізичні особи - суб'єкти підпрємницької діяльності, які провадять виплати зазначених доходів, зобов'язані не пізніше як через 30 днів після виплати надіслати до податкових органів за місцем проживання громадян відомості за формою № 2 (додаток №4), про виплачені суми доходів і суми утриманого з них податку.

Податкові органи використовують ці відомості для перевірки поданих громадянами декларацій та обчислення сукупної річної суми податку. При обчисленні річної суми податку з оподаткованого доходу виключається встановлений чинним законодавством неоподаткову-ваний мінімум на дату обчислення податку і суми на які зменшується оподаткований дохід передбачені Декретом КМ України "Про прибутковий податок з громадян".

У разі виплати громадянам авторських винагород і винагород за видання або інше використання творів науки, літератури і мистецтва, винагород авторам відкриттів, винаходів та промислових зразків, а також при обчисленні податку за сукупним річним доходом враховуються документально підтверджені витрати, безпосередньо пов'язані з одержанням доходів від цієї діяльності. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені при поданні декларації документально, то вони враховуються за нормами, передбачиними законодавством.

Оподаткування доходів отриманих від зайняття підприємницькою діяльністю проводиться податковими органами на підставі декларацій, поданих громадянами про очікуваний (оціночний) у поточному році доход або про фактично одержані у звітному календарному році доходи.

Обчислення податку з фактичного річного доходу провадиться податковими органами за місцем постійного проживання платника, а якщо його діяльність здійснюється в іншому місці - за місцем здійснення цієї діяльності з ообов'язковим повідомленням податкового органу за місцем постійного проживання громадянина про розміри одержаного ним доходу і сплаченого податку за минулий рік.

Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів, одержаних від цієї діяльності, за фіксованими розмірами податку шляхом придбання патенту. Сплата фіксованого податку дозволена законодавством при слідуючих умов:

  • кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким громадянином - платником податку, включаючи членів його сім'ї, які беруть часть у підприємницькій діяльності, не перевищує п'яти;

  • валовий доход такого громадянина від самостійного здійснення підприємницької діяльності або з використанням найманої праці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю придбання патенту, не перевищує семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

  • громадянин здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках та є платником ринкового збору. Доходи такого громадянина від здійснення інших видів підприємницької діяльності, оподатковуються у загальному порядку.

На доходи громадян, одержані від здійснення підприємницької діяльності, у разі сплати ними фіксованого податку не поширюється дія пільг.

Фіксований податок сплачується громадянином - платником податку до відповідного місцевого бюджету за місцем його проживання. Розмір фіксованого податку встановлюється відповідними місцевими радами залежно від територіального місця торгівлі.

У разі коли платник податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім'ї, розмір фіксованого податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу. У такому разі платник має право самостійно доплатити 50 відсотків від суми встановленого фіксованного податку з розрахунку на кожну особу та повідомити про це податковий орган, який зобов'язаний внести відповідні зміни до патенту. Доходи громадянина, одержані від здійснення підприємницької діяльності, що оподатковуються фіксованим податком, не включаються до складу його сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року, а сплачена сума фіксованого податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку або осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах. У разі сплати фіксованого податку платник такого податку звільняється від ведення обліку доходів і витрат.

Оподаткування доходів громадян здійснюється на підставі:

  • декларацій громадян про очікуваний (оціночний) у поточному році або про фактично одержані ними протягом року доходи;

  • матеріалів перевірок діяльності громадян, проведених податковими органами;

  • отриманих відомостей про виплачені платниками доходи і утримані податки за формою №2.

Іноземні громадяни, що мають постійне місце проживання в Україні і одержують доходи як вУкраїні, так і за її межами, подають декларації про одержані доходи до податкового органу за місцем діяльності в Україні.

При цьому декларація про очікувані (оціночні) доходи у поточному році подається іноземними громадянами потягом одного місяця з дня прибуття в Україну незалежно від джерела одержання доходів. У разі припинення протягом календарного року діяльності та виїзду інземних громадян з України декларація про фактично одержані доходи подається не пізніше як за місяць до виїзду.

З таких доходів податок обчислюється податковим органом на підставі декларації по доходи за місцем здійснення дільності іноземним громадянином в Україні. Документом для сплати податку є платіжне повідомлення, що надсилається платникові податковим органом. На підставі декларації про очікувані доходи платникові обчислюється авансова сума податку. Перерахунок сум податку здійснюється на підставі даних про фактично одержані доходи.


 
 

Цікаве

Загрузка...