WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансова, податкова та статистична звітності - Курсова робота

Фінансова, податкова та статистична звітності - Курсова робота

Врегулювання бухгалтерського обліку дасть змогу:

  • забезпечити зважене використання міжнародних стандартів з урахуванням економіко-правового середовища та стану ринкових відносин в Україні;

  • додержати відповідність національної системи бухгалтерського обліку загальновизнаним світовим підходом до ведення бухгалтерського обліку;

  • переглянути допустимі способи оцінки майна та зобов'язань;

  • створити умови для поглиблення аналітичності облікової інформації та забезпечення доступності (публічності) бухгалтерської (фінансової) звітності.

Використана література

 • Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96. №254/96-ВР // Відомості ВРУ.-1996.-№30

 • Закон України „Про Державний бюджет на 2001 р."//www.rada kiev.ru

 • Закон України „Про систему оподаткування" від 25.06.91р. №1251-ХІІ зі змінами та доповненнями.

 • Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97р. №283/97 ВР.//Зб. систематичного зак-ва-2002. №38/1-2.с.20-71

 • Закон України „Про порядок погашення зобов'язання платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000р. №2181//Зб. систем. зак-ва-№16/1 с.24

 • Закон України „Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97р. №400/97 ВР.//Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета.-№40(586)-02.05.2001.

 • Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витрати, пов'язаними з народженням та похованням" від 18.01.2001р. №2240-ІІІ.//Професійна бухгалтерська газета.-№21(567)-07ю03.2001.

 • Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000р. №1533-ІІІ //Прфесійна бухгалтерська газета-№21(567)-07.03.2001.зі змінами та доповненнями внесеними Законом України від 11.01.2001р. №2213-ІІІ

 • Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, викликавшого втрату працездатності" від 23.09.99р. №1105-ХІV//Всеукраїнська бухгалтерська газета-№40(586)-02.05.2001р. зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 21.12.2000р. №2180-ІІІ. Від 22.02.2001р. №2272-ІІІ

 • Закон України „Про податок з власників транспортних засобів і інших самохідних машин та механізмів" від 08.02.97р. №75/97-ВР зі змінами та доповненнями. // www.rada kiev.ru/

 • Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.06.99р. №996-ХІV зі змінами та доповненнями//Бухгалтерія №29/1-2(496),15.07.2002р.

 • Закон України „Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11.01.2001р. №2213-ІІІ.//Професійна бухгалтерська газета.-№21(567)-07.03.2001р.

 • Закон України "Про пенсійне забезпечення" №1788-ХІІ від 05.11.1991р.//Відомості ВРУ.-1992.-№2.

 • Основні законодавства України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

 • Інструкція про порядок складання в 2001 році місячної звітності установами та організаціями, що отримують кошти з державного та (або) місцевого бюджетів, затверджена наказом Державного казначейства України від 22.02.2001р. №23.

 • Інструкція про порядок складання в 2001 році квартальних звітів установами та організаціями, що отримують кошти з державного та (або) місцевого бюджетів, затверджена наказом Державного казначейства України від 03.04.2001р. №48.

 • Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів та документів, розрахунків і інших статей балансу, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 №90.

 • Інструкція про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, що отримують кошти з державного та (або) місцевого бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 27.12.2001р. №225.

 • Про затвердження порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті „Наказ Державного казначейства України" від 24.07.2001р. №126.

 • Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями і громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження в Пенсійний фонд України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.10.2001р. №16-6.

 • Інструкція про порядок поступлення, обліку і витрачання коштів Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності від 26.06.2001р. №16.

 • Інструкція по статистиці заробітної плати, затвердженої наказом Міністерства Статистики України від 11.12.1995р. №323.

 • Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття і облік їх надходження в Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000р. №339.

 • Інструкція про порядок обчислення, обліку та витрачення страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України від 20.04.2001р. №12.

 • Інструкція про прибутковий податок з громадян, затверджено наказом Головної державної податкової Інспекції України від 21.04.93р. №12 зі змінами та доповненнями.

 • Порядок представлення фінансової звітності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. №228 затверджено „Положення про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ".

 • Постанова ВРУ від 12.07.96р. №328 „Про структуру узгодженої класифікації України".

 • Порядок складання декларації „Про прибуток підприємства" затверджений Державною податковою адміністрацією України від 08.07.97 №214 або Міністерством Юстиції України від 21.01.98 №37.

 • Декрет Кабінету Міністрів України „Про прибутковий податок громадян" від 26.12.92р. №13-92.

 • Порядок заповнення „Розрахунку податку з власників транспортних засобів і інших самохідних машин та механізмів" затверджений наказом ГНАУ від 16.02.2000р. №61.

 • Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.05.95р. №88.

 • „Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", наказ Міністерства фінансів України від 09.01.2001р. №6, затверджений Міністерством Юстиції 24.01.2001р.

 • „Про внесення змін та доповнень в бюджетну класифікацію України", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.12.2000р №348.

 • „Про внесення змін та доповнень в бюджетну класифікацію України" від 25.12.2000р №349.

 • Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.98 №1706.

 • Фаріон І.Д., Свірко С.В. Бухгалтерський облік в бюджетних установах та фінансових органах // Економічна думка. – Тернопіль. 1999

 • Про затвердження форм державної статистичної звітності з обліку послуг // Наказ Держкомітету. // Податки та бух облік – 2002 - №23 – с.13-20.

 • Затвердження форм статистичної звітності та Інструкцій щодо їх заповнення // Офіційний вісник України – 2001 - №14 – с.247-280.

 • Про затвердження форм державної статистичної звітності // Галицькі контракти – 2000р. - №45 – с.107.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...