WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансова, податкова та статистична звітності - Курсова робота

Фінансова, податкова та статистична звітності - Курсова робота

Згідно Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачення коштів Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності від 26.06.2001 р. №16, один примірник звіту установи представляють в орган реєстрації не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним періодом місяця, другий – залишається в бухгалтерії.

Щоквартально подається "Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків і витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань в Україні ".

У відповідності з вимогами Закону України „Про обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, викликавши втрату працездатності" від 23.09.1999р. №1105-ХІV зі змінами та доповненнями бюджетні організації є платниками внеску в орган реєстрації.

Згідно Інструкції, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України від 20.04.2001р. №12, один екземпляр подається в робочий орган виконавчої дирекції Фонду за місцем реєстрації страховика в наступні строки: до 10.04, до 10.07, до 10.10, до 15.01 року, наступного за звітним.

Щоквартально подається „Розрахункова відомість про нарахування та перерахування страхових внесків в Фонд загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття".

У відповідності з вимогами Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 року №1533-ІІІ зі змінами та доповненнями, бюджетні організації є платниками внеску в Фонд за місцем реєстрації.

Згідно Інструкції затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000р. №339, один екземпляр подається в центр зайнятості за місцем реєстрації платника в наступні строки 10.04, 10.07, 10.10, 15.01.

Щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом в орган державної податкової служби подається „Довідка про суми, виплачених доходів та утриманих з них податків фізичних осіб" за формою №8 ДР. Порядок сплати прибуткового податку бюджетними установами здійснюється згідно Декрету №13-92; Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 року №12, зі змінами та доповненнями.

Щорічно на протязі 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року в податкові органи по своєму місцезнаходженню бюджетні організації подають "Розрахунок податку з власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів" згідно Закону України "Про податок з власників транспортних засобів і інших самохідних машин та механізмів" від 08.02.97р. №75/97 ВР, зі змінами та доповненнями.

Метою складання статистичної звітності є отримання статистичних даних про виконання державного бюджету користувачами для економічного аналізу та їх прогнозування на поточний і перспективний періоди.

Своєчасні та достовірні дані про виконання бюджетів дають змогу:

 • спостерігати за ходом виконання бюджетів;

 • здійснювати заходи щодо забезпечення контролю за операціями та управління бюджетними коштами;

 • аналізувати стан і перспективи розвитку органів Державного казначейства.

Статистична інформація про виконання державного та місцевих бюджетів характеризує економіку держави і використовується органами законодавчої та виконавчої влади, широким колом науковців, економістів, ділових людей. Відповідної інформації щодо виконання Державного бюджету України потребують також міжнародні фінансові організації, такі, як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку.

Форми звітності та інструкції щодо заповнення цих форм, періодичність, способи та порядок їх надання щорічно затверджуються Державним казначейством України з урахуванням вимог Бюджетного кодексу та закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, за погодженням з Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою.

Дія Інструкції щодо заповнення форм державної статистичної звітності про використання робочого часу поширюється на всіх юридичних осіб, їх відокремлені підрозділи не залежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання.

Форма 3–ПВ термінова – квартальна (зведена) складається багатогалузевими підприємствами у відповідності до цієї Інструкції.

У статистичній звітності з праці дані про використання робочого часу наводяться щодо тих працівників, які враховують в середньо обліковій чисельності штатних працівників. Її обчислення здійснюється у відповідності до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату України від 07.07.95 №171, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.08.95. за №287/823, зі змінами, внесеними наказом Держкомстату України від 19.02.99 №67 "Про внесення змін до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві", зареєстрованим Міністерством юстиції України 09.03.99 №145/3438.

Підставою для складання форми №3-ПВ є документи первинного обліку: накази, табелі обліку, довідки та інші офіційні документи, що підтверджують неявки на роботу.

У статистичній звітності з праці передбачені показники руху робочої сили – прийняття на роботу та вибуття працівників, що характеризують зміни облікового складу працівників за звітний період. Це форми №3–ПВ, №1–ПМ, №4–ПМ, №3–ПМ.

Згідно Наказу Державного комітету статистики "Про затвердження форм державної статистичної звітності та Інструкції щодо їх заповнення" бюджетні установи подають наступні звіти:

 • щоквартально, 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом подається „Звіт про об'єм платних послуг, наданих населенню" форма №1 – послуги;

 • щорічно, 20 січня „Звіт про наявність автотранспорту на кінець року" форма №1 – тр.;

 • щомісячно, 11 числа місяця, наступного за звітним „Звіт про стан заборгованості по виплаті заробітної плати" форма №1 – ПВ (заборгованість);

 • щомісячно або щоквартально, не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним періодом „Звіт про працю" форми №1- ПВ;

 • щоквартально, до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом „Звіт про використання робочого часу" форми №3 – ПВ;

 • щодекадно по мірі необхідності „Відомості про прийнятих робітниках" форми №1- ПН;

 • не пізніше ніж за 2 місяця до звільнення „Звіт про звільнення працівників" форми №4 – ПН;

 • щомісячно, 28 числа місяця, наступного за звітним „Звіт про наявність вільних робочих місць і потреби в робітниках" форма №3 – ПН.

Висновок

Перехід України до ринкових умов господарювання вимагає такої організації обліку, що забезпечувала б учасників ринку необхідною бухгалтерською інформацією, дозволяла власнику мати достовірні дані про власне майнове та фінансове становище, результати діяльності відповідно до міжнародних стандартів.

Згідно з програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 №1706, реформування системи бухгалтерського обліку є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування.

Завдання реформи, як зазначено в постанові уряду, є:

 • створення системи національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і звітності, яка забезпечить потрібною інформацією користувачів, передусім інвесторів;

 • забезпечення зв'язку реформування бухгалтерського обліку з основними тенденціями гармонізації стандартів на міжнародному рівні та станом економіко-правового простору і ринкових відносин в Україні;

 • надання медичної допомоги у впровадженні та використанні реформованої моделі бухгалтерського обліку.

Цей процес має здійснюватися за такими напрямами:

 • законодавче закріплення принципів ведення бухгалтерського обліку;

 • формування відповідної вітчизняної нормативної бази;

 • методичне забезпечення (інструкції, методичні вказівки, коментарі);

 • кадрове забезпечення (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з бухгалтерського обліку);

 • міжнародне співробітництво (вступ та активна робота у міжнародних спеціалізованих професійних організаціях).


 
 

Цікаве

Загрузка...