WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансова, податкова та статистична звітності - Курсова робота

Фінансова, податкова та статистична звітності - Курсова робота

ІІ – оборотні активи (передбачений для відображення грошових коштів і їх еквівалентів, призначених для реалізації або використання протягом одного року);

ІІІ – витрати (відображаються всі доходи бюджетної установи, які вона отримує на виконання кошторису. Залежно від джерел утворення доходів у формах фінансової звітності вони відображаються при фактичному надходженні коштів або при нарахуванні доходу за надані послуги. При цьому до доходів включаються "грошові кошти в дорозі").

Пасив балансу складається з таких розділів:

І – власний капітал (призначений для відображення сум фондів бюджетних установ і фінансових результатів діяльності за минулі бюджетні роки. Фонди бюджетних установ складаються із фонду необоротних активів і фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах);

ІІ – зобов'язання (відображаються поточні та довгострокові зобов'язання бюджетних установ);

ІІІ – доходи (відображає фактичні видатки і витрати бюджетних установ, проведені протягом бюджетного року).

Структура балансу бюджетної установи суттєво відрізняється від структури балансу госпрозрахункового підприємства.

Бюджетні організації для здійснення своєї діяльності отримують необхідні кошти з бюджету, тому вони не наділяються власними оборотними коштами. У балансі бюджетної установи відсутній рахунок „Статутний фонд", рахунку „Основні засоби" відповідають рахунки „Фонди в основних засобах" та „Знос основних засобів" в пасиві балансу, а рахунку „Малоцінні та швидкозношуваних предметах" – рахунок „Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах". Інші матеріальні цінності, грошові кошти та кошти в розрахунках покриваються в пасиві балансу з фінансуванням з бюджету за доходами спеціальних коштів і частково кредиторською заборгованістю.

У бюджетних установах не утворюється амортизаційний фонд, оскільки необхідні кошти на поповнення та ремонт основних засобів вони повністю отримують з бюджету. Тому в балансі не має рахунків з обліку амортизаційного фонду.

При складанні квартальної звітності бюджетні установи керуються вимогами Інструкції №48 від 03.04.2001 року.

У відповідності з Законом України „Про Державний бюджет України на 2001 рік", постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2000р. №17 „Про порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог по виконанню кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" зі змінами, наказом Міністерства фінансів України від 09.01.2001р. №6 „Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованим в Міністерстві Юстиції України 24.01.2001 року під №65/5256, та іншими нормативно-правовими актами форми квартально-фінансової звітності, порядок їх заповнення та представлення встановлюються у відповідності з даною Інструкцією.

Центральні органи виконавчої влади та інші головні розпорядники бюджетних коштів, установи, організації, що одержують кошти з державного та (або) місцевого бюджетів, квартальний звіт про виконання кошторисів доходів і витрат у 2001 році представляють в наступному обсязі по формах:

Форма №1 „Баланс" – складають на основі зведених даних аналітичного та синтетичного обліку на кінець кварталу. Кожна установа заповнює в Балансі тільки ті рядки, які стосуються її діяльності.

Форма №2 „Звіт про виконання кошторису доходів та видатків установи (загальний фонд)" складається установами, які отримують кошти із загального фонду бюджету, які витрачають їх у відповідності до кошторису доходів і видатків.

Форма №2 – валюта „Звіт про використання бюджетних коштів з міжнародної діяльності України" – складається установами, що отримують кошти з державного бюджету в іноземній валюті.

Звіт форми №2 – валюта складається окремо по загальному і спеціальному фондах.

Форма №3 „Звіт про виконання по щтатах та контингентах" відображають показники по сітках, штатах та контингентах установи. Окремі установи представляють звіт по спеціально затверджених для них формах.

Звіти форми №4 про поступлення та використанню коштів спеціального фонду складаються по формах в розрізі видів коштів.

Форма №4-1 % „Звіт про надходження і використання спеціальних коштів" складаються установами, які отримують доходи від надання платних послуг, виконання робіт, реалізації продукції чи іншої діяльності, що здійснюється у відповідності з діючими нормативно-правовими актами і тих, що їх використовують їх за цільовим призначенням згідно кошторису доходів і видатків установи.

Форма №4-2 „Звіт про надходження та використання сум за дорученнями" складається установами, які стримують кошти від юридичних, фізичних осіб та благодійних фондів для виконання окремих доручень у відповідності із затвердженими коштами.

По цій формі також відображаються кошти, які отримують бюджетні установи з державного бюджету, але не від свого головного розпорядника коштів, а від іншого міністерства для виконання певного доручення.

Форма №4-4 „Звіт про рух інших власних надходжень" складається установами, що отримують доходи, зараховані до інших власних надходжень і які використовують їх у відповідності з затвердженими кошторисами доходів і видатків.

Форма №4-5 „Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів" складається установами, які для забезпечення своєї діяльності і виконання покладених на них функцій отримують додаткові кошти з інших бюджетів чи місцевих бюджетів інших рівнів – субвенції.

Субвенції – це кошти, які установи, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, отримують з бюджетів інших рівнів для виконання делегованих законами України повноважень органів місцевого самоврядування чи інших, визначених законодавством, функцій і використовують їх у відповідності з кошторисом доходів і видатків.

Форма №4-6 „Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)" складається установами, які по розпорядженню головних розпорядників коштів отримують кошти, що відносяться до інших доходів спеціального фонду бюджету. Кожна бюджетна установа складає і надає в складі квартального фінансового звіту тільки ті форми №4 звітів про засоби спеціального фонду по їх видах, які застосовуються в даній установі.

Звіт форми №4-1 зведений „Зведений звіт про надходження і використання спеціальних коштів" складається загальний за всіма функціями, але окремо по кожному виду спеціальних коштів, а звіт форми №4-4 зведений „Зведений звіт про рух інших власних надходжень" – загальний за всіма функціями, але окремо по кожному виду інших власних надходжень.

Звіти форми №4-1 – зведений і №4-4 – зведений подаються вищестоящій установі і не представляються в органи Державного Казначейства України.

Форма №4-3 „Звіт про депозити суми" складається установами, на ім'я яких у відповідності з діючими законодавством надходять кошти фізичних чи юридичних осіб для тимчасового зберігання, перераховані з надходженням відповідних умов по призначенню. Форма №4-3 складається без розподілу по кодах економічної класифікацій видатків.

Установи, які, крім засобів загальних і спеціальних фондів, отримують додаткові засоби для тимчасового зберігання, складають форму про депозитні засоби.

Форма №7 „Звіт про заборгованість бюджетних установ" складається установами по фактичній дебіторській заборгованості на основі даних бухгалтерського обліку, що виникають в установі при виконанні кошторису відповідного періоду і минулих років. Звіт складається окремо по коштах, отриманих із загального і спеціального фондів кошторису в розрізі кодів функціональної класифікації видатків.

Звіт по заборгованості бюджетних установ складається як по видатках, так і по нарахованих доходах.

Форма №8 „Звіт про зобов'язання бюджетних установ" складається всіма установами, що отримують кошти Державного бюджету України. Звіт призначений для контролю за відповідністю обліку зобов'язань в органах Державного казначейства України та у розпорядників бюджетних коштів, що надходять для обслуговування в органах Державного казначейства України. Звіт складається по кожній функції в розрізі кодів економічної класифікації доходів.

При складанні форм квартальної фінансової звітності в 2001 році коди бюджетної класифікації України використовуються з врахуванням змін, встановленим наказом Міністерства фінансів України від 25.12.2000 року №348 „Про внесення змін та доповнень в бюджетну класифікацію України" та наказом Міністерства фінансів України від 25.12.2000 року №349 „Про внесення змін та доповнень в бюджетну класифікацію України".


 
 

Цікаве

Загрузка...