WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансова, податкова та статистична звітності - Курсова робота

Фінансова, податкова та статистична звітності - Курсова робота

Згідно Наказу Державного казначейства України „Про затвердження Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті" від 24 липня 2001 року №126 активи, пасиви та операції в іноземних валютах включаються в річний бухгалтерський звіт в сумах, що визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю, що діє на території України.

Дані статей балансу на кінець звітного року повинні бути обґрунтовані результатами ретельно проведеної перед складанням річного бухгалтерського звіту інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, резервів, документів та розрахунків, порядок якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 №69 та регламентовано Інструкцією, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 №90.

Бухгалтерські звіти і баланси підписують керівник і головний бухгалтер установи. Звіти про виконання плану по штатах і контингентах міністерствах, відомствах, управліннях (відділах) держадміністраціях підписує керівник планово-фінансової служби.

У бухгалтерських звітах і фінансах не повинно бути жодних підчисток і помарок. Виправлення помилок у звітах здійснюється з дотриманням вимог Положення про документальне забезпечення записів у документальному обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 25.05.95 року №88.

Форми річного звіту повинні бути пронумеровані, прошнуровані і зброшуровані в окрему папку, складено перелік форм, включених до річного звіту.

Строки подання річних звітів установами встановлюються органами, до яких подаються ці звіти. Основні вимоги щодо порядку представлення фінансової звітності, наведені в Порядку №419 від 28.02.2000 року, де в пункті 6 вказано: місячний звіт про використання бюджетних асигнувань представляються суб'єктами господарювання не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним; квартальний – не пізніше 15 числа місяця; наступного за звітним кварталом, а річний – не пізніше 22 січня наступного за звітним роком.

У випадку порушення порядку представлення фінансової звітності, зокрема за непредставлення міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади фінансової звітності про виконання кошторису доходів і видатків і використанні бюджетних коштів, міністерство фінансів, Державне казначейство і їх територіальні органи мають право припинити перерахування коштів з бюджетів та (або) оплату рахунків з повідомлення керівників зазначених органів.

Річний бухгалтерський звіт установи до подання його у визначені органи розглядається і затверджується у порядку, встановленому законодавством та установчими документами організацій.

Річні бухгалтерські звіти подаються:

 • вищій установі;

 • орану державного казначейства – при отриманні асигнувань з Державного бюджету;

 • органу державної статистики – при окремих вказівках.

Зведені річні звіти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади подаються до управління бухгалтерського обліку та звітності Головного управління Державного казначейства України керівниками бухгалтерських служб цих установ після перевірки даних про асигнування управлінням оперативно-касового планування видатків Державного бюджету Головного управління Державного казначейства України та перевірки форми №3 „Звіт про виконання плану по штатах і контингентах" галузевими управліннями Міністерства фінансів України.

Інформаційність річного звіту повинно бути доповнена пояснювальною запискою, яка є обов'язковим додатком до річного звіту. У пояснювальній записці наводиться пояснення основних факторів, що вплинули на господарські та фінансові результати роботи установи, висвітлюються фінансовий та майновий стан установи.

У поясненнях до звіту всі установи наводять курс, за яким при складанні річного бухгалтерського звіту був здійснений перерахунок активів і пасивів в іноземній валюті в грошову одиницю, що діє на території України, а також пояснюють причини змін вступного балансу на початок року.

У пояснювальній записці слід висвітлювати:

 • Загальні підсумки виконання бюджету області або міста по доходах і видатках у порівнянні з річними лімітами з врахуванням змін, прийнятих у встановленому порядку.

 • Підсумки виконання дохідної частини бюджету області (міста).

 • Витрати на фінансування народного господарства області.

 • Витрати на соціально-культурні заходи.

 • Витрати на управління.

 • Стан розрахунків бюджетних установ з дебіторами і кредиторами.

 • Необхідно викласти вжиті заходи по поліпшенню організації бюджетного обліку і звітності, підготовці та підвищенню кваліфікації працівників.

 • Пропозиції щодо подальшого вдосконалення бюджетної роботи.

  Для складання звітності бюджетними організаціями потрібно знати, що на виконання постанови Верховної ради України від 12.07.96 №327 „Про структуру узгодженої класифікації України" Кабінет Міністрів України постановою від 28 лютого 2002 р. №228 затвердив Положення про порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ.

  Єдиний кошторис доходів і видатків бюджетної установи та організації є основним документом, який визначає розподіл коштів установи.

  Формування його здійснюється на підставі лімітної довідки про асигнування з бюджету, яку вища організація надсилає всім підпорядкованим установам у двотижневий термін після затвердження бюджету, з якого провадиться фінансування установи.

  Фінансування установ без затвердженого у визначеному порядку кошторису забороняється.

  Для керівництва бюджетною установою або організацією потрібно мати достовірну та вичерпну інформацію про вичерпний обсяг і використання коштів, джерела їх утворення, стан та розміщення цих коштів. Такі дані отримують за допомогою одного з елементів методу бухгалтерського обліку – бухгалтерського балансу.

  У бухгалтерському балансі відображаються всі кошти бюджетної установи на визначену дату. По закінченні місця в облікових регістрах підраховують обороти та виводять залишки на початок наступного місяця. Потім складають обороти відомості по рахунках аналітичного обліку; їх дані звіряються з відповідними рахунками синтетичного обліку книги „Журнал-головна" . Далі в бухгалтерському балансі виконуються узагальнення коштів.

  Бухгалтерський баланс бюджетної організації – це метод групування та відображення коштів бюджетної установи за видами або розміщенням і використанням та джерелами їх утворення в грошовій оцінці на визначену дату.

  Баланс виконання кошторису видатків подається у двох частинах: водній відображені кошти за видами, розміщенням та використанням, у другій – за джерелами їх утворення. Перша частина бухгалтерського балансу називається його активом, друга частина – пасивом. В активі балансу бюджетної установи показують розміщення коштів, тобто в якому вигляді вони знаходяться і як використовуються - в основних засобах, матеріалах і записах, грошових коштах, розрахунках з підзвітними особами і дебіторами, видатках на утримання установи та витратах на капітальне будівництво. Крім того, бюджетні установи, які мають підсобні господарства, науково-дослідницькі установи або виконують роботу з договорами, в активі балансу показують витрати на виробництво і збитки по цих господарствах.

  Актив балансу бюджетної установи складається з трьох розділів:

  І – необоротні активи (відображається вартість матеріальних і нематеріальних активів установи, отриманих для довготривалого використання і не призначених для реалізації або витрачання протягом одного року);


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...