WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фіксований сільськогосподарський податок - Курсова робота

Фіксований сільськогосподарський податок - Курсова робота

Під час аналізу особливостей правовідносин, що виникають з приводу перерахування утриманих сум фіксованого податку між органами Державного казначейства України та установами фондів, постає питання, які повноваження мають Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності по відношенню до органів Державного казначейства України у разі несвоєчасного перерахування ними коштів від фіксованого податку.

Відповідно до Закону України "Про здійснення контролю за сплатою збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове соціальне страхування" від 21.05.99 р. органи Пенсійного фонду України стосовно сплати та цільового використання збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, а також органи Фонду соціального страхування України стосовно сплати та цільового використання збору на обов'язкове соціальне страхування (крім збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття), здійснюючи контроль, мають право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності. Виходячи з положень Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників перед бюджетами та державними цільовими фондами", установи Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України е контролюючими органами, які у межах своєї компетенції, визначеної законодавством, здійснюють контроль шляхом проведення перевірок своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати страхових внесків до цих фондів. [8, с. 63]

Відповідно до Положення про Пенсійний фонд України його органи контролюють повноту і своєчасність обліку платників І надходження внесків до нього; одержують від органів державної виконавчої влади безоплатно інформацію для здійснення покладених на цей Фонд завдань; порушують питання про притягнення до відповідальності, передбаченої чинним законодавством, посадових осіб і громадян, винних у порушенні діючого порядку сплати внесків до даного Фонду тощо.

У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (статті 11 і 13) органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності наділені певними повноваженнями. Так, правління Фонду визначає за погодженням із Національним банком України порядок надходження та обліку коштів Фонду; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання. Виконавча дирекція Фонду здійснює контроль за правильним нарахуванням, своєчасною сплатою страхових внесків, а також забезпечує цільове використання коштів на даний вид соціального страхування.

Отже, з викладеного вище можна дійти висновку, що територіальні органи Державного казначейства, порушуючи строки перерахування і повноту нарахування встановлених законом розмірів відрахувань на державне пенсійне страхування та обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності від утриманих сум фіксованого податку, ніякої фінансової відповідальності (пеня, штрафні санкції) не несуть. Стосовно викладеної ситуації існують прогалини у чинному законодавстві. Хоча, виходячи з дослідженого нормативно-правового матеріалу, повноваження контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і сплати страхових внесків покладено і на Пенсійний фонд, і на Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Проте механізм реалізації цього контролю у даному випадку по відношенню до Державного казначейства є відсутнім. Тому слід внести ряд змін і доповнень до нормативно-правових актів України.

Пропонуємо до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", а також до Положення про Державне казначейство України внести доповнення в приводу фінансової відповідальності територіальних органів Державного казначейства України за порушення своєчасності, повноти перерахування певних частин коштів від утриманих сум фіксованого податку до відповідних фондів щодо обов'язкового соціального страхування.

При цьому з метою вдосконалення правового регулювання порядку перерахування фіксованого податку до державної казни слід прийняти існуючий законопроект "Про деякі питання загальнообов'язкового державного соціального страхування суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів". На сьогодні цей законопроект знаходиться лише на розгляді Верховної Ради України, тому до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", до постанови Кабінету Міністрів України "Питання Пенсійного фонду України" доцільно внести доповнення щодо взаємовідносин між Пенсійним фондом, Фондом соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та Державним казначейством з приводу перерахування коштів від фіксованого податку до цих фондів, зазначивши їх повноваження контролю по відношенню до органів Державного казначейства України.

Удосконалення зазначених вище нормативно-правових актів сприятиме реалізації повноважень контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і сплати страхових внесків, що покладено на Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також покращить порядок перерахування утриманих сум фіксованого податку до державної казни.

Висновки

Незважаючи на спрощення в оподаткуванні сільськогосподарських виробників в Україні, обсяги нарахованих та сплачених у 1999 році податків дещо різняться. До 2001 року підприємства сплачували менше 70% фіксованого сільськогосподарського податку (пенсійне та соціальне страхування), але в 1999 році бюджет згідно з прогнозованими розрахунками недоотримав близько 200 млн. грн. податків від сільськогосподарських товаровиробників. [10, с. 30] Як свідчать дані, податкова дисципліна в сільському господарстві залишається низькою. Напрошується висновок про зменшення ролі фіксованого податку в наповненні доходної частини бюджету. Однак податок повинен виконувати також регулюючу функцію, крім фіскальної. Про ефективність чи неефективність введення фіксованого сільськогосподарського податку для сільськогосподарських виробників свідчитиме динаміка сільськогосподарського виробництва в Україні та створення в даному секторі економіки додаткового валового внутрішнього продукту. В оподаткуванні сільськогосподарських виробників України існують як переваги, так і недоліки. Введення в дію фіксованого сільськогосподарського податку ще не вирішує всіх проблем, які постають перед ними, але це суттєвий крок вперед назустріч платникам з метою полегшення справляння податків.

Список використаної літератури.

 • Закон України "Про систему оподаткування" від 18.02.97 р.

 • Закон України "Про фінансовий сільськогосподарський податок" від 17.12.98 р.

 • Белков В. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: досвід і проблеми // Бухгалтерія в сільському господарстві, 2002, №7. – с. 19 – 22.

 • Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: НІОС. – 2002.

 • Колотуха С. М. та інші. Удосконалення системи оподаткування сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК, 2002, №4. – с. 72 – 76.

 • Пацкан В. Удосконалення системи оподаткування сільськогосподарських підприємств // Вісник Податкової служби України, 2001. - №10, с. 48 – 53.

 • Підчибій М. Фіксований сільськогосподарський податок в умовах прискорення реформування аграрного сектора економіки // Економіка АПК, 2002. - №5. – с. 57 – 61.

 • Пожидаєва М. Щодо проблем правового регулювання порядку перерахування фіксованого податку до державної казни // Економіка, господарство і право, 2002, №2. – с. 60 – 63.

 • Сочніченко О. Аналіз податкового навантаження агропромислового виробництва. // Бухгалтерія в сільському господарстві, 2002, №11.

 • Сотніченко О. Особливості податкових відносин в сільському господарстві // Бухгалтерія в сільському господарстві, 2002. - №10. – с. 28 – 34.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...