WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Спрощені системи оподаткування малого бізнесу - Курсова робота

Спрощені системи оподаткування малого бізнесу - Курсова робота

На другому етапі потрібно посилити використання податкового пільгування для стимулювання відтворення в галузях, які мають високий потенціал зростання. Також слід зменшити оподатковуваний прибуток на суму, яка спрямовується на модернізацію виробництва, закупівлю нового устаткування, створення робочих місць, НДДКР та ін. Стартовим малим підприємствам має сенс зберегти пільгові ставки податку на прибуток.

В подальшому, звичайно, в запропонованій нами схемі необхідно в міру змін пріоритетів здійснювати модифікації, доповнення і т. п., але слід враховувати, що економічний механізм оподаткування ефективний лише за наступних умов:

1) однакові правила гри для всіх форм власності і організаційно-правових форм;

2) зацікавленість підприємців в отриманні прибутку;

3) впевненість підприємців у правильності рішень, які приймаються під час довгострокового планування та прогнозування свого розвитку.

Також необхідно зважати на наступні закони оподаткування: 1) високі ставки прямих податків, навіть у разі помірної інфляції, швидкого морального старіння устаткування, занижених норм списання на знос і, відповідно, завищеного прибутку, можуть бути гальмом для розвитку малих підприємств;

2) непрямі податки впливають на обсяг виробництва, причому вплив одного і того ж податку на динаміку виробництва різних товарів різний;

3) через механізм попиту і пропозиції податки впливають на ціни і об'єм виробництва, а отже, на розподіл прибутку, співвідношення форм прибутку, тобто і на структуру виробництва, і перелив капіталу між галузями;

4) податки впливають на НТР через механізми прискореної амортизації, відрахувань з прибутку витрат на НДДКР; регресивні податки загострюють соціальні суперечності, звужують внутрішній ринок. Надмірно прогресивні ведуть до зниження накопичення, зменшення стимулів до нововведень і підприємництва. Таким чином, використання виваженої податкової політики стосовно малого бізнесу в значному ступені активізує і стимулює мале підприємництво до економічного зростання і є неодмінним фактором підвищення ефективності системи підтримки і стимулювання малого бізнесу в Україні.

Висновки

На основі вищесказаного можна зробити висновок, що пошук шляхів підвищення ефективності української системи податків просто необхідний, що удосконалювання податкових відносин – найбільш важка область діяльності урядових органів. Податки – це відношення власності, а оскільки саме проблеми власності викликають у даний час протистояння між галузями законодавчої і виконавчої влади і тим більше немає єдності думок і в складі самого уряду і парламенту, то до рішення чисто економічних проблем домішуються і політичні інтереси. Усе це свідчить про те, що в даний час не можуть бути створені податкові відносини, що відповідають світовим стандартам. Більш того, вони не можуть бути ідентичні цим стандартам, оскільки кожній країні притаманні свої індивідуальні особливості політичного й економічного розвитку.

Усе вищесказане обумовлює об'єктивну необхідність пильної уваги до сучасного стану оподатковування. Необхідний і методологічний, і методичний перегляд основ оподатковування з метою виведення податкової системи на оптимальний рівень. Податки повинні стати не тільки знаряддям забезпечення збалансованого бюджету, але і могутнім стимулом розвитку народного господарства країни. Вони повинні сприяти структурно-технологічному удосконалюванню виробництва, збалансуванню економічних інтересів, зміцненню усіх форм власності.

Наша країна поступово просувається до демократичного суспільства із соціально орієнтованою економікою. У нових умовах розвитку змінюється характер державних витрат, їхня частка знижується в напрямку фінансування народного господарства. Підприємства, здобуваючи усі великі економічні волі, здатні самостійно вирішити більшість задач свого господарського розвитку. Усе це сприяє формуванню такого складу і структури державних витрат, що дозволяють вирішити у свою чергу три основні задачі:

 • фінансування потреб соціально незахищених шарів населення;

 • забезпечення потреб фундаментальних наукових досліджень;

 • фінансування систем управління й оборони країни в межах розумної достатності.

Однак, перехідний період до ринку вимагає специфічних витрат, що забезпечать структурну переорієнтацію підприємств і галузей, підтримку територіальних пропорцій господарювання, запобігання наслідків неминуче наступаючого безробіття, підтримку рівня життя, що знижується, незахищених шарів населення. Усе вище названі наслідки ламання старих політичних і економічних підвалин у нашій країні є вихідною основою, що визначає умови для відпрацьювання оптимального рівня оподатковування:

 • скорочення державних витрат до оптимального рівня за рахунок скасування різного роду фінансових вливань у неефективні підприємства і галузі і виділення бюджетних кредитів тим регіонам, що забезпечують просування до ринку і ріст добробуту громадян;

 • створення податкової системи, що стимулює розвиток економічного базису, а це зниження податкового тягаря для підприємств – виробників конкурентноздатних товарів, послуг;

 • державне стимулювання інвестицій різними методами (ціноутворення, кредитування, валютне фінансування й ін.).

Таким чином, удосконалювання оподатковування нерозривно зв'язано зі створенням міцного економічного базису і стабільних політичних умов суспільного розвитку. Від того, як незабаром це буде створено, залежить формування стійких передумов для поступового перетворення системи оподатковування у фактор економічного росту.

Список використаних джерел

 • Закон України "Про підтримку малого підприємництва" // Вісник податкової служби України. – 2003. - №20. – С.14-15.

 • Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 28 червня 1999 року №746/99.

 • Інструкція про оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю, затверджена Наказом ДПАУ від 16.07.2003 № 352.

 • Бизнес. - 2001. -16 июля. - С. 58-59.

 • Білоус Г. Мале підприємництво в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку // Регіональна економіка. - 2000. - №4. - С. 87.

 • Блинов А. Малое предпринимательство. Организационно-акономические основи. - М.: Ось-89, 1997. - С. 206-207.

 • Буфатіна І. Операції з платниками єдиного податку: оптимізація оподаткування // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2003. - №18. – С.94-96.

 • Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – К.: Знання, 2001. – 277с.

 • Денисов Г.М. Малый инновационньїй бизнес в США й Российской Федерации: Уч. пособие. - М.: ИПСИН, 1993. - С.17.

 • Иорданская 3. Малые й средние предприятия в Германии // МЗиМО. — 1993. — №9. - С.133.

 • Крисоватий А.І. Оподаткування і ринок: умови та можливості поєднання. – Тернопіль: КарпЮка, 2000. – 246с.

 • Крисоватий А.І. Податковий глосарій: Словник податкових термінів. – К.: Задруга, 2002. – 72с.

 • Кустовська А. Підтримка малого бізнесу: реальна чи декларована? // Економіка. Фінанси. Право. - 2000. - №5. - С. 28.

 • Кустовська А. Підтримка малого бізнесу: реальна чи декларована? // Економіка. Фінанси. Право. - 2000. - №5. - С. 28;

 • Ляпіна К.М. Національна програма розвитку малого підприємництва: Очікування. Проблеми. Перспективи. – К.: ІКС, 2001. –158с.

 • Мазур О.Є. Єфективне оподаткування малого підприємництва в умовах трансформації економіки України // Регіональна економіка. – 2003. - №1. – С.43-51.

 • Мізюк В. Новий розрахунок єдиного податку // Все про бухгалтерський облік. – 2003. - №31. – С.23-26.

 • Основи налогообложения: Уч. пособие / Руммо В.В. , Поповенко Н.С. й др. - Одесса: ОКФА, 1996. - С. 9.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...