WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Спрощені системи оподаткування малого бізнесу - Курсова робота

Спрощені системи оподаткування малого бізнесу - Курсова робота

31

ПЛАН

Вступ

1.Поняття і ознаки малих підприємств, їх створення та ліквідація

2.Оподатковування підприємств малого бізнесу

3.Проблеми і перспективи розвитку оподаткування малих підприємств

Висновки

Список використаних джерел

ЗМІСТ

Вступ 4

1. Поняття і ознаки малих підприємств, їх створення та ліквідація 5

2. Оподатковування підприємств малого бізнесу 12

3. Проблеми і перспективи розвитку оподаткування малих підприємств 17

Висновки 28

Список використаних джерел 30

Вступ

Значення малого бізнесу в ринковій економіці дуже велике. Без малого бізнесу ринкова економіка ні функціонувати, ні розвиватися не в змозі. Становлення і розвиток його – одна з основних проблем економіки. Обрана тема є актуальною, тому що проведення ринкових перетворень в економіці немислимо без створення ефективної системи оподатковування. Ця система – основний провідник державних інтересів при регулюванні економіки, формуванні доходів бюджету, обмеженні росту цін і гальмуванні інфляції.

Значна роль малого бізнесу в здійсненні прориву по ряду найважливіших напрямків науково-технічного прогресу, насамперед в області електроніки, кібернетики й інформатики. У нашій країні цю роль важко переоцінити, маючи на увазі, що розгорнувся процес конверсії. Усі ці і багато інших властивостей малого бізнесу роблять його розвиток істотним фактором і складовою частиною реформування економіки України.

Сформована економічна обстановка підриває стимули до підприємницької діяльності, що тільки і можуть привести до утворення ринкової економіки. Ясно, що в сьогоднішній економічній ситуації однієї ініціативи, що йде від малих підприємств, недостатньо. Повинна бути могутня державна підтримка малих підприємств. Тільки правильні кроки в області економічних реформ, можуть привести до розвитку малого бізнесу, що і приведе до розвитку ринкової економіки в цілому.

Метою даної роботи є дослідження механізму функціонування оподатковування підприємств малого бізнесу, послідовність утворення податкових ставок. Задачі роботи – аналізування існуючих концепцій оподаткування, формування оподатковуваної бази і розрахунок податків, варіанти можливого розвитку податкової системи України.

При написанні роботи використовувалися наукові праці українських та зарубіжних фахівців, а також матеріали періодичних видань.

1. Поняття і ознаки малих підприємств, їх створення та ліквідація

Малий бізнес у ринковій економіці – ведучий сектор, що визначає темпи економічного росту, структуру і якість валового національного продукту; у всіх розвитих країнах на долю малого бізнесу приходиться 60 - 70 відсотків ВНП. Тому абсолютна більшість розвитих держав усіляко заохочує діяльність малого бізнесу.

У світовій економіці функціонує величезна кількість малих фірм, компаній і підприємств. Наприклад, в Індії число малих підприємств перевищує 12 млн., а в Японії 9 млн. Малий бізнес, наприклад, тільки в США дає майже половину приросту національного продукту і дві третини приросту нових робочих місць.

Мале підприємництво, оперативно реагуючи на зміну кон'юнктури ринку, додає ринковій економіці необхідну гнучкість.

Істотний внесок вносить малий бізнес у формування конкурентного середовища.

Щоб глибше і докладніше розібратися і зрозуміти необхідність малого бізнесу, безумовно, необхідно розглянути досвід ведучих закордонних країн з розвитку малого бізнесу. В усіх закордонних країнах з нормально розвинутою ринковою економікою існує могутня державна підтримка малого бізнесу. Наприклад, у Німеччині субсидії малим підприємствам складають близько 4 млрд. марок щорічно. У конгресі США проблемами малого бізнесу зайняті два комітети. На чолі яких Адміністрація зі справ малого бізнесу. У кожному штаті є регіональні відділення по 30-40 чоловік. Ціль Адміністрації - підтримка малого бізнесу на державному рівні. У Японії, де особливо висока кількість малих підприємств, спеціально виділені ті з них, що в умовах ринкової економіки без допомоги держави розвиватися не можуть.

Стимулюючим фактором у розвитку малого бізнесу є податкова політика держави. Суть податкової політики полягає в поетапному зменшенні граничних ставок податків і зниженні прогресивності оподатковування при досить вузькій податковій базі і широкій сфері застосування податкових пільг. Зменшення ставки податків у залежності від розмірів підприємства є одним з методів оподатковування малих підприємств.

Середній час життя малих підприємств приблизно 6 років. Але число нових підприємств перевищує число тих, що закрилися.

Усі малі підприємства досить швидко реагують на зовнішні умови і видозмінюють кінцеву продукцію, випливаючи за попитом, освоюючи нову продукцію. Наприклад, малі підприємства в Японії здатні завершити досвідчене виробництво протягом тижня, у той час як на великих підприємствах це зайняло б набагато більше часу. Малі підприємства спеціалізуються і на випуску кінцевої продукції, орієнтованої в основному на місцеві ринки збуту. В основному це швидкопсувні продукти, ювелірні вироби, одяг, взуття і багато чого іншого.

Сучасна структура ринкової економіки в масштабах України припускає 5-6 мільйонів малих підприємств, що працюють на підприємницьких засадах, у те час, як їх фактично нараховується 300-400 тисяч. Це означає, що мале підприємництво як особливий сектор ринкової економіки ще не сформувалося, а виходить, фактично не використовується його потенціал.

За законом, малі підприємства можуть створюватися на основі будь-яких форм власності і здійснювати усі види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законом.

Можна вказати на чотири недоліки урядової програми, що гальмують сьогодні розвиток малого бізнесу.

Перший фундаментальний недолік - це надвисокі податкові ставки з підприємців і населення, якими уряд намагається забезпечити фінансову збалансованість і бездефіцитність бюджету. Мале підприємництво душать численні податки і побори, що нерідко залишають йому 5-10% прибутку. У результаті малі підприємства стають на грань банкрутства незалежно від їхньої народногосподарської значимості.

Другий фундаментальний недолік реформи зв'язаний з логікою розгортання перетворень. Основне протиріччя сьогоднішньої політики - спроба забезпечити перехід до ринку адміністративно-командними методами зверху, ігноруючи основу ринкової системи - інтерес підприємця. Сама ж логіка створення ринкової економіки вимагає руху "знизу нагору" - від інтересу підприємця до централізованого створення ринкової інфраструктури (податкова, кредитна політика, банки, біржі), обслуговуючої і реалізуючої цей інтерес.

Третій недолік реформи - практична ліквідація джерел формування первісного капіталу для малого підприємця на старті. Існує три джерела капіталу, необхідного для початку бізнесу: власні заощадження населення, кредити, приватизаційні чеки. Перше джерело було знищено гіперінфляцією, що скоротила даний ресурс у багато десятків разів. Друге джерело практично закрите для малого підприємництва гігантським відсотком за кредит і небажанням комерційних банків, вкладати гроші в малий бізнес через великий ризик і відсутність гарантій. Виступити інвестиційним ресурсом вони не можуть, у кращому випадку це буде маленька одноразова соціальна допомога. Недолік фінансових ресурсів і складність їхнього легального придбання в держави, можуть підштовхнути малі підприємства до контактів з тіньовою економікою і мафіозними структурами, і дати останнім можливість поступово впроваджуватися в малі підприємства, поступово підкоряючи їх собі.

Четвертий фундаментальний недолік - відсутність систем державної і суспільної підтримки малого бізнесу.

Дуже часто малі підприємства створюються на базі старих державних підприємств.

Приступаючи до розгляду особливостей оподатковування й особливостей ведення обліку на малих підприємствах, потрібно чітко визначити, які необхідні і достатні умови для того, щоб організація могла користатися статусом малого підприємства.

В даний час існує ряд податкових і інших пільг для суб'єктів малого підприємництва. Для того, щоб комерційна організація, що має статус юридичної особи, могла бути віднесена до таких суб'єктів, повинні бути виконані певні умови.

У її статутному капіталі частка, що належить одному чи декільком юридичним особам, що не є суб'єктами малого підприємництва, не перевищує 25%.


 
 

Цікаве

Загрузка...