WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми розвитку б.о. в Україні - Курсова робота

Проблеми розвитку б.о. в Україні - Курсова робота

ПЛАН

Вступ

1. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в Україні

2. Становлення національної системи обліку

3. Правові аспекти регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності на сучасному етапі

4. Проблеми і перспективи реформування бухгалтерського обліку в Україні

Висновки

Література

Зміст

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

1. Історичні аспекти розвитку

бухгалтерського обліку в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2. Становлення національної системи обліку. . . . . . . . . . . . .12

3. Правові аспекти регулювання

бухгалтерського обліку і фінансової звітності

на сучасному етапі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4. Проблеми і перспективи реформування

бухгалтерського обліку в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

ВСТУП

Економічна реформа змінила відношення до фінансового обліку. Значення методологічного його забезпечення в зв'язку із застосуванням ринкових механізмів в управлінні процесами відтворення, реформуванням відносин власності та інших соціально-економічних відносин в даний час підвищилося і постійно зростає. Можливості посилення ризику внаслідок інфляції та з інших причин підтвердили високу актуальність і потребу вирішення теоретико-методологічних проблем обліку. Хоч це, на жаль, і не враховується при використанні плану рахунків і особливо таких складових методу обліку, як рахунки і подвійний запис, інвентаризація, оцінка, калькуляція, звітність.

Залишаючи осторонь деталі наслідків застосування нових кореспонденцій і нових бухгалтерських рахунків, зазначимо, що реформування бухгалтерського обліку в Україні відбувається поза науково обґрунтованими правилами. Так, зокрема в сільському господарстві воно унеможливлює виконання обліком основного свого призначення. І хоч окремі основоположні ідеї обліку можуть і будуть змінюватися залежно від цілей, які ставить перед собою суспільство, такі зміни мусять бути ідеологічно обґрунтовані і свідомо керовані.

Реформа в обліку повинна мати мету, логіку, час, джерела фінансування та алгоритм її проведення, про що переконливо доводить академік НАН України М.Г. Чумаченко. Вона повинна забезпечити створення такої національної його системи, яка б відповідала потребам менеджменту та інтересам різноманітних користувачів бухгалтерської інформації.

Створення і підтримання на відповідному рівні національного інституту бухгалтерського обліку, котрий відповідав би сформованим соціально-економічним відносинам і механізмам управління ними, в певному правовому полі України, передбачає подальший розвиток методології та повніше використання вже розроблених теоретичних його положень.

Сьогодні немає потреби доводити, що недоліки в теорії будь-якої економічної науки або ігнорування її положень обертається на практиці величезними втратами. Стосується це безпосередньо і теорії бухгалтерського обліку, положення якої майже не приймаються до уваги при сучасному державному його регулюванні.

РОЗДІЛ 1

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

Як відомо нам з історії, Волинь і Галичина після 1917 року відійшли до Польщі, Буковина - до Румунії, а Закарпаття - до Чехословаччини. Починається колонізація цих земель новоствореними державами, які повністю або частково колись входили до складу Австро-У горської імперії. Тому і не дивно, що в 20-х і на початку 30-х років не відчувається ніяких змін в організації бухгалтерського обліку на цих землях. Змінилася лише політична структура і влада, залишилася недоторканою приватна власність й економічні відносини. В обліку залишаються основними ідеї німецького напряму бухгалтерської школи.

У цей час створюються великі об'єднання кооперативів: "Центросоюз", "Маслосоюз", кооперативні підприємства в Львові. Тернополі, Дрогобичі та інших містах Галичини, в них значного розвитку набуває бухгалтерський облік.

Виникає потреба у створенні спілки купців і підприємців. Такою спілкою стає Союз Українських Купців і Промисловців, зокрема в Тернополі в 1934 році заснована філія цього Союзу, центр якого знаходився у Львові. Першим тернопільським головою стає Василь Болюх. Досить сказати, що на кінець 1939 року кількість українських приватних підприємств лише в Тернополі становила 197 одиниць, в т.ч. 50 споживчих крамниць, ЗО страгарень (скупка-продаж сільгосппродукції), 15 м'ясарень (вироби з м'яса). Українська харчова продукція експортувалася в багато країн світу. Зокрема, це експорт м'ясних консервів та інших м'ясних продуктів братами Петром та Іваном Майкою в Тернополі. Наслідком цього в обліку почали відображатись операції з валютою.

У 30-х роках з'являються кооперативи інтелектуального напряму, що свідчить про високий рівень культури та освіти українського населення Західного краю: кооперативи здоров'я, кооперативи інженерних робіт, видавничі та адвокатські контори тощо. Це значно урізноманітнило сферу застосування бухгалтерського обліку.

Широка мережа різних кооперативів вимагала належного управління, контролю та обліку за їх діяльністю. Цими питаннями займався ревізійний союз українських кооперативів у Львові (РСУК). РСУК через свої часописи "Кооперативна республіка", "Господарський кооперативний часопис" проводили кооперативну ідеологію, публікували відповідні інструкції, поради щодо ведення господарської діяльності в цілому і обліку зокрема, обнародували кооперативну статистику, прогнозували кооперативну діяльність. РСУК проводив також ревізію спілок. Кооперативи, крім відомого "Сільського господарства", видавали також часопис "Кооперативне молочарство", де висвітлювалися питання ведення бухгалтерського обліку. Окремо виходив часопис Союзу Українських Купців і Промисловців - "Торговля і Промисел".

У цей час виходить відома в Галичині і Західній Україні праця з нового українського бухгалтерського обліку, видана у Львові при допомозі і фінансовій підтримці Союзу: робота В.Нестеровича "Спрощене книговодство".

Щоб не втратити юридичне своєї національності, українська інтелігенція переважно здобувала освіту за межами Польщі. Тому недарма в роботі В.Нестеровича ми відчуваємо вплив спрощеного варіанту німецької форми бухгалтерського обліку.

В.Нестерович пропонує ведення бухгалтерського обліку за двома напрямами залежно від кількості господарських операцій.

Перший напрям передбачає ведення спеціальних місячних зошитів з окремими сторінками для кожного рахунку, де зазначаються числа місяця і кореспондуючі рахунки. Сюди щоденно в процесі поточної роботи подають підсумки дебетування і кредитування по кореспондуючих рахунках і так на кінець місяця маємо готовий місячний журнал. Ведення такого журналу полегшує складання балансу і зводить до мінімум) використання Головної книги. Ведення її тільки зумовлене тим, що в зошитах є записи за певний місяць, і кожен зошит не зв'язаний з іншими) зошитами.

Другий напрям передбачає ведення хронологічних записів у двох книгах - касовому журналі і меморіалі. Перший застосовується для обліку] касових оборотів, а другий - для всіх інших. У кінці місяця в касовому] журналі і меморіалі проводять виписку кореспондуючих рахунків, на підставі якої складають Головну книгу за місячними підсумками записів. Аналітичні книги велися на підставі записів у касовому журналі та меморіалі.

У 1918 році ЦВК видав Основні положення обліку майна. З'являються різні новаторські пропозиції. Так зокрема, ідея централізації всього обліку в Петрограді (надзвичайний облік). Пізніше Рудановський О.П. скаже, що це не що інше як "безтолкова арифметика малограмотних лічилок". Рудановський О.П. зокрема відзначає, що "самоуправство приватників власників, було замінене, ще більш небезпечним самоуправством державних чиновників", або як він їх називав "рахункових воєвод". За весь період існування радянської влади на всіх її етапах: періоду Громадянської війни, відбудовчого періоду, період) Другої світової війни, післявоєнного періоду, розпаду радянської імперії бухгалтерський облік будувався не на економічних, а на чисто політичних і централізованих засадах. Однак вчені розвивають і впроваджують > життя нові ідеї. Це якраз стосується НЕПу, який з 1921 до 1929 рок> реставрував традиційні системи бухгалтерського обліку. Поглядам натуралістів про відміну грошей і грошового обігу при комунізмі не довелось позбутися - життя вимагало реалій. На арені з'являються вже нові вчені-економісти, обліковіці Р.Вейцман, Н.Блатов, І.Ніколаєв, а особливо О.П. Рудановський і О.М. Ґалаґан.

Цей період піднесення і розквіту не тільки економіки, але й всього бухгалтерського обліку. Однак, побачивши в НЕПІ переваги ринкових відносин, більшовицька політика та ідеологія підмінює реальні економічні процеси штучними. НЕП закривають і починається розквіт "сталінської демократії", деформуються принципи бухгалтерського обліку. Тому іде наступ на стару бухгалтерську гвардію, яку називають "купкою буржуазних реставраторів і апологетів всіх рівнів". Найбільше, звичайно, зазнали утисків О.П. Рудановський і О.М. Ґалаґан.


 
 

Цікаве

Загрузка...