WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація робіт і складання річної і періодичної звітності - Курсова робота

Організація робіт і складання річної і періодичної звітності - Курсова робота

Баланс. Зміст балансу як фіксованого змісту як фіксованого змісту про засоби та джерела їх утворення затверджено Міністерством фінансів України типовим для всіх галузей народного господарства відповідним стандартом. Баланс складається з активу (ліва частина), в якому в якому розміщені засоби підприємства, що згруповані у трьох розділах, і пасивну (права частина), де відображено джерела формування цих засобів, які згруповані відповідно у п'яти розділах, виходячи з економічного змісту статей балансу. Загальні переліки активу і пасиву (валюта балансу), а це в Україні є гривні, рівні між собою. Це зумовлено як відповідністю наявних засобів джерелом їх утворення, так і тим, що будь-яка господарська операція способом подвійного запису викликає рівні зміни лише засобів і джерел їх утворення, або їх розміщеннями за статтями балансу, але не приводить порушення рівності. Тому при складанні балансу важливо пам'ятати, що нерівність цих підсумків свідчить лише про допущені помилки або в перенесений сальдо за синтаксичними розрахунками з Головної книги, або ж при їхньому підрахунку.

При складанні балансу слід мати на увазі, що дані залишків за статтями в ньому наводяться заокруглені в тисячах, а у Головній книзі сальдо за синтаксичними розрахунками підраховують з точністю до однієї копійки. Тому необхідно уважно, у відповідності з існуючими правилами заокруглення цифр, проводити перенесення сальдо за рахунками у Головній книзі і запис їх як даних відповідних статей балансу. Інша особливість балансу полягає в тому, окремі статті, в ньому об'єднують залишки декількох рахунків чи субрахунків.

Оскільки в підсумок балансу не входять регулюючі статті (знос основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, торгова націнка), а також не відображаються розгорнуті сальдо затратних рахунків і реалізації, то між підсумком Головної книги і валютою балансу є відповідна різниця.

У балансі залишки за статтями, тобто окремими показниками, вказують на початок року і на кінець звітного періоду (кварталу). Дані на початок року переписують з балансу на кінець минулого звітного року, який наведено в річному звіті, якщо протягом наступного року підприємство не поділялось чи не об'єднувалось з іншими господарствами. Якщо ж такі зміни відбулись в поточному році, то при складанні квартального балансу за відповідний квартал дані на початок року в цьому випадку записують з доданого до акта приймання передачі розподільчого чи об'єднуючого балансу.

Джерелами складання періодичної і річної звітності є дані синтетичного і аналітичного обліку.

Необхідно мати на увазі, що окремі статті балансу, хоч і є залишками рахунків, записи на яких ведуть в одних і тих же аналітичного обліку, розміщених в різних розділах балансу.

Звіт про фінансові результати.

Одночасно з балансом подають "Звіт про фінансові результати" ф№2, оскільки згідно із стандартом №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", він також належить до неї. Сама же форма цього звіту визначену у П (с) 50 №3 однойменної назви.

Основою для складання "Звіту про фінансові результати" ф№2 дані аналітичного обліку за рахунками, що належать до сьомого та дев'ятого класу. Це зумовлено тим що на відміну від попереднього Плану рахунків, коли комерційна собівартість і виручка від реалізації обліковувались на одному рахунку "реалізація" у новому плані рахунків такі показники обліковуються на синтетичних рахунках, що належать до різних класів.

Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період. Форма звіту про фінансові результати є додатком до положення (стандарту)3.

Для малих підприємств може передбачатись скорочена форма звіту про фінансові результати.

Слід зауважити, що за статтею "Дохід виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" показують фактичну суму обігу за кредитом рахунку 70 "Доходи від реалізації", а не власне вартості їх за цінами реалізації, тобто в тому числі з сумою податку на додану вартість і акцизного збору. Це зумовлене методикою бухгалтерських записів, пов'язаних із реалізацією продукції, робіт, послуг і товарів та нарахування платежів у бюджет і оплатою придбаного покупцями.

У "Звіті про фінансові результати" ф№2 при обчисленні результату реалізації продукції, робіт, послуг чи товарів відображаються окремими статтями податок на додану вартість і акцизний збір у рядках 015 та 020 відповідно. Їх суму підраховують на основі даних аналітичного обліку за дебетом рахунку 70 "Доходи від реалізації" і звіряють з записами цих сум та за кредитом рахунку 64 "Розрахунки по видатках і платежах" у журналі-ордері №8. Після цього визначають власне виручку, яку у згаданій формі звіту відображають у ряду 040 "Чистий дохід" (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) як різницю між кредитовим обігом за рахунком 70 "Доходи від реалізації" та його дебетовим обігом. Якщо підприємство надавало знижки покупцям, чи вони повертали товари, то такі суми відображають у статті "Інші врахування з доходу" за даними однойменного субрахунку 704 і віднімають при визначенні показника чистого доходу (виручки). У вільному рядку 025 підприємства відображають збори на пенсійне страхування з продажу ювелірних виробів, ренті платежі та інші збори.

Звіт про рух грошових коштів.

У Звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Якщо Звіт про рух грошових коштів в результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності.

Внутрішні зміни у складі грошових коштів до Звіту про рух грошових коштів не включається.

Підприємство розгорнуто проводить суми надходжень та видатків, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Не грошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включається до Звіту про рух грошових коштів.

Звіт про рух грошових коштів складається за формулою наведеною в додатках.

Звіт про власний капітал.

Складовою частиною фінансової звітності згідно із стандартом є і цей звіт. Його форма визначена Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №5. ця форма звітності подається разом із річним звітом.

Основою для складання цього звіту є дані за розрахунками, залишки за якими відображені у першому розділі пасиву балансу "Власний капітал". Тому при складанні цього звіту, так і балансу необхідно звірити відповідні показники.

Примітки до фінансової звітності.

Примітки до фінансової звітності введені вперше, хоч до цього існувала пояснююча записка в якій підприємства повинні наводити окремі роз'яснення до тих чи інших форм звітності проте на практиці більших підприємств такої звітності не складають, що ускладнювало поглиблений аналіз звітних показників.

Зараз введений уніфікований зразок приміток до фінансової звітності і яких наводиться детальніша розшифровка форм звітності передбачена стандартами 2-5.

Ці примітки складаються на підставі даних аналітичного обліку, оскільки розшифровки показників деталізовані.

Висновки та пропозиції

В системі економічної інформації особливе місце займає вчення показників бухгалтерської звітності підприємства звітність є важливим елементом управлінських рішень. Бухгалтерська звітність містить в собі визначений аналітичний потенціал і може бути використана в процесі прийняття управлінських рішень як поточного так і перспективного характеру. Навіть погляд на показники бухгалтерської звітності може дати досвідченому аналітику достатньо повну інформацію про поточний фінансовий стан підприємства, можливі перспективи його розвитку. Головними вимогами інформації звітності є її доречність і достовірність. Вчасні строки її подання вищестоящим органам, які приймають звіти. Основне, правильність її подання і розкриття правдивої інформації підприємства.

Список використаної літератури

 • Професійна бухгалтерська газета "Все про бухгалтерський облік" №64, 14 липня 2001р. Сторінки 4-11.

 • Гарасим П. М. "Фінансовий облік і звітність на підприємстві різних галузей" Тернопіль. Астон 2000.

 • Професійна бухгалтерська газета "Все про бухгалтерський облік" №86 18 вересня 2001р. ст. 3-26.

  21


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...