WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків із дебіторами і кредиторами - Курсова робота

Облік розрахунків із дебіторами і кредиторами - Курсова робота

Дані про залишки дебіторської заборгованості на кінець останнього дня звітного періоду відображаються в відповідних розділах Балансу підприємства згідно вимог пунктів 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, П(С)БО 2 „Баланс".

Принципово новим є порядок відображення і обліку в підсумку балансу дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги, наведений в пункті 27 П(С)БО 2 „Баланс": в підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом відрахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів. Сумнівний борг – це поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, відносно якої існує невпевненість щодо її погашення.

Поняття „сумнівний борг" – нове для бухгалтерів України, а тому його трактуванню необхідно приділити особливу увага. Для визначення величини резерву сумнівних боргів пунктом 8 П(С)БО 10 передбачені два можливих метода: 1) метод оцінки платоспроможності окремих дебіторів (в міжнародній практиці – метод прямого списання); 2) метод класифікації дебіторської заборгованості.

Метод прямого списання передбачає списання дебіторської заборгованості покупців та відображення списаних сум в складі сумнівного боргу. Підставою для списання є наявність невпевненості в погашенні даної суми боржників. Рішення про визнання заборгованості сумнівною може прийматися як по всій сумі боргу, так і по окремих його частинах.

Використання методу класифікації дебіторської заборгованості ґрунтується на групуванні заборгованостей по термінах її погашення (наприклад, по наступних групах: терміни неоплати до 1 місяця, 3-6 місяців, 6-12 місяців, 1-2 роки, більше двох років). Для кожної групи підприємств встановлюється коефіцієнт сумнівності, який росте з збільшенням термінів непогашення дебіторської заборгованості. Величина резерву сумнівних боргів визначається як сума добутків поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги і коефіцієнта сумнівності відповідної групи. Нараховані суми резерву сумнівних боргів за звітний період підприємства відображають в складі інших операційних витрат в звіті про фінансові результати.

Аналізуючи величину сумнівних боргів, підприємство має можливість коректувати свою маркетингову політику, розробляти додаткові заходи по погашенню дебіторської заборгованості до моменту визнання її безнадійною. З моменту визнання дебіторської заборгованості безнадійною, вона виключається зі складу активів підприємства з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів.

В цілому введений Національними стандартами бухгалтерського обліку України порядок обліку дебіторської заборгованості базується на принципі обачності – використання в бухгалтерському обліку методів оцінки, які запобігають завищенню оцінки активів і доходів підприємства.

Застосування ж міжнародного досвіду з питань управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, а також системи важелів, що застосовуються в зарубіжних країнах для забезпечення їх погашення, на наш погляд, матиме значний позитивний вплив і на національну вітчизняну економіку.

Додаток 1

Журнал 3 за травень 2001 р.

І. З кредиту рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68 у дебет рахунків (грн.)

п/п

Дебет рахунків

16

34

36

37

38

....

Разом

1.

15 "Капітальні інвестиції"

X

X

X

20754

X

20754

2.

20 "Виробничі запаси"

X

X

X

159745

X

159745

3.

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

X

X

X

30610

X

30610

4.

23 "Виробництво"

X

X

X

45498

X

45498

5.

28 "Товари"

X

X

X

-

X

-

6.

30 "Каса"

-

-

-

-

X

-

7.

31 "Рахунки в банках"

48980

56300

914751

24000

X

1044031

8.

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

X

20000

89533

54732

X

164265

9.

64 "Розрахунки за податками і платежами"

X

-

-

-

X

-

10.

68 "Розрахунки за іншими операціями"

X

-

-

-

X

-

11.

80 "Матеріальні витрати"

X

X

X

-

X

-

12.

84 "Інші операційні витрати"

-

-

-

-

-

13.

85 "Інші витрати"

-

-

-

-

X

-

14.

91 "Загальновиробничі витрати"

X

X

X

-

X

-

15.

93 "Витрати на збут"

X

X

X

-

-

-

16.

94 "Інші витрати операційної діяльності"

X

-

-

-

42172

42172

17.

10, 11, 12, 14, 16

-

-

-

-

-

-

18.

24, 25, 26 та ін.

-

-

-

-

-

-

19.

Разом

48980

76300

1004284

335299

42172

1507075

20.

Відмітки

Додаток 2

Фрагмент відомості 3.1 аналітичного обліку до рахунку 36 за травень

2001 р. (грн.)

№ пор.

№ документа

Найменування покупця

Сальдо на початок місяця

В дебет рахунка 36 з кредиту рахунків 30, 31, 70, 71, 76

3 кредиту рахунку 36 в дебет рахунків З0, 31, 34, 35, 37, 38, 50, 51 та ін.

Сальдо на кінець місяця (дебет)

Дата виникнення заборгованості

Дебет

Дата відвантаження

№ 70

№_

Разом

за дебетом

Дата оплати

№31

№63

Разом

за кредитом

1.

209

м. Київ, швейна фабрика

2.04

39240

10.05

39240

39240

-

2.

210

м. Одеса,

радіозавод

5.05

153200

153200

25.05

153200

153200

_

3.

211

м. Львів,

завод сільмаш

15.02

210000

12.05

86341

86341

28.05

260000

260000

36341

інші

...

...

...

...

...

...

...

...

Разом:

614918

957671

957671

914751

89533

1004 284

568305


 
 

Цікаве

Загрузка...