WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків із дебіторами і кредиторами - Курсова робота

Облік розрахунків із дебіторами і кредиторами - Курсова робота

Д-т Рахунок у банку (Грошові кошти) 6000 дол.

К-т Рахунок до отримання 6000дол.

Величину втраченої скидки відображають:

Д-т Рахунок до отримання 120 дол.

К-т Втрачені скидки 120 дол.

Оцінка дебіторської заборгованості (облік сумнівних (безнадійних) боргів ). Проблема оцінки виникає в момент складання звітності. У фінансовому обліку США моментом реалізації продукції вважається її відвантаження, тобто виписка покупцям рахунків.

Рахунки, що не оплачені покупцями в зазначений термін називаються сумнівними боргами, їх визначення, як правило, проводять, в кінці звітного періоду, перед складанням Звіту про прибутки та збитки і відображають наступним бухгалтерським записом:

Д-т Видатки по сумнівних боргах К-т Поправка на сумнівні борги

Рахунок Поправка на сумнівні борги (Резерв на покриття сумнівних боргів) і його суму визначають із вартості рахунків до отримання.

В обліковій практиці застосовують два методи підрахунку величини за сумнівні борги.

Перший метод прямого списання рідко застосовується, оскільки неможливо визначити відразу, коли заборгованість є безнадійною.

Другий метод - метод нарахування резерву. Він поділяється на:

а) метод у процентах від нетто-реалізації;

б) метод, де ведеться облік рахунків за термінами їх сплати.

Метод у процентах від нетто-реалізації полягає в тому, що визначається середній процент втрат за сумнівними боргами за три ні роки.

Наприклад, нетто-реалізація за три попередні роки, становила 100 тис. дол., втрати за сумнівними боргами за цей період - 8 тис. дол.., тоді процент втрат за сумнівні борги складатиме 8000/100000 х 100 = 8 %. Реалізація за звітний період становила 30 тис. дол., повернення та уцінка 2800 дол., а скидки від продажу 200 дол. Тоді сума сумнівних за звітний період становитиме (30000 - 2800 - 200) х 8 % = 2160 дол.

Метод, за яким ведеться облік рахунків за термінами їх сплати є більш аналітичним і зводиться до розбиття сумнівних боргів (табл.. 4.1 і 4.2).

Таблиця 4.1

Картка обліку сплати

Всього до сплати

Термін не настав

Просрочка від 1 до 30 днів

Просрочка від 31 до 60 днів

Просрочка від 61 до 90 днів

Просрочка понад 90 днів

А

100

100

Б

200

200

В

300

300

Г

400

400

Д

500

500

Всього

1500

100

200

300

400

500

% сумнів. боргів

1 %

2%

10%

30%

50%

[16., с.57]

Таблиця 4.2

Розрахунок сумнівних боргів

Термін сплати

Сума

% сумнівних боргів

Поправка на сумнівні борги

Термін оплати не настав

100

1

1

Термін оплати від 01 до 30 днів

200

2

4

Термін оплати від 31до 60 днів

300

10

30

Термін оплати від 61 до 90 днів

400

30

120

Термін понад 90 днів

500

50

250

Всього

1500

405

[16, с.58]

Величина сумнівних боргів за звітний період склала 405 дол., що відображається в обліку наступним чином:

Д-т Видатки за сумнівними боргами 405 дол.

К-т Поправка на сумнівні борги (резерв на покриття сумніві боргів) 405 дол.

Політика ліквідації дебіторської заборгованості. Компанія може мати потребу в грошах до того як буде оплачено заборгованість за рахунками. У цьому випадку вона може передати свою дебіторську заборгованість третій особі і таким чином ліквідувати її за певну плату. Існує два способи такої передачі:

  • передача дебіторської заборгованості за рахунками під заставу;

  • продаж дебіторської заборгованості за рахунками.

При передачі дебіторської заборгованості власник її позичає гроші у кредиторів, виписавши вексель. При цьому він передає під заставу дебіторську заборгованість як забезпечення. Якщо він не може оплатити вексель у зазначений термін, то кредиторам переходить право власності на дебіторську заборгованість.

На суму отриманих від кредиторів грошей роблять проводки:

Д-т Грошові кошти

К-т Векселі до оплати

При продажу дебіторської заборгованості компанія може продати право на отримання дебіторської заборгованості факторній фірмі. Ця фірма бере за послуги один відсоток і більше, від суми придбаної дебіторської заборгованості. Таким чином можна позбутися і величини сумнівних боргів.

Продаж дебіторської заборгованості може здійснюватися без права подальшого викупу і з викупом.

При продажі без права викупу (регресу) факторна фірма бере на себе ризик отримання грошей і можливих збитків. При цьому складають запис:

Д-т Грошові кошти

К-т Рахунок до отримання - на суму дебіторської заборгованості.

Одночасно по дебету відображають збитки від продажу дебіторської заборгованості які визначаються як різниця між сумою грошових коштів і рахунком до отримання, тобто оплата послуг факторній компанії.

Для зарубіжних країн характерні також розрахунки з допомогою векселів.

Простий вексель- це беззаперечне зобов'язання заплатити визначену суму грошей на вимогу, або у встановлений термін. При обліку векселів важливе значення мають такі показники: а) дата погашення; б) термін векселя; в) позичковий процент; г) сума погашення; д) облікова дисконтна ставка; е) виплата за векселем.

Дата погашення векселя - це дата його оплати. Вона безпосередньо вказується на векселі чи визначається іншим шляхом.

Термін векселя є важливим тому, що процентний дохід визначається на підставі точної кількості днів його дії.

Позичковий процент- це плата, чи винагорода за користування кредитом. Його визначають шляхом множення суми займу на процентну ставку і на термін дії векселя.

Наприклад, вексель видано на термін три ц: (90 днів) сума векселя становила 1000 дол., а процентна ставка 8 %, то у цьому випадку позичковий процент становитиме 20 дол. (1000 х 0.08 х 3/12). Правильніше враховувати дні (1000 х 0.08 х 90 / 360), що також дорівнює 20 дол.

Сума погашення - це загальна сума, що виплачується за векселем в день його погашення і визначається як сума векселя + позичковий процент (1000 +20 = 1020дол.).

Облікова дисконтна ставка - це сума вирахуваного позичкового проценту. Дисконт визначається таким чином. Сума векселя 1000 дол., процентна ставка 8 %, видано на 90 днів, дисконтується банком за ставкою 10 % коли залишилося 60 днів до закінчення терміну векселя. (1020 х 0,10 х 160 / 360 = 17 дол.). Обліковувати вексель означає отримувати авансом позичковий процент.

Виплата за векселем визначається як різниця між сумою погашення та дисконтом (1020 - 17 = 1003 дол.). Отримані векселі відображаються в обліку таким чином:

Д-т Векселі отримані

К-т Рахунки до отримання

Погашення векселя відображають:

Д-т Рахунок в банку (Грошові кошти)

К-т Векселі отримані

К-т Доходи у вигляді процентів.

ВИСНОВОК

Введення в дію національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні зумовило принципово новий підхід до обліку дебіторської заборгованості. Згідно П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість" дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Керуючись вимогами П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість" всі підприємства ( крім бюджетних) в бухгалтерському обліку повинні відображати інформацію про дебіторську заборгованість окремо по двох видах :

  • довготермінова дебіторська заборгованість;

  • поточна дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість є поточною при наявності наступних ознак: 1) виникнення її під час нормального операційного циклу; 2) погашення в межах 12 місяців з дати балансу.

Для віднесення дебіторської заборгованості до поточної не обов'язкова наявність цих двох при знаків. На відміну від терміну „поточна дебіторська заборгованість" термін „довготермінова дебіторська заборгованість" визначає одночасне виконання двох умов: виникнення заборгованості не протягом нормального операційного процесу і погашення заборгованості після 12 місяців з дати балансу. Виходячи з цього , поточна дебіторська заборгованість враховується в складі оборотних активів підприємства, довготермінова – в складі необоротних активів підприємства.


 
 

Цікаве

Загрузка...