WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків із дебіторами і кредиторами - Курсова робота

Облік розрахунків із дебіторами і кредиторами - Курсова робота

Щоби притягти особу до відповідальності треба врахувати:

  • наявність і розмір шкоди;

  • неправомірні дії та обставини, за яких заподіяно шкоду;

  • чи входили до функцій працівника відповідні обов'язки;

  • чи були створені належні умови для зберігання цінностей;

  • майновий стан працівника;

  • ступінь вини працівника;

  • правомірність застосування повної чи часткової матеріальної відповідальності.

Розглянувши ці фактори, суд, як правило, може пом'якшити покарання та знизити розмір відшкодування, якого вимагає керівник підприємства.

Власник підприємства має право вимагати від винних осіб відшкодування збитків у кратному обчислені, проте ніякий контролюючий орган не має права змушувати їх це робити.

У податківців немає законних підстав цікавитися тим, чи перерахував власник до бюджету суму різниці між розміром завданої шкоди та її відшкодуванням у кратному розмірі, а тому вона може повністю залишатися на підприємстві, за винятком випадків, коли виявлено нестачу дорогоцінних металів, іноземної валюти та деяких інших. Якщо податкові органи застосовують фінансові санкції за перерахування різниці між цінами до бюджету, то їх рішення треба оскаржити як такі, що суперечать ЗУ "Про порядок погашення платниками податку перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. № 2181-ПІ.

Втрати матеріальних цінностей виявляються при інвентаризації. Якщо в момент виявлення нестачі винну особу не встановлено, то витрати списують проводкою:

Д 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей";

К20 "Виробничі витрати" (нестача запасів);

К22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (нестача МШП);

К10, 11, 12 (основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи);

К30 "Каса" (нестача або крадіжка готівки).

Виявлення нестач та віднесення їх на винних осіб:

Д375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків";

К716 "Відшкодування раніше списаних активів".

Погашення заборгованості (крадіжки, нестачі, псування):

Д30 "Каса" (погашення готівкою через касу);

Д 31 "Рахунки в банках" (погашення внесенням у банк);

Д 20 "Виробничі витрати" (погашення внесенням матеріальних цінностей);

Д66 "Розрахунки з оплати праці" (утримання із зарплати); К 375 „Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків". Якщо виявлено нестачу необоротних активів, то вони оформляються записами:

Д375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків";

К746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

Перерахування різниці в цінах до бюджету:

Д 716 "Відшкодування раніше списаних активів";

Д 746 "Інші доходи від звичайної діяльності";

К642 "Розрахунки за обов'язковими платежами".

Наприклад: відшкодовано крадіжку основних засобів. Початкова вартість 30000 грн., знос 18 390 грн., відшкодування збитку за справедливою ціною - 45 650 грн.

На суму залишкової вартості об'єкта робиться запис:

Д976 "Списання необоротних активів" - 11 610 грн.;

Д 104 "Основні засоби" - 30000 грн.;

К131 "Знос основних засобів" — 18 390 грн.

Одночасно сума крадіжки відноситься на забалансовий рахунок:

Д 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"

- 11 610грн.

Нараховано відшкодування збитку:

Д375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків";

К746 "Інші доходи від звичайної діяльності" - 45 650 грн.

Списано вартість викраденого об'єкта:

К072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей" - 11 610грн.

Внесено на розрахунковий рахунок в погашення крадіжок: Д 31 "Рахунки в банках" - 11 610 грн.; К 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків". Нараховано в бюджет різницю (45 650 - 11 610 = 34 040 грн.): Д 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" - 34 040 грн.; К 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами".

Синтетичний облік субрахунку 375 "Розрахунки за відшкодування завданих збитків" загальною сумою відображається в журналі 3 (кредитові обороти).

Аналітичний облік ведеться у відомості 3.2, де наводяться дані за прізвищами винних осіб та рухом заборгованості за заподіяну шкоду (сальдо на початок місяця, дебетовий і кредитовий обороти і сальдо на кінець місяця). Дані з відомості 3.2 (кредитові обороти) переносяться в журнал 3.

Субрахунок 376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок" ведеться у кредитних спілках, які відкриваються на підприємствах, за місцем проживання громадян або за професійною ознакою та ін. Кредитні спілки є добровільними об'єднаннями громадян, що належать до небанківських кредитно-фінансових установ і вважаються неприбутковими організаціями.

Засновниками і членами (не менше 50-ти осіб) є громадяни не молодші 18-ти річного віку. Кредитні спілки створюються і діють на підставі статуту, погодженого з регіональним підрозділом НБУ щодо операцій кредитування членів кредитних спілок, надання позичок іншим кредитним спілкам й організаціям.

Субрахунок 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" використовують для обліку розрахунків із таких операцій, які не можуть бути відображені на попередніх субрахунках (спільна діяльність без утворення юридичної особи, розрахунки з персоналом /крім розрахунків з оплати праці та підзвітними особами/, сплата мита й митних зборів, приватизація цілісних майнових комплексів, перерахування орендної плати до бюджету, а також плати за оренду необоротних активів орендодавцям, нарахування концесіонером дотацій з бюджету тощо).

На субрахунку 377 ведеться облік розрахунків із персоналом підприємства за надані їм позики на будівництво житла та садових будинків, пошиття фірмового одягу, створення основних засобів для спільної діяльності тощо.

Такі операції оформляються записом:

Д377 "Розрахунки з іншими дебіторами";

К30 "Каса" (надання позик);

К22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети";

К10, 11, 12 (здані для спільної діяльності основні засоби, інші необоротні малоцінні активи, нематеріальні активи).

Продаж об'єктів основних засобів або майнових комплексів різним юридичним і фізичним особам (продаж інших необоротних та нематеріальних активів):

Д377 "Розрахунки з іншими дебіторами" (за договірною вартістю);

К742 "Доход від реалізації необоротних активів";

або

Д377 "Розрахунки з іншими дебіторами" (за договірною вартістю);

К743 "Доход від реалізації майнових комплексів".

Оплачено за інформаційні, юридичні, консалтингові послуги та дослідні роботи сторонніх організацій:

Д377 "Розрахунки з іншими дебіторами";

К31 "Рахунки в банках";

К30 "Каса".

Переведено митниці нараховане мито:

Д377 "Розрахунки з іншими дебіторами";

К31 "Рахунки в банках".

Перераховано до бюджету нараховану орендну плату за майновий комплекс:

Д 377 "Розрахунки з іншими дебіторами";

К31 "Рахунки в банках".

Погашення дебіторської заборгованості відображається:

Д 31 "Рахунки в банках" (надійшли платежі від дебіторів); Д 10, 11, 12 (повернуті зі спільної діяльності основні засоби, необоротні і нематеріальні активи);

Д 15 "Капітальні інвестиції" (передані дебіторами капітальні вкладення в погашення їх заборгованості);

Д 20 "Виробничі запаси" (повернуті дебіторами запаси, віднесені витрати сторонніх організацій, пов'язані з доставкою запасів);

К377 "Розрахунки з іншими дебіторами".

Нарахування концесіонером дотацій із бюджету, що обумовлено договором:

Д 377 "Розрахунки з іншими дебіторами";

К718 "Одержані гранти та субсидії".

При одержанні дотацій:

Д 31 "Рахунки в банках";

К377 "Розрахунки з іншими дебіторами".

Відображення суми доходу від здачі майна в оренду в орендодавця:

Д 377 "Розрахунки з іншими дебіторами";

К 713 "Доход від операційної оренди активів".

Облік операцій із фінансової оренди за ціною придбання відображається в орендодавця так:

1. Д 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів";

К377 "Розрахунки з іншими дебіторами" (отримано об'єкт від постачальника).


 
 

Цікаве

Загрузка...