WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків із дебіторами і кредиторами - Курсова робота

Облік розрахунків із дебіторами і кредиторами - Курсова робота

Направлення працівника у відрядження оформляється наказом керівника підприємства на строк до 30-ти календарних днів у межах України та 60-ти - за кордоном.

Особи, що вибувають у відрядження, реєструються в спеціальному журналі, в якому зазначається дата від'їзду і повернення, прізвище, місце роботи і посада, номер і дата посвідчення про відрядження, номер наказу, місце відрядження.

Витрати на відрядження відшкодовуються на основі авансового звіту, який повинна скласти особа, повернувшись із відрядження, у такі строки:

 • протягом 3-х робочих днів після повернення з відрядження;

 • протягом 10-ти робочих днів при видачі грошей на закупівлю сільгосппродукції та вторинної сировини (крім металобрухту);

 • на наступний день при видачі грошей на господарські потреби.

До авансового звіту прикладається посвідчення про відрядження з відмітками про вибуття з місця роботи, прибуття в місце відрядження і вибуття з нього та про повернення до місця роботи. Такі відмітки підтверджуються відповідальними особами (підписом і печаткою), без того посвідчення про відрядження недійсне. До авансового звіту прикладаються також виправдні документи на витрачені кошти (про наймання житла, проїзні білети, копії товарних чеків, матеріальні прибуткові ордери на оприбуткування на склад закуплених цінностей, квитанції поштових відділень тощо).

Оплата проїзду до місця відрядження і назад працівникам ЗАТ „Івано-Франківськ хліб" відшкодовується тільки за наявності документів, а при їх відсутності бухгалтерія може відшкодувати проїзд з дозволу керівника за рахунок прибутку підприємства. При цьому ця сума включається до сукупного оподатковуваного доходу, з якого утримується прибутковий податок і збори на соціальне страхування.

Якщо суми, видані під звіт з каси підприємства, не повністю використані, то вони повинні вноситись у касу при подачі авансового звіту. Чергові видачі грошей під звіт не дозволяються до повного погашення попередньої заборгованості.

Добові за час перебування особи у відрядженні нараховуються за всі дні (включаючи день від'їзду і день приїзду) перебування у відряджені в межах України, включаючи вихідні, святкові і неробочі дні, час перебування у дорозі (разом із вимушеними зупинками).

На відряджену особу поширюється режим робочого часу, тому замість днів відпочинку, не використаних за час відрядження, інші не надаються, за винятком випадку, коли вихідним був день вибуття у відрядження.

Добові встановлені в розмірі 18-ти грн. і не потребують спеціального документального підтвердження, крім відміток про прибуття у місце відрядження і виїзд з нього. Добові можуть виплачуватися і понад встановлену норму, розмір й умови таких доплат повинні вказуватися у колективному договорі. Якщо в ньому не передбачено порядку таких виплат, то їх можна зафіксувати у вигляді додатка. Розмір виплат добових понад граничні норми включається до складу місячного сукупного оподаткованого доходу, з якого береться прибутковий податок і збори на соціальні заходи.

До авансового звіту прикладаються проїзні білети, рахунки готелів у розмірі фактичних витрат з урахуванням наданих послуг (прання, чистка, прасування), бронювання місць у готелях в розмірі 50% вартості місця за добу, за користування холодильником і телевізором, білизною у вагонах. Відшкодовуються також витрати на службові телефонні переговори, телеграми. Якщо відрядження оформлено на один день або відряджений може щодня вертатися додому, йому також оплачується проїзд та добові, як за повну добу.

У випадках харчування в готелях і включення його в оплату за проживання добові оплачуються в пониженому розмірі від норми:

 • при одноразовому харчуванні - 80% (14 грн. 40 коп.);

 • при дворазовому - 60% (10 грн. 80 коп.);

 • при триразовому - 40% (7 грн. 20 коп.).

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на рахунку 372 в розрізі фізичних осіб, яким видано гроші під звіт. Дебетове сальдо показує суму заборгованості, за якою не подано в бухгалтерію авансового звіту або не внесено невикористаної суми в касу підприємства.

Видача із каси коштів під звіт і відшкодування перевитрат підзвітної особи оформляється записом:

Д372 "Розрахунки з підзвітними особами";

КЗ0 "Каса".

Придбання через підзвітних осіб матеріальних цінностей:

Д201 "Сировина і матеріали";

Д203 "Паливо";

Д207 "Запасні частини";

Д22 "Малоцінні та швидкозношувані матеріали";

Д28 "Товари";

К372 "Розрахунки з підзвітними особами".

Суми, використані на відрядження, списуються на ті рахунки, з якими було пов'язано відрядження:

Д92 "Адміністративні витрати";

Д93 "Витрати на збут";

К372 "Розрахунки з підзвітними особами".

Видача під звіт експедитору чекових книжок:

Д372 "Розрахунки з підзвітними особами";

К331 "Грошові документи в національній валюті".

Перераховано гроші підзвітній особі в іншу місцевість:

Д372 "Розрахунки з підзвітними особами";

К31 "Рахунки в банках".

Внесення в касу невикористаного залишку підзвітних грошей:

Д30 "Каса";

К372 "Розрахунки з підзвітними особами".

Утримання підзвітних сум із заробітної плати працівника:

Д66 "Розрахунки з оплати праці";

К 372 "Розрахунки з підзвітними особами".

Суми, виплачені понад установлені норми граничних добових й оплата проїзду без подання документів із дозволу керівника:

Д949 "Інші витрати операційної діяльності";

К372 "Розрахунки з підзвітними особами".

Придбання через підзвітних осіб необоротних і нематеріальних активів, які не вимагають монтажу:

Д10 "Основні засоби";

Д11 "Інші необоротні матеріальні активи";

Д 12 "Нематеріальні активи";

Д15 "Капітальні інвестиції" (вимагають монтажу);

К372 "Розрахунки з підзвітними особами".

Аналітичний облік розрахунків із підзвітними особами ведеться у відомості 3.2, з якої загальна сума переноситься як кредитовий оборот рахунка 37 "Розрахунки з різними дебіторами" в журнал 3.

Відомість 3.2 має таку ж будову, як і відомість 3.1, в ній наводяться такі графи:

1) реєстраційний номер запису;

2) номер і дата документа;

3) найменування дебіторів, рахунків (підзвітна особа, назва організації тощо);

4) дата виникнення заборгованості;

5) сальдо на початок місяця (дебет);

6) сальдо на початок місяця (кредит);

7-13) у дебет рахунка 37 з кредиту рахунків (10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 36, 39, 50, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75);

14) разом за дебетом;

15-21) з кредиту рахунка 37 у дебет рахунків (10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 48, 50, 51, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 99);

22) разом за кредитом;

23) сальдо на кінець місяця (дебет);

24) сальдо на кінець місяця (кредит).

Записи у відомості 3.2 відображаються на підставі звітів касира (дебет субрахунку 372) та авансових звітів (кредит 372). Сальдо на кінець місяця виводиться за алгоритмом - сальдо на початок дебетове плюс оборот дебетовий мінус оборот кредитовий, у випадку, якщо сальдо буде дебетовим, або сальдо на початок кредитове плюс кредитовий оборот мінус дебетовий оборот. Сальдо за субрахунком 372 може бути як дебетовим, так і кредитовим, тому в балансі його треба відображати окремо в активі (дебетове) і пасиві (кредитове).

У відомості 3.2 розрахунки з підзвітними особами відображаються лінійно-позиційним способом, коли кожна особа за кожним авансовим звітом записується у відповідному рядку, де показують сальдо початкове, дебетовий і кредитовий оборот та сальдо кінцеве.

Субрахунок 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" призначений для відображення нарахованих дивідендів, процентів, роялті, які належить отримати підприємству від спільної діяльності, володіння корпоративними правами в порядку участі в капіталі, в асоційованих і неасоційованих підприємствах.

Дивіденди - це доходи, які отримуються за корпоративними правами у вигляді частини прибутку, включаючи доходи, нараховані як проценти на акції, придбані у юридичних осіб чи на внески до їх статутних капіталів.

Проценти - це доходи, пов'язані з платежами позичальника (дебітора) на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених ним на певний термін коштів чи майна. До процентів належать платежі за:

 • використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит на умовах комерційного кредиту;

 • використання коштів, залучених на депозит;

 • придбання населенням товарів у кредит;

 • використання майна, зданого в оренду (лізинг, рента);

 • придбані акції, облігації, ощадні сертифікати тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...