WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків із дебіторами і кредиторами - Курсова робота

Облік розрахунків із дебіторами і кредиторами - Курсова робота

Д361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями";

К717 "Доход від списання кредиторської заборгованості".

Бартерні операції відображаються записами:

На суму отриманих матеріалів від покупця нашої продукції:

Д20 "Виробничі запаси";

Д28 "Товари";

Д 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети";

К63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" (на суму придбаних цінностей без податку на додану вартість).

На податок на додану вартість:

Д641 "Розрахунки з податками";

К631 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".

Відвантажена покупцю продукція замість отриманих від нього матеріальних цінностей:

Д901 "Собівартість реалізованої готової продукції";

К26 "Готова продукція".

На суму реалізації:

Д361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями";

К701 "Доход від реалізації готової продукції".

Перезарахування заборгованості покупця і постачальника:

Д631 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками";

К361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Отримання готівки від покупця:

Д30 "Каса";

Д31 "Рахунки в банках";

К361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Оплата покупцем заборгованості за рахунок передачі цінних паперів:

Д35 "Поточні фінансові інвестиції";

К361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Списується безнадійний борг покупця:

Д38 "Резерв сумнівних боргів";

К361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Погашення заборгованості векселями:

Д51 "Довгострокові векселі видані";

Д62 "Короткострокові векселі видані";

К361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Нарахування резерву сумнівних боргів на дебіторську заборгованість реалізованої продукції, робіт і послуг:

Д944 "Сумнівні та безнадійні борги";

К38 "Резерв сумнівних боргів".

Списання сумнівних боргів покупців за рахунок резерву:

Д38 "Резерв сумнівних боргів";

К361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Списання сумнівних боргів, непов'язаних із реалізацією продукції, робіт, послуг, і при нестачі резерву:

Д944 "Сумнівні та безнадійні борги";

К361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Списання боргів покупця внаслідок надзвичайних подій (форс-мажорних обставин):

Д99 "Надзвичайні витрати";

К361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями".

Надходження коштів із заборгованості, яка була раніше списана на витрати:

Д 31 "Рахунки в банках";

К716 "Відшкодування раніше списаних активів".

Одночасно сторнується на цю суму резерв сумнівних боргів:

Синтетичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться в журналі 3 (Додаток 1), записи в якому робляться на основі групувальних відомостей аналітичного обліку (відомість 3.1 аналітичного обліку розрахунків із покупцями та замовниками (до рахунка 36) - (Додаток 2).

Як видно із записів, у відомості 3.1 на 1 травня 2001 р. заборгованість покупців становила 614 918 грн., за місяць було реалізовано продукції на 957 671 грн.; в оплату заборгованості від постачальників надійшло 1 004 284 грн. Сальдо на кінець місяця виводиться за кожним покупцем і підраховується загальна сума за місяць. Для перевірки сальдо треба зробити такий розрахунок:

614 918 + 957 671 - 1 004 284 = 568 305 грн.

Дані з відомості аналітичного обліку за кредитом рахунка 36 переносяться в журнал 3 в дебет рахунків 31 - (914 751 грн.) і 63 - (89 533 грн.).

У цій відомості сальдо на початок місяця переноситься з аналогічної відомості минулого місяця. В графах "В дебет рахунку 36 з кредиту інших рахунків" зазначаються суми на основі наказів-накладних на відвантаження продукції, а в графах "З кредиту рахунку 36 в дебет інших рахунків" записи робляться на підставі виписок банку, актів перезарахувань заборгованості тощо.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ

Розрахунки з різними дебіторами на ЗАТ „Івано-Франківськ хліб" обліковуються на рахунку 37 в розрізі таких субрахунків:

  • 371 "Розрахунки за виданими авансами";

  • 372 "Розрахунки з підзвітними особами";

  • 373 "Розрахунки за нарахованими доходами";

  • 374 "Розрахунки за претензіями";

  • 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків";

  • 376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок";

  • 377 "Розрахунки з іншими дебіторами".

Потрібно відзначити, що відкриття одного рахунка для різних дебіторів, з одного боку, є доцільним, оскільки за узагальненою сумою дебітори відображаються в балансі, а з іншого - треба мати інформацію за видами дебіторської заборгованості для їх контролю та аналізу, тому на синтетичному рахунку відкрито сім вищенаведених субрахунків. Облік на кожному із них має свої особливості.

Субрахунок 371 "Розрахунки за виданими авансами" використовується для відображення операцій з надання авансів різним організаціям відповідно до умов договору. Окремі організації не можуть почати виконання робіт до моменту отримання авансу від замовника. Це стосується будівельних, науково-дослідних, юридичних, аудиторських організацій та подібних до них, які вимагають від замовника часткової оплати (авансу), щоби розпочати виконання роботи на перших етапах, а також розрахунків із постачальниками в порядку передоплати за виробничі запаси.

Оплата авансом відображається у платника:

Д371 "Розрахунки за виданими авансами";

К31 "Рахунки в банках".

На суму податкового кредиту з податку на додану вартість:

Д641 "Розрахунки за податками";

К644 "Податковий кредит".

Отримання виробничих запасів та малоцінних предметів, за які раніше було перераховано аванс:

Д20 "Виробничі запаси";

Д22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети";

К371 "Розрахунки за виданими авансами".

На суму податкового кредиту з податку на додану вартість:

Д644 "Податковий кредит";

К63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".

Зарахування передоплати (авансу), раніше виданої постачальнику:

Д63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками";

К371 "Розрахунки за виданими авансами".

Погашення боргу постачальнику (загальна сума за мінусом авансу):

Д63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками";

К31 "Рахунки в банках".

При надходженні основних засобів за рахунок попередньої оплати у випадку, якщо об'єкт не вимагає монтажу і зразу вводиться в експлуатацію:

Д10 "Основні засоби";

К371 "Розрахунки за виданими авансами".

Отримано оплачене авансом устаткування, що вимагає монтажу, а також прийняті роботи і послуги, віднесені на капітальні вкладення:

Д15 "Капітальні інвестиції";

К371 "Розрахунки за виданими авансами".

Прийнято вартість послуг сторонніх організацій, отримання яких пов'язано з виробництвом продукції, виконанням робіт чи послуг, оплачених за рахунок авансів:

Д23 "Виробництво";

К371 "Розрахунки за виданими авансами".

Дебетовий і кредитовий обороти за субрахунком 371 відображаються у відомості 3.1 (дебет 371 з кредиту інших рахунків) та в журналі 3 (кредит 371 у дебет рахунків).

Субрахунок 372 "Розрахунки з підзвітними особами" призначений для відображення операцій, пов'язаних із наданням готівки фізичним особам даного підприємства для виконання завдань під час відрядження, а також із видачею грошей на господарські потреби або закупівлю дрібним оптом матеріальних цінностей (канцелярських, поштових та ін.).

Порядок видачі коштів під звіт і звітування за їх використання ведеться на ЗАТ „Івано-Франківськ хліб" регламентується Інструкцією про службові відрядження в межах України і за кордоном, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59, та змінами до неї від 10.06.1999 р. № 146.

Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк в інший населений пункт для виконання службового доручення не за місцем його постійної роботи.


 
 

Цікаве

Загрузка...