WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків із дебіторами і кредиторами - Курсова робота

Облік розрахунків із дебіторами і кредиторами - Курсова робота

Таблиця 1.1

Резерв сумнівних боргів за 2001 р.(грн.)

Квартал

Сальдо дебіторської заборгованості

Фактично списано дебіторської заборгованості за продукцію

1 група

2 група

3 група

1 група

2 група

3 група

І.

498 315

95 344

95 680

18 332

6 923

10 244

II.

518 310

80 679

95 680

25 671

5 825

11 523

III.

396 837

95 899

98 926

13 217

6 917

13 808

IV.

352 369

123 478

110 021

16 369

8 119

15 287

Разом

1 765 831

395 400

400 307

73 859

27 784

50 862

[ 19, с.123 ]

У табл. 1.1 згруповано заборгованість за строками до 6-ти, до 9-ти до 12-ти місяців. Суми дебіторської заборгованості аналізуються за минулий рік.

Процент сумнівності боргів за квартал розраховують у наступному порядку:

  • перша група дебіторів:

[(18 322 / 498 315) х 100] + [(25 617 / 518 310) х 100] + [(13 217 / 396 837) х 100] + [(16 369 / 352 369) х 100] : 4 = 4,196%;

  • друга група:

[(6 923 / 95 334) х 100] + [(5 825 / 80 679) х 100] + [(6 917 / 95 899) х 100] +

[(8 119 / 123 478) х 100] : 4 = 7,068%;

  • третя група:

[(10 244 / 95 680) х 100] + [(11 523 / 95 680) х 100] + [(13 808 / 98 926) х 100] + [(15 287 / 110 021) х 100] : 4 = 12,65%.

Для визначення суми резерву сумнівних боргів за поточний квартал і відображення в балансі робиться розрахунок (табл. 4.7).

Нарахування резерву сумнівних боргів знаходиться шляхом множення суми сальдо дебіторської заборгованості на визначений процент боргів:

(534 796 х 4,196) / 100 = 22 440 грн.

На суму резерву сумнівних боргів складається проводка:

Д944 "Сумнівні та безнадійні боги";

К38 "Резерв сумнівних боргів" - 42 172 грн.

Таблиця 1.2

Резерв сумнівних боргів за І квартал 2001 р.

пп

Групи дебіторської заборгованості за продукцію

Сальдо дебіторів на 01.04.200_ р.

(грн.)

%

боргів

Резерв сумнівних боргів(грн.)

І.

До 6 місяців

534 796

4,196

22 440

II.

До 9 місяців

109 831

7,068

7 763

III.

До 12 місяців

94 620

12,65

11 969

Разом

739 247

х

42 172

[19, с. 124]

Сума резерву відображається у звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. Списання безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, роботи, послуги проводиться за рахунок використання резерву сумнівних боргів:

Д38 "Резерв сумнівних боргів";

К 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Безнадійною вважається заборгованість, відносно якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув термін позовної давності.

Якщо резерву виявиться недостатньо для списання безнадійної поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги, то сума відноситься безпосередньо на інші операційні витрати:

Д949 "Інші витрати операційної діяльності";

К36 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Сума, що надійшла від дебіторів і була раніше визнана безнадійною, включається до складу інших операційних доходів з одночасним зменшенням резерву сумнівних боргів:

Д38 "Резерв сумнівних боргів";

К716 "Відшкодування раніше списаних активів".

Поточна дебіторська заборгованість, яка не пов'язана з реалізацією продукції (робіт, послуг) і визнана безнадійною, списується з балансу на інші операційні витрати.

Якщо створення резерву фінансовий стан боржника покращився, то складається запис методом червоного сторно:

Д944 "Сумнівні та безнадійні борги"

К38 "Резерв сумнівних боргів".

Довгострокова дебіторська заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу, передбачає нарахування процентів. Вона відображається в балансі за її теперішньою вартістю, визначення якої залежить від виду та умов погашення довгострокової дебіторської заборгованості.

Списання дебіторської заборгованості, визнаної безнадійною, оформляється проводками:

Д944 "Сумнівні та безнадійні боги";

К 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками";

К371 "Розрахунки за виданими авансами";

К377 "Розрахунки з різними дебіторами".

Дебіторська заборгованість групується за окремими видами, що викликано застосуванням різних форм розрахунків між покупцями та продавцями і характером господарських операцій, форм платежів (готівкові чи безготівкові). Отже, необхідно розглядати методику обліку за окремими видами дебіторської заборгованості.

2.ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, відвантажені покупцям, як свідчить практика ЗАТ „Івано-Франківськ хліб" відображається на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", у дебеті якого показується продажна вартість реалізованої хлібопродукції чи наданих послуг (робіт), в тому числі й виконання бартерних контрактів. Продажна вартість хлібопродукції (робіт, послуг) визначається на основі цін та умов договорів на поставку з включенням податку на додану вартість, акцизного та інших зборів і платежів. У кредиті показується сума платежів, які надійшли на рахунки в банках, в касу або на інші рахунки, зокрема при бартерних угодах.

Сальдо (дебетове) показує заборгованість покупців і замовників за відвантажену продукцію.

Операції на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" відображаються такими записами:

Реалізація продукції (робіт, послуг) покупцям:

Д 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями";

Д362 "Розрахунки з іноземними покупцями";

К701 "Доход від реалізації готової продукції";

або К702 "Доход від реалізації товарів";

або К703 "Доход від реалізації робіт і послуг".

Повернута покупцями продукція, надання покупцям знижок після дати реалізації продукції, відмова покупців від оплати частини продукції у зв'язку з виявленими помилками в сумі до оплати та інші випадки, коли покупці відмовляються від оплати на законних підставах, оформляються записами:

Д704 "Вирахування з доходу";

К361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями";

К362 "Розрахунки з іноземними покупцями".

На суму належних платежів із доходу від реалізації продукції (податок на додану вартість, акцизний та інші збори й обов'язкові платежі) робиться проводка:

Д701 "Доход від реалізації готової продукції" або 702, 703;

К641 "Розрахунки з податків".

Крім реалізації продукції (робіт, послуг), підприємства можуть мати доходи від іншої операційної діяльності - реалізації інших оборотних активів (матеріалів, запасних частин, малоцінних предметів тощо). Відшкодування раніше списаних активів оформляється як сума доходів від іншої операційної діяльності складанням запису:

Д361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями";

К712 "Доход від реалізації інших оборотних активів".

Перерахування покупцям невикористаних коштів:

Д361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями";

К31 "Рахунки в банках". 126

Списання кредиторської заборгованості покупця у зв'язку з тим, що минув строк позовної давності, оформляється так:


 
 

Цікаве

Загрузка...