WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків із дебіторами і кредиторами - Курсова робота

Облік розрахунків із дебіторами і кредиторами - Курсова робота

„__" _______________ 200_ р. Виконавець _______________

(підпис)

Додаток 3

Журнал—Головна за травень 2001 р.

№ п/п

Зміст господарських операцій (№ документа, дата)

Сума

Опер.

(грн.)

Рахунки

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

50

"Довгострокові позики"

Інші

Разом

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Сальдо на 01.05

-

500

-

48995

-

-

15000

25685

60 180

75 180

75 180

1.

Погашено позику

6000

6000

6000

6000

6000

2.

Отримано в касу

700

700

700

700

700

3.

Видано проценти членам спілки

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

4.

Прийнято кошти від нових членів спілки

4200

4200

4200

4200

4200

5.

Здано в банк з каси

4000

4000

4000

4000

4000

6.

Отримано від покупців

24 900

24900

24900

24900

24900

7.

Отримано з банку на заробітну плату

5736

5736

5 736

5736

5736

8.

Видано заробітну плату працівникам

5236

5236

і

5236

5236

5236

9.

Депоновано заробітну плату

500

500

500

500

500

10.

Здано в банк депоновану заробітну плату

500

500

500

500

500

11.

Видано під звіт

700

700

700

700

700

Разом - обороти

53 472

11 136

11 436

29400

12436

6000

-

7436

29600

53472

53472

Сальдо на 01 .06

-

200

-

65959

-

-

9000

7 221

64380

73380

73380

Примітка. Для скорочення записів у Журнал-Головну операція 3 записана проводкою Д 952, К 30; операція 6 - проводкою Д31, К36; операція 8 - проводкою Д 70, К30; операція 9 - проводкою Д 661, К 662; операція 11 - проводкою Д 372, К 30.

Список використаної літератури

 • Бирюкова И.К.Бухгалтерский учет в Украине. – К.: Знания, 1998. - 408 с.

 • Большой бухгалтерский словарь. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 574 с.

 • Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Навч. посібник /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. -3-тє вид., перероб. і доп.- Житомир: ЖІТІ, ПП "Рута", 2001. - 512 с.

 • Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник /За ред. С.Ф. Голова. - Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс-Клуб", 2000. - 768 с.

 • Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. -3-тє вид., перероб. і доп. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 672 с.

 • Бухгалтерський фінансовий та внутрішньогосподарський облік в галузях системи переробної промисловості АПК (на основі національних стандартів) /За ред. проф., д-ра екон. наук В.В. Сопка та О.В. Бойка. -К.: "Фенікс", 2001. - 468 с.

 • Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку /Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. - К.: Основи, 1997. - 943 с.

 • Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. - К.. ТОВ "Автоінтерсервіс", 1996. - 544 с.

 • Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. - К.: Лібра, 2001. -840с.

 • Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине с 2000 года. - К.: Бухгалтерия, 2000. - 256 с.

 • Горицкая Н.Г. Новый бухгалтерский учет. - К.: Техніка, 2000. - 256 с.

 • Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производствен-ных и торгових предприятиях, 2000: Учеб. пособие для студентов вузов /Под ред. Н.В. Кужельного. - К.: А.С.К., 2000. - 624 с. -(Зкономика. Финансы. Право).

 • Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использ. нац. стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов. -5-е изд., доп. и перераб. - К.: А.С.К., 2001. - 848 с. -(Экономика. Финансы. Право).

 • Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", затверджений ВРУ 16.07.1999 р. № 996-ХІУ.

 • Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. -К.:КНЕУ, 2001. -334с., іл.

 • Лучко М.Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах. – Тернопіль: Сам Студіо, 2001, - 163 с.

 • Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: 36. нормативних актів. - К.: СП "Юрінком Інтер", 2000. - 231 с.

 • Нидлз Б., Андерсон X., Колдузлл Д. Принципи бухгалтерского учета: Пер. с англ. /Под ред. Я.В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 1993. - 492 с.

 • Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт- Бланк, 2002. – 628 с.

 • Сопко В.В. Бухгалтерський облік. – К.: Вища школа,1999. - 500 с.

 • Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. -3-тє вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 578 с.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. —6-те вид. — К.: А.С.К., 2001. - 784с.

 • Чедвик Л. Основы финансового учета /Пер. с англ., под ред. В.А. Мик-рюкова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 252 с.

 • Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: Пер. с англ. /Под ред. и с предисл. А.М. Петрачкова. - М.: Финансы и статистика, 1993. - 560 с.

 • Энтони Р. Самоучитель по бухучету: международный стандарт. – М.: Финансы и статистика, 1998ю – 292 с.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...