WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків з бюджетом - Курсова робота

Облік розрахунків з бюджетом - Курсова робота

Результати проведених перерахунків бухгалтери підприємств, установ, організацій оформляють довідкою Ф №3 і видають громадянам на їх вимогу, а також контролюючим органам на їх письмовий запит.

Утримання до Пенсійного фонду

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачується всіма категоріями осіб (фізичними особами), які працюють на умовах найму (у тому числі особами, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, зокрема членами творчих спілок, творчими працівниками, які не є членами творчих спілок, а також працюючими пенсіонерами).

Збір нараховується та утримується з усіх видів виплат, що відповідно до законодавства належать до сукупного оподатковуваного доходу

У разі одержання від підприємств доходів у натуральній формі, тобто продукцією їх власного виробництва, розмір доходу працівника обчислюється за середньою відпускною ціною продукції стороннім споживачам у поточному місяці, коли проведено нарахування доходів. Якщо в поточному місяці така продукція не реалізовувалась, то її вартість обчислюється за середньою відпускною ціною місяця попередньої реалізації, але не нижчою від собівартості. Вартість натуральної продукції інших виробників при визначенні доходу для нарахування збору обчислюється за ціною її придбання.

Утримання до Пенсійного фонду здійснюються в розмірі 1 % (якщо розмір зарплати менший або дорівнює 150 грн.) або 2% (якщо розмір зарплати більший від 150 грн.) від загальної нарахованої суми заробітної плати.

Утримання до фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасового втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням

На підставі Закону України № 2240 "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності І витратами, зумовленими народженням і похованням" від 18.01.2001р. введено новий вид відрахувань – соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням. Цей збір, як і всі решту збори із заробітної плати, обчислюється від суми оплати праці, що включає основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян. Закон поширюється також на нерезидентів, які працюють на території України. Сплачується збір при отриманні грошей на виплату заробітної плати.

Згідно із Законом України № 2213 "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11.01.2001р збір сплачується у таких відсотках:

– 0,25 відсотка – для найманих працівників, які мають заробітну плату не нижче 150 гривень;

– 0,5 відсотка – для найманих працівників, які мають заробітну плату більше 150 гривень.

Утримання до фонду соціального страхування на випадок безробіття

Законом України № 2213 "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11.01.2001р встановлено, що працівник сплачує збір ф розмірі 0,5% від сукупного оподатковуваного доход}' працівника. Цим законом були внесені деякі зміни щодо платників цього збору серед фізичних осіб. Не є платниками даного збору:

  • працюючі пенсіонери;

  • іноземні особи та особи без громадянства.

Окрім того, на добровільних засадах збір може сплачуватися:

 • приватними підприємцями, які не використовують найманої робочої сили;

 • фізичними особами, які виконують роботи за цивільно-правовим договором;

 • особами, які самостійно забезпечують себе роботою (нотаріуси, адвокати);

 • громадянами України, які працюють за межами України.

На рахунках бухгалтерського облік}' суми утримань із заробітної плати прибуткового податку і відрахувань у фонди відображаються так:

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція

рахунків

Дебет

Кредит

1

Утримано прибутковий податок

661

641

2

Утримано відрахування до Пенсійного фонд)'

661

651

3

Утримано збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності

661

652

4

Утримано збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

661

653

Висновки

Раціональна система оподаткування повинна стимулювати господарську і підприємницьку ініціативу, створювати відносно рівні умови для всіх суб'єктів господарювання. Система оподаткування має бути повністю адаптована до чинних у державі системи управління і методів державного регулювання розвитку економіки. Вона повинна враховувати аналіз інтересів виробника і споживача, держави і суспільства. Навіть незначні невідповідності між оподаткуванням і економічною моделлю держави можуть спричинити значні негативні наслідки, що виявляються як в обмеженні фінансових можливостей суб'єктів господарювання, так і в скороченні доходів держави.

Податкова система кожної країни відображає її специфічні умови, тобто не може бути країн з однаковими податковими системами. Разом з цим, існують певні положення, що визначають підхід до створення податкової системи.

Багатовікова історія формування і застосування як загальнотеоретичних, так і конкретних практичних принципів оподаткування, що відповідають певному рівню розвитку соціальне економічного життя конкретної країни, дала змогу відібрати найдієвіші і найефективніші серед них. В умовах становлення ринкової економіки в Україні постійно ведуть роботу з удосконалення податкової системи, але, на жаль, вона й досі не відповідає світовим стандартам.

Недоліки податкової системи в Україні наступні:

– податкова система відзначається нестабільністю. Це стосується як видів податків, баз оподаткування, податкових ставок, так і методики обчислення й термінів та порядку їх введення у дію. Закони про податки часто приймають поспіхом, без належного обґрунтування і розрахунків. Це призводить до внесення змін і доповнень у щойно прийняті закони, порушує один із головних принципів формування податкової системи – її стабільність.

– податкова система не стимулює суб'єкти господарювання накопичувати фінансовий капітал та його інвестувати;

– значна частина доходів держави, сформованих за рахунок податків, покривається непрямими податками. По-іншому оподатковується не лише прибуток або доход, а й витрати суб'єктів господарювання;

- податкова система не створює умов для зменшення товарообмінних (бартерних) операцій;

– наявність розбіжностей, сумнівних тлумачень окремих термінів, положень, визначених у законах і підзаконних актах;

– високий рівень оподаткування;

– авансова сплата податків призводить до вилучення обігових коштів підприємств, що є особливо руйнівним в умовах інфляції.

Разом з тим, світовий та вітчизняний досвід переконує, що не має і не може бути податкової системи, котра задовольняла б одночасно усіх платників податків і державу. А це означає, що, реформуючи систему оподаткування, слід прагнути до оптимального поєднання інтересів платників і держави. Найоптимальнішою і ефективною в умовах України була б, напевно, така податкова система, яка б відповідала соціальне орієнтованій моделі економіки. У цілому податкову систему потрібно вдосконалювати у напрямку її уніфікації щодо джерел податків і забезпечення зацікавленості суб'єктів господарювання у підвищенні ефективності виробництва.

Список використаної літератури

 • Бутинець Ж.Ж. Біхгалтерсьукий фінансовий облік / Житомир, ЖІТІ. – 2000 р.

 • Бутинець Ж.Ж. Бухгалтерський управлінський облік / Житомир, ЖІТІ. – 2000 р.

 • Гарасим П.м. Управлінський облік на підприємстві / Тернопіль, Карт-бланш. – 2001.

 • Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку / Тернопіль, "Лілея". – 2000.

 • Пушкар М.С. Планування і організація підприємств об'єднаних комплексів / Тернопіль, Інститут народного господарства – К., НМКВО, 1992 р.

 • Пушкар М.С. Управлінський облік / Тернопіль, Карт-бланш, 1995 р.

 • Пушкар М.С. Управлінський облік: Навчальний посібник / Тернопіль, Карт-бланш. – 1997 р.

 • Пушкар М.С. Фінансовий облік / Тернопіль, Карт-бланш, 2002.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...