WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків з бюджетом - Курсова робота

Облік розрахунків з бюджетом - Курсова робота

Списання відстрочених податкових активів, якщо сума податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку більша ніж за даними податкового обліку, оформляється:

Д 54 "Відстрочені податкові зобов'язання";

К 17 "Відстрочені податкові активи".

При реструктуризації боргів:

Д 17 "Відстрочені податкові активи";

К 54 "Відстрочені податкові зобов'язання".

Відстрочення поточної заборгованості перед бюджетом:

Д 641 "Розрахунки за податками";

К 54 "Відстрочені податкові зобов'язання".

Списання відстрочених податкових активів при реструктуризації податкової заборгованості:

Д 641 "Розрахунки за податками";

К 17 "Відстрочені податкові активи".

Відображення тимчасової різниці, якщо податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку менший від податкового:

Д 17 "Відстрочені податкові активи";

К 641 "Розрахунки за податками".

Синтетичний облік за кредитом рахунків 17 і 54 ведеться в журналі 3, аналітичний – в оборотній відомості довільної форми за видами активів чи зобов'язань і на різницю, між оцінками яких в бухгалтерському і податковому обліку виникли розходження.

Облік розрахунків за податками і платежами

Податки – це обов'язкові платежі фізичних І юридичних осіб до центрального і місцевого бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами держави.

Визначальним при організації бухгалтерського обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) є податкове законодавство.

У бухгалтерському обліку для розрахунків за податками і платежами з бюджетом застосовують рахунок 64 "Розрахунки за податками І платежами". По кредиту цього рахунка відображають нараховані суми податків та платежів до бюджету, а по дебету – їх фактичне перерахування.

Рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами" має такі субрахунки :

  • 641 "Розрахунки за податками";

  • 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами";

  • 643 "Податкові зобов'язання";

  • 644 "Податковий кредит".

На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" здійснюється облік податків (податку на додану вартість, податку на прибуток, прибуткового податку, акцизного збору, податку з власників транспортних засобів, комунального податку, податку з реклами, єдиного податку), які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного податкового законодавства.

Субрахунки 643 "Податкові зобов'язання" та 644 "Податковий кредит" призначені для забезпечення обліку податкових зобов'язань по ПДВ, що виникають при отриманні передплати, і податкового кредиту, право на який з'являється при оплаті без отримання товарів.

Датою виникнення податкового кредиту вважається дата здійснення першої з подій (п. 7.5.1 Закону "Про податок на додану вартість"):

– або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплаті товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чеку) – у випадку розрахунку з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

– або дата отримання податкової накладної, що підтверджує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг).

Підставою для одержання права на податковий кредит є податкова накладна, а у випадку ввезення (імпортування) товарів таким документом вважається належним чином оформлена митна декларація, що підтверджує сплату ПДВ (п. 7.4.5 Закону "Про податок на додану вартість").

Загальна сума податкового зобов'язання включає суми ПДВ, зазначені в податкових накладних за податковий період. Суми податкових зобов'язань відображаються в Книзі обліку продаж.

Первинними документами для нарахування податків служать розрахунки бухгалтерії, а по розрахунках з ПДВ - податкові накладні.

Перерахування податків та обов'язкових платежів здійснюється на підставі платіжних доручень.

Типові проводки з обліку розрахунків за податками й платежами наведеш в таблиці 2.

Обліковим регістром по рахунку 64 є журнал-ордер № 8.

Податки на прибуток визнаються витратами згідно з П(С)БО 17 "Податок на прибуток".

Облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться на рахунку 98 "Податки на прибуток".

По дебету рахунку відображається нарахована сума податку на прибуток, по кредиту – включення до фінансовім результатів на рахунку 79.

Рахунок 98 "Податки на прибуток" має такі субрахунки:

– 981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності";

– 982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій".

Таблиця 2

Бухгалтерський облік розрахунків за податками й платежами

оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Придбано виробничі запаси; товари

відображено ПДВ, зазначений у податковій накладній постачальника

20 "Виробничі запаси" 28 "Товари"

63 1 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

641 "Розрахунки за податками"

63 1 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

2

Відображено витрати на проектні, будівельно-монтажні роботи за рахунками підрядчиків, проектних організацій; відображено суму ПДВ в рахунках підрядчиків і проектних організацій

1 5 "Капітальні інвестиції"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

64 1 "Розрахунки за податками"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

3

Відвантажено товар покупцю

361 "Розрахунки з вітчизняними

покупцями"

702 "Дохід від реалізації товарів"

4

Нараховано податкові зобов'язання по ПДВ

702 "Дохід від реалізації товарів"

641 "Розрахунки за податками"

5

Нараховано збір на розвиток виноградництва, садівництва та хмелярства

54 "Відстрочені податкові зобов'язання"

642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"

На субрахунку 981 ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, що визначається від прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для цілей оподаткування).

Сума податку на прибуток від звичайної діяльності визначається й відображається на цьому субрахунку без зменшення на суму зменшення податку на прибуток, внаслідок обчислення податку на прибуток від алгебраїчної суми прибутку від звичайної діяльності та збитку від надзвичайних подій (згорнутий результат).

На субрахунку 982 ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від надзвичайних подій.

Первинними документами при відображенні нарахування сум податку на прибуток та при списанні витрат з нарахуванням податку на прибуток на фінансові результати є довідка (розрахунок) бухгалтерії.

Дані по рахунку 98 "Податки на прибуток" знаходять своє відображення в журналі-ордері №8, витяг з якого наведено нижче.

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 8

запису

Субрахунок

Сальдо на" __ " _____р. (кредит)

3 кредиту рахунку 98 у дебет рахунків

Разом по кредиту рахунка 98

Обороти по дебету рахунка 98 з кредиту рахунків

Разом по дебету рахунку 98

Сальдо на" __ " ______р. (кредит)

64

79

17

54

64

1

Податки на прибуток від звичайної діяльності

6000

6000

1000

5000

6000

2

Податки на прибуток від надзвичайних подій

РАЗОМ

6000

6000

1000

5000

6000


 
 

Цікаве

Загрузка...