WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік доходів від реалізації продукції - Курсова робота

Облік доходів від реалізації продукції - Курсова робота

в). Визначення питомої ваги витрат, понесених підприємством у зв'язку з наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат.

Даний метод відрізняється від попереднього тим, що основою для визначення доходу є здійснені підприємством витрати у загальній сумі витрат, які потрібно здійснити для того, щоб виконати необхідні роботи (при розгляді попереднього варіанта основою для нарахування доходу був виконаний обсяг робіт відносно всього запланованого обсягу робіт). З усіх трьох методів визначення ступеня завершеності роботи найкраще використовувати метод вивчення виконання роботи, оскільки даний метод не передбачає здійснення розрахунку питомої ваги виконаних робіт. При застосуванні даного методу звичайний акт виконаних робіт вважається свідченням того, що замовник і підрядник вивчили роботу і таким чином визначили її вартість в певній сумі від загальної вартості замовлення.

г). Рівномірне нарахування доходу від надання послуг У випадку виконання невизначеної кількості дій за певний проміжок часу, дохід визначається методом рівномірного нарахування за цей період.

Приклад. Консалтингова фірма уклала з малим підприємством угоду на консультаційне обслуговування підприємства в сумі 72Q гри,, утому числі ПДВ 120 грн. Термін дії угоди – 1 квартал 2001 р. Витрати консалтингової фірми в січні становили 150 грн., за лютий – 180 грн.., за березень – 170 грн.

За допомогою рівномірного методу встановимо, що дохід в січні становив 240 грн., в лютому 240 грн. і в березні також 240 грн.[3;354]

Таблиця 5

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Надійшли грошові кошти за оплату майбутніх послуг

311

681

720

2

Нарахована сума податкових зобов'язань з ПДВ

643

641

120

3

Відображення реалізації наданих послуг:

січень

377

703

240

лютий

377

703

240

березень

377

703

240

4

Списано податкові зобов'язання щодо 1ІДВ:

січень

703

643

40

лютий

703

643

40

березень

703

643

40

5

Відображено зарахування заборгованості

681

377

720

Необхідно також зазначити, що П(С)БО 15 "Дохід" передбачає ситуацію, при якій неможливо на ранніх стадіях господарської операції достовірно оцінити дохід від надання послуг. У такому випадку пропонується дохід визначати тільки в розмірі понесених затрат, які передбачається відшкодувати.

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений і не існує ймовірності відшкодування понесених витрат, дохід не визнається, а понесені витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо надалі суму доходу буде достовірно оцінено, дохід визнається за такою оцінкою.

Висновки

Поняття "дохід" означає надходження економічної вигоди протягом звітного періоду, який виникає у процесі звичайної діяльності підприємства. Коли ці надходження сприяють збільшенню власного капіталу, окрім збільшення, яке пов'язане з внесками акціонерів, то його називають прибутком, коли зменшенню – збитком.

Реалізованими (проданими) вважаються продукція, товари, роботи і послуги, продані на ринку споживачів, а моментом реалізації - момент переходу права власності на товар.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) є одним із показників діяльності господарюючих суб'єктів. За своїм економічним змістом фактична величина реалізації продукції характеризує кінцевий результат роботи підприємства, виконання обов'язків перед споживачами, ступінь участі в задоволенні потреб ринку.

Планом рахунків передбачені окремі рахунки для оцінку доходів у розрізі видів діяльності. Найменування рахунків і субрахунків до них представляють собою докладний опис складу доходів з класифікацією за видами діяльності.

Аналітичний облік доходів від реалізації організовується за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством.

Дані по рахунку 70 "Доходи від реалізації" відображаються в журналі-ордері № 11 та у Звіті про фінансові результати в рядку з відповідною назвою.

Первинними документами з обліку доходів від реалізації є розрахунки (довідки) бухгалтерії, накладні, рахунки-фактури. Підприємство може самостійно розробляти додаткові субрахунки та аналітичні рахунки виходячи із специфіки діяльності, конкретних потреб, завдань управління та контролю.

Список використаної літератури

1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.

3. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях. – К.: А.С.К., 2000. – 624 с.

4. Завгородний В.П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса. – К.: ВИРА-Р; Дакор., 2000. – 608 с.

5. Загородиш А.Г., Усач Б.Ф., Хом'як Р.Л. Бухгалтерський облік та аудит підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – Львів, 1995. – 208 с.

10. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Нормативно-практичний довідник. Навч. посібник. Станом на 1 лютого 2000 р. / Р.Л. Хом'як, В.І. Лемішовський – Львів: "Інтелект-Захід", 2000. – 188 с.

11. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Нормативно-практичний довідник. Навчальний посібник. / Р.Л. Хом'як, В.І. Лемішовський, О.І. Карий, О.М. Синичич, І.С. Колодка, B.I. Воськало. – Львів: "Інтелект-Захід", 2000. – 180с.

12. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Нормативно-практичний довідник. Навч. посібник.За ред. Р.Л. Хом'яка – Львів: "Інтелект-Захід", 2000. – 444 с.

13. Партии Г.О., Мороз А.С. Основи бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Львів: Державний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 1999. – 132 с.

15. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: Кнеу, 2000. – 260 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...