WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік доходів від реалізації продукції - Курсова робота

Облік доходів від реалізації продукції - Курсова робота

Таблиця 2

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Відвантажена готова продукція

361

701

6000

2

Відображено виникнення податкових зобов'язань щодо ПДВ

701

641

1000

3

Списано суму доходу на фінансовий результат

701

791

1000

4

Списана готова продукція на реалізацію

901

26

4000

5

Собівартість реалізованої продукції віднесена на фінансові і результати

791

901

4000

6

Одержано виробничі запаси

20

631

5000

7

Відображена сума податкового зобов'язання

641

631

1000

8

Проведено взаємне зарахування заборгованостей

631

361

6000

При нерівноцінному обміні, коли відбувається доплата грошовими коштами, дохід визнається за сумою активів, отриманих або які підлягають отриманню, зменшених на суму переданих або одержаних грошових коштів.

Узагальнення інформації про доходи від реалізації І готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу ведеться на рахунку 70 "Доходи від реалізації" (рис. 2).

Рис. 2. Організація обліку доходів від реалізації[1;415]

Бухгалтерський облік доходів від реалізації організовується щодо кожного об'єкта за відповідними групами, для яких відкривається окремий субрахунок. Облік доходів від реалізації слід організовувати з врахуванням відповідних субрахунків, зазначених (див. рис. 3).

Аналітичний облік доходів від реалізації організовується за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством.

Первинними документами з обліку доходів від реалізації є розрахунки (довідки) бухгалтерії, накладні, рахунки-фактури. Підприємство може самостійно розробляти додаткові субрахунки та аналітичні рахунки виходячи із специфіки діяльності, конкретних потреб, завдань управління та контролю.

Дані по рахунку 70 "Доходи від реалізації" відображаються в журналі-ордері № 11 та у Звіті про фінансові результати в рядку з відповідною назвою.

Рис. 3. Організації синтетичного обліку доходів від реалізації[1;424]

3. Доходи від надання послуг, виконання робіт

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, має визнаватися виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату складання балансу.

Результат від надання послуг може бути визнаний за наявності таких умов (рис. 4).

Рис. 4. Умови визнання доходу від надання послуг, який підлягає визнанню за звітний період[1;418]

Згідно з цими умовами дохід визнається в тих звітних періодах, у яких надаються відповідні послуги.

Послуга – це певна діяльність, направлена на створення нематеріальних благ для задоволення суспільних потреб. При наданні послуг досягається певний не речовий результат, який сам по собі є благом. Тобто надання послуг пов'язане із створенням матеріальних цінностей, послуга завжди матеріальна.

Робота це певна діяльність, направлена на створення матеріальних благ для задоволення суспільних потреб. Тобто, в процесі виконання робіт створюється нематеріальний результат.

Згідно з П(С)БО 15 "Дохід" дохід від надання послуг визнається в тому періоді, у якому надаються послуги. Даний стандарт передбачає визнання доходу:

• виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу;

• шляхом рівномірного його нарахування за певний період часу.

Згідно із цими методами дохід визначається в тих звітних періодах, у яких надаються відповідні послуги.

Визнання доходу через посилання на ступінь завершеності операції називають методом поетапного виконання.

Ступінь завершеності операції з надання послуг може бути оцінено такими трьома методами:

• виченням виконаної роботи;

• визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;

• визначенням питомої ваги витрат, понесених підприємством у зв'язку з наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на ту саму дату.

Якщо надання послуг полягає у виконанні необмеженої кількості дій (операцій) за певний період часу, то дохід визнається шляхом його рівномірного нарахування за цей період.

Розглянемо деякі варіанти обліку доходів від надання послуг.

а). Визначення виконання роботи

Даний варіант бажано застосовувати в тому випадку, коли операція з надання послуг, виконання робіт має разовий характер або здійснюється протягом доволі короткого періоду і дохід від даної операції можна легко визначити.

Приклад. Авторемонтне підприємство отримало замовлення на ремонт автомобіля. Вартість ремонту становить 240 грн. (в т.ч. ПДВ 40 грн.).

В даному випадку дохід визнаватиметься при підписанні акта виконаних робіт.

Таблиця 3

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

Перша подія — надання послуг

1

Здійснено виконання робіт

377

703

240

2

Відображено виникнення податкових зобов'язань щодо ПДВ

703

641

40

3

Надійшли грошові кошти за оплаїу послуг

311

377

240

Перша подія – оплата

4

Надійшли грошові кошти за оплату послуг

311

681

240

5

Нарахована сума податкових зобов'язань з ПДВ

643

641

40

6

Здійснено виконання робіт

377

703

240

7

Списана сума податкових зобов'язань з ПДВ

703

643

40

8

Проведено зарахування заборгованості

681

377

240

б). Визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані.

Для визначення ступеня завершеності роботи даним методом потрібно обчислити питому вагу послуг, які вже надані (переважно, на певну дату) відносно всього обсягу робіт, які повинні бути виконані.

Приклад. Авторемонтне підприємство уклало угоду на ремонт 10 автомобілів AТП на суму 1800 грн. (в т.ч. ПДВ – 300 грн.). Термін виконання замовлення 2 місяці. В першому місяці було відремонтовано 4 автомобілі.

1). Визначаємо питому вагу послуг, наданих в першому місяці:

4 : 10 х 100 = 40%.

Виходячи з того, дохід в першому місяці становить:

1800x40: 100 = 720 грн.

2). Визначаємо питому вагу послуг, наданих в наступному місяці:

6 : 10 х 100 = 60%.

Дохід в другому місяці склав:

1800x60: 100 =1080 грн.

Таблиця 4

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

Перший місяць

1

Поступили грошові кошти за оплату майбутніх послуг

311

681

1800

2

Нарахована сума податкових зобов'язань з ПДВ

643

641

300

3

Відображено реалізацію наданих послуг в першому місяці

377

703

720

4

Списана сума податкових зобов'язань з ПДВ, які відносяться до операцій, виконаних в першому місяці

703

643

120

Другий місяць

5

Відображено реалізацію наданих послуг в другому місяці і

377

703

1080

6

Списана сума податкових зобов'язань з ПДВ, які відносяться до операцій, виконаних в другому місяці

703

643

180

7

Проведено зарахування заборгованості

681

377

1800


 
 

Цікаве

Загрузка...