WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік доходів від реалізації продукції - Курсова робота

Облік доходів від реалізації продукції - Курсова робота

Оперативний облік відвантаження веде служба збуту в спеціальних картках, журналах чи книгах.

На продукцію, що відвантажується, виписують наказ-накладну чи інший документ (оповіщення про відправку, наказ про відпуск тощо), в яких вказують найменування, номенклатурний номер, сорт, розмір, кількість упаковок, виробів, найменування та адреса отримувача. На підставі документації про фактичний відпуск (відвантаження) виписують платіжне доручення (рахунок-платіжне доручення) в декількох примірниках. Один з примірників із транспортними документами передається (відправляється) покупцю для оплати, а інший прикладається до документів при передачі їх до банку на інкасо. Якщо умовою договору постачання є попередня оплата продукції, покупець переводить на рахунок постачальника належну йому суму платіжним дорученням.

Транспортні витрати по доставці продукції відносяться на постачальника чи покупця залежно від того, як це передбачено в договорі постачання.

Виписка розрахункових документів на оплату відвантаженої продукції повинна бути максимально повною та оперативною, так як від цього багато в чому залежить сучасність надходження платежу від покупців та величини позики під відвантажені товари. В більшості випадків продукція обліковується як продана з моменту вивезення її з території підприємства.

Для узагальнення в бухгалтерському обліку інформації про доходи від реалізації готової продукції, доходи від страхової діяльності, а також про суми знижок, наданих покупцям, та інші вирахування з доходів у Плані рахунків бухгалтерського обліку передбачено рахунок 70 "Доходи від реалізації", до якого відкриваються такі субрахунки:

• 701 "Дохід від реалізації готової продукції";

• 702 "Дохід від реалізації товарів";

• 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг";

• 704 "Вирахування з доходу".

Визнання доходу (виручки) від реалізації продукції пов'язане з виконанням деяких умов П(С)БО 15 "Дохід", зокрема:

1. Передача покупцеві ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на продукцію. У більшості випадків передача ризиків і вигод від володіння збігається з передачею юридичного права власності або з передачею в управління покупцеві. В інших випадках передача ризиків і вигод відбувається не завжди одночасно з передачею юридичного права власності, наприклад:

а) покупець має право анулювати придбання з причин, визначених контрактом на реалізацію, а підприємство-продавець не має упевненості відносно його повернення;

б) відвантажені товари підлягають подальшому монтажу, і цей монтаж є істотною частиною контракту, який ще не був завершений підприємством;

в) одержання доходу від визначеної реалізації залежить від доходу, який отримає підприємство-покупець від власної реалізації цих товарів;

г) одержання доходу від певної реалізації залежить від доходу, який отримає покупець від власної реалізації цієї продукції.

Якщо підприємство-продавець залишає тільки незначний ризик володіння, операція вважається реалізацією і дохід визначається.

2. Управління і контроль за реалізованою продукцією. Якщо підприємство залишає за собою подальше керівництво або контроль за реалізованою продукцією, то дохід від такої реалізації не визнається.

3. Сума доходу достовірно визначена. Доходи, достовірну оцінку яких здійснити неможливо, у звітності не відображаються, що відповідає одному з основних принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності – обачливості, який передбачає відображення у фінансовій звітності всіх елементів (активів, зобов'язань тощо) за вартістю, яка має запобігати заниженню зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства.

4. Упевненість у тому, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а витрати, пов'язані з реалізацією продукції, достовірно визначені. Якщо існує невпевненість в отриманні доходів від реалізації, то до усунення цієї невпевненості дохід не повинен визнаватися.

Розглянемо порядок відображення в бухгалтерському обліку виручки від реалізації готової продукції на прикладі.[2;225]

Таблиця 1

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, гра

Дебет

Кредит

Перша подія – відвантаження

1

Відображено дохід від реалізації готової продукції в момент відвантаження

361

701

1200

2

Відображено виникнення податкових зобов'язань щодо ПДВ

701

641

200

3

Списано суму доходу на фінансовий результат

701

791

1000

4

Відображено собівартість готової продукції

901

26

700

5

На фінансовий результат списано собівартість готової продукції

791

901

700

6

Отримано грошові кошти

311

361

1200

Перша подія – оплата

7

Надійшла попередня оплата за продукцію

311

68

1200

8

Нараховано податкові зобов'язання щодо ПДВ

643

641

200

9

Відображено реалізацію готової продукції

361

701

1200

10

Списано податкові зобов'язання щодо ПДВ

701

643

200

11

Відображено собівартість готової продукції

901

26

700

12

Списано на фінансові результати:

доходи

витрати

701

791

1000

791

681

700

13

Проведено зарахування заборгованостей

901

361

1200

Особливий порядок визнання доходу і відображення його в бухгалтерському обліку установлюється П(С)БО 15 "Дохід" для операцій обміну.

Передусім при здійсненні обміну продукцією (товарами, роботами, послугами чи іншими активами) необхідно знати, чи є такі активи подібними чи ні.

При здійсненні обміну активами, які подібні за призначенням і мають однакові справедливі вартості, обмін не розглядається як операція, що приносить дохід. Тобто дохід не визнається, а отже, виручка від реалізації таких активів у бухгалтерському обліку не відображається. Однак сам факт обміну має бути зафіксовано в регістрах бухгалтерського обліку, що відповідає одному з основних принципів бухгалтерському обліку – повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій і подій, здатних впливати на рішення, що приймаються на підставі такої інформації.

Якщо підприємство здійснює обмін неподібними активами, то ця операція розглядається як така, що приносить дохід. У даному випадку дохід оцінюється за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, отриманих або належних до одержання підприємством, зменшеною чи збільшеною відповідно на суму переданих або отриманих грошових коштів чи їх еквівалентів. Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, отриманих або належних до одержання за бартерним контрактом, достовірно визначити неможливо, то дохід визнається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), переданих за цим бартерним контрактом.

Передусім слід зазначити, що не визнається дохід у випадку обміну продукції (товарів, робіт, послуг, інших активів), які є подібним за призначенням та мають однакову справедливу вартість.

Якщо ж відбувається операція обміну подібними активами (роботами, послугами), які мають різну вартість, або здійснюється обмін неподібними активами (роботами, послугами), які мають однакову вартість, дохід визнається за вартістю отриманих активів (робіт, послуг).

Приклад. Підприємство обмінює готову продукцію на виробничі запаси вартістю 6000 грн. Собівартість переданої продукції становить 4000 грн.[3;456]


 
 

Цікаве

Загрузка...