WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат ВАТ Рівнеазот - Курсова робота

Облік витрат ВАТ Рівнеазот - Курсова робота

10) оплата праці кваліфікованих робітників, керівників, спеціалістів підприємств, залучених без звільнення від основної роботи для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, для керівництва виробничою практикою студентів, для навчання учнів загальноосвітніх шкіл.

Премії та заохочення робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим службовцям, за виробничі результати, утому числі:

1) за виконання і перевиконання виробничих завдань;

2) за виконання акордних завдань у встановлений строк;

3) за підвищення продуктивності праці, виробітку;

4) за поліпшення кінцевих результатів господарської діяльності бригади, дільниці, цеху;

5) за економію сировини, матеріалів, інструментів та інших матеріальних цінностей;

6) за зменшення простоїв устаткування та за інші якісні показники в роботі підприємства, а також окремі премії, нараховані робітникам із преміального фонду майстра тощо:

7) винагороди (процентні надбавки) за вислугу років, стаж роботи (надбавки за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), передбачені діючим законодавством.

8) матеріальна допомога;

9) процентні або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної ставки (окладу);

10) одноразові заохочення (наприклад, окремих працівників за виконання особливо важливих виробничих завдань).

Гарантійні та компенсаційні виплати: 1) оплата за працю у вихідні та святкові (неробочі) дні, у понадурочний час за розцінками, встановленими законодавчими актами;

2) суми відшкодування втраченого заробітку внаслідок тимчасової втрати працездатності до фактичного заробітку у випадках, коли працівник продовжує працювати на підприємстві;

і) виплати різниці в окладах працівникам, працевлаштованим з інших підприємств із збереженням протягом деякого часу (відповідно до законодавства) розміру посадового окладу за попереднім місцем роботи, а також при тимчасовому заступництві;

4) оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв'язку із роботою понад нормальну тривалість робочого часу при вахтовому методі організації праці, при підсумковому обліку робочого часу та в інших випадках, передбачених законодавством;

5) суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівників у межах, передбачених законом України "Про оплату праці" (ст. 33), Законом України від 25.04.97 р. № 234/97-ВР "Про індексацію грошових доходів населення", постановою КМУ від 07.05.98 р. № 663 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів громадян", постановою Верховної Ради України від 03.12.98 р. № 292-ХІУ "Про індексацію грошових доходів населення" та постановою КМУ від 21.12.98 р. № 2034 "Про Індексацію грошових доходів громадян". Згідно з вищезазначеним Порядком до витрат виробництва може бути включена лише та частина суми індексації, яка нараховується на виплати, що відносяться до витрат на виробництво;

6) компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати. Компенсація здійснюється згідно із Законом України "Про оплату праці" (ст. 34) та Законом України від 19.10.2000р. №2050-111 "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати",

7) оплата за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи у випадках, передбачених законодавством;

8) вартість безкоштовно наданих працівникам окремих галузей економіки (відповідно до законодавства) комунальних послуг, продуктів харчування: витрати на оплату житла, безкоштовно наданого працівникам підприємств відповідно до законодавства (суми грошових компенсацій за ненадання безкоштовно житла, комунальних послуг та інше);

9) вартість безкоштовно наданих предметів (включаючи формений одяг, обмундирування), що залишаються в особистому постійному користуванні, або сума пільг у зв'язку з продажем їх за зниженими цінами відповідно до переліку та норм, встановлених чинними нормативно-правовими актами (крім вартості виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила та інших миючих засобів, знешкоджувальних засобів, молока і лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту у разі невидачі їх адміністрацією);

10) виплата різниці між заробітками при переведенні на нижчеоплачувану роботу відповідно до законодавства.

Оплата відпусток:

1) оплата щорічних основних і додаткових відпусток відповідно до Закону України від 15.11.96 р. № 504-96-ВР "Про відпустки" та КЗнП, грошових компенсацій за невикористану відпустку.

2) оплата навчальних відпусток, наданих працівникам, які навчаються у вечірніх та заочних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, аспірантурах, а також навчаються без відриву від виробництва у вечірніх, заочних загальноосвітніх школах.

Оплата іншого невідпрацьованого часу:

1) оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством, оплата пільгового часу підліткам;

2) оплата робочого часу працівників, які залучаються до виконання державних або громадських обов'язків, якщо ці обов'язки виконуються в робочий час відповідно до законодавства;

3) суми заробітної плати за основним місцем роботи робітникам, керівникам і спеціалістам підприємств за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

4) оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного дня здавання крові.

Інші витрати на оплату праці:

III) До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи" включаються:

• відрахування на обов'язкове державне пенсійне страхування;

• відрахування на обов'язкове соціальне страхування;

• відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (далі-страхування на випадок безробіття);

• відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства;

• відрахування на інші соціальні заходи.

IV). До елемента "Амортизація" включається сума нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів. Метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу одержання економічних вигод від його використання.

Існують такі методи нарахування амортизації:

1. прямолінійний;

2. зменшення залишкової вартості;

3. прискореного зменшення залишкової вартості;

4. кумулятивний;

5. виробничий метод.

Нарахування амортизації проводиться щомісяця незалежно від фінансових результатів підприємства.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, в якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання, і припиняється, починаючи з місяця вибуття об'єкта основних засобів.

Підприємства можуть також застосовувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені податковим законодавством (податкові методи):

метод зменшення залишкової вартості.

Відповідно до п. 8.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. № 283/97-ВР (із змінами та доповненнями) суми амортизаційних відрахувань звітного періоду визначаються шляхом застосування норм амортизації, які визначені п. 8.6 цього Закону, у відсотках до балансової вартості груп основних засобів на початок звітного періоду в такому розмірі:

  • група 1 - 1,25 відсотка; група 2-6,25 відсотка; група 3-3,75 відсотка;

  • метод прискореної амортизації.

Підприємство мас право самостійно прийняти рішення про застосування прискореної амортизації основних засобів групи 3, що були придбані після набрання чинності цього Закону за такими нормами (у розрахунку на календарний рік):

1-й рік експлуатації -15 відсотків;

2-й рік експлуатації - 30 відсотків;

3-й рік експлуатації - 20 відсотків;

4-й рік експлуатації - 15 відсотків;

5-й рік експлуатації-10 відсотків;

6-й рік експлуатації - 5 відсотків;

7-й рік експлуатації - 5 відсотків.

Але зазначене рішення не може бути прийняте підприємствами, що випускають продукцію (роботи, послуги), ціни (тарифи) на які встановлюються (регулюються) державою або підприємствами, які визнані такими, що займають монопольне становище на ринку.

V) До елемента "Інші операційні витрати" належать:

• витрати на відрядження фізичних осіб;

• витрати на придбання літератури для інформаційного забезпечення господарської діяльності підприємства;

• витрати щодо сплати за участь у семінарах;


 
 

Цікаве

Загрузка...