WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік амортизації, зносу необоротних активів - Курсова робота

Облік амортизації, зносу необоротних активів - Курсова робота

Припустимо, що визначено вимірник очікуваного обсягу виробництва (надання) продукції (робіт, послуг) і сам обсяг. Далі розрахуємо виробничу ставку амортизації. Розрахунок досить простий і здійснюється однією дією: діленням вартості, що амортизується, на очікуваний обсяг виробництва. У результаті одержимо ставку, виражену в гривнях.

В подальшому сума місячної амортизації об'єкта основних засобів залежатиме від обсягу виробленої на ньому чи з його участю продукції (робіт, послуг) за цей місяць і визначатиметься множенням цього обсягу на виробничу ставку амортизації об'єкта.

2.3. Облік зносу необоротних активів

Беручи участь у виробничому процесі, основні засоби поступово переносять по частинах свою вартість на готовий продукт. Завдання бухгалтерського обліку полягає в тому, щоби визначити суму цієї вартості. Отже, треба знати величину зносу кожного об'єкта у вартісному вираженні.

Знос являє собою втрату основними засобами фізичних якостей або техніко-економічних властивостей і, внаслідок цього, вартості. Величина зносу залежить від виду основних засобів, їх функціональної ролі у виробничому процесі, строку й умов використання. В основному він визначається строком служби об'єктів і зростає з терміном експлуатації. На величину зносу діють такі фактори, як інтенсивність використання, агресивність середовища, кліматичні умови, правові або інші обмеження.

Розрізняють два види зносу – фізичний і моральний. До фізичного відноситься втрата об'єктом вартості при спрацюванні окремих частин машин, устаткування, інструменту й інвентарю та інших основних засобів, у результаті чого об'єкт не може надалі використовуватися у виробництві без ремонту.

Моральний знос буває двох видів: перший – пов'язаний із тим, що науково-технічний прогрес веде до появи конструктивно більш досконалих і продуктивних машин й устаткування такої ж вартості, як і машин застарілих, малопродуктивних; другий вид обумовлений створенням дешевих та економічних конструкцій машин й устаткування, що робить експлуатацію старих машин невигідною.

Варто відзначити те, що визначити реальний розмір морального зносу надзвичайно складно. Його можна визначити лише в експертному порядку. Доцільно обирати такі методи нарахування зносу, які враховують тенденції науково-технічного прогресу, щоби штучно не занижувати амортизацію і цим не консервувати технічну відсталість України через завищення строків експлуатації застарілих об'єктів.

Строки експлуатації устаткування становлять у середньому 16-18 років для України, проти 10-12 – у США і 5-7 – в Японії.

Висновки

Визначення різних методів нарахування амортизації нематеріальних активів має, безумовно, велике позитивне значення, але хочеться зауважити, що при розробці характеристик методі в доцільно було врахувати цінний зарубіжний досвід у цьому плані. Так, наприклад, при застосуванні методу прискореного зменшення залишкової вартості Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 рекомендує використовувати подвоєну норму амортизації.

З проведених нами розрахунків видно, що при малих термінах експлуатації цей метод спотворює дійсну вартість нематеріального активу, оскільки у перший же рік списується вся сума амортизації.

Цікавим і цінним можна вважати досвід Франції у цих питаннях, де з метою стимулювання структурних змін у фінансуванні інвестицій і забезпечення ефективності функціонування економічної моделі країни уряд використовує систему прискореної амортизації, основою якої є дегресивна амортизація. При дегресивній амортизації сума амортизаційних відрахувань визначається, виходячи із залишкової вартості об'єктів і норм амортизації, помножених на коефіцієнт 1,5, якщо нормативний час використання об'єкта від 3 до 5 років, 2,0, якщо нормативний час використання об'єкта від 5 до 6 років, 2,5, якщо нормативний час використання об'єкта більше б років, причому депресивні норми використовуються з дати придбання, а лінійні –здати використання об'єкта. На відміну від вищезазначеного Положення (стандарт) 8 вказує, що нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання. Варто також зазначити, що з гідно з міжнародними стандартами амортизація у випадку придбання об'єкта протягом року нараховується з дати введення в експлуатацію і лише по деяких об'єктах – з дати придбання. У випадку продажу об'єкта амортизація припиняється з дати реалізації. При цьому для розрахунку амортизації за місяць береться 30 дні а, а в році – 360 днів. Отож, для забезпечення послідовності використання вихідної бази національних стандартів, якою є орієнтація на міжнародні стандарти, доцільно було у Положенні (стандарті) 7 "Основні засоби" зробити вищезазначені уточнення.

Використання французького досвіду в питаннях розрахунку амортизації є цінним не лише з позиції забезпечення реальної оцінки нематеріальних активів у кожен з періодів їх експлуатації. Такий досвід відіграє важливу роль при визначенні фінансового результату за методом "затрати – випуск", який є характерним для Франції і має ряд подібних рис з вітчизняним обліком. Зокрема методом визначення прибутку за французькою методикою є співвідношення затрат з випуском, а в нашій вітчизняній практиці затрати порівнюються з реалізацією, тобто з сумою грошової маси, яка поступає за відвантажену продукцію. При цьому завдяки застосуванню системи "затрати – випуск" досягається значне зниження трудомісткості облікових робіт, підвищується оперативність обліку, та посилюється контроль фінансових органів за правильним визначенням прибутку, а також забезпечується висока аналітичність фінансової бухгалтерії, що є доволі актуальним для сучасної вітчизняної бухгалтерської системи.

Список використаної літератури

 • Амортизація нематеріальних активів // Вісник ТАНГ, – Випуск 1 – 2002.

 • Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік / Житомир, – ЖІТІ – 2000.

 • Бухгалтерський і податковий облік основних засобів: як поєднати // Бухгалтерський облік і аудит, №8, 2002 ст. 37.

 • Методологія обліку амортизації основних засобів та її вплив на оподаткування прибутку // Бухгалтерський облік і аудит, №9 – 2002, – ст.27.

 • Організація аналітичного обліку нематеріальних активів на підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит, – №7 – 2002.

 • Пушкар П.С. Бухгалтерський фінансовий облік / Тернопіль, Карт-бланш – 2002.

 • Розрахунок амортизації // Бухгалтерськи облік аудит, – №11 – 2002.

 • Розрахунок амортизації // Бухгалтерський облік і аудит, – №12 – 2001.

 • Розрахунок амортизації // Бухгалтерський облік і аудит, – №2 – 2001.

  Додаток 1

  ____________________ Форма____________________

  підприємство, організація Затверджена наказом _________________

  Код форми________________

  РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА №

  ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

  Назва________________________________________________________________________________________________

  (повна назва об'єкта)

  Під-розділ (код)

  Реєстраційний номер об'єкта нематеріальних активів

  Початкова вартість, грн.

  Нормативний строк використання (років) для обліку

  Переоцінка (індексація)

  Знос за документами придбання або переоцінки (індексації)

  Відновна вартість

  бухгалтерського

  податкового

  дата

  сума, грн.

  дата

  сума, грн.

  дата

  сума, грн.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  Норма амортизації

  Шифр витрат з амортизації

  Акт про приймання об'єкта

  Акт про переміщення

  Акт про вибуття

  код норми

  місячна, %

  квартальна, %

  дата

  номер

  дата

  номер

  дата

  номер

  Коротка індивідуальна характеристика _________________________________________________________________

  Перелік наявної документації щодо об'єкта _____________________________________________________________


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...