WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік амортизації, зносу необоротних активів - Курсова робота

Облік амортизації, зносу необоротних активів - Курсова робота

Нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи здійснюється двома методами (крім малоцінних необоротних активів та бібліотечних фондів):

  • прямолінійним;

  • виробничим.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується також двома методами:

    • у першому місяці використання об'єкта нараховується 50% вартості, а решта 50% вартості – у місяці їх виключення зі складу активів;

    • у першому місяці нараховується 100% вартості об'єктів.

2.1. Методика розрахунків амортизації основних засобів у бухгалтерському і податковому обліку

П(С)БО 7 надає право підприємствам використовувати в бухгалтерському обліку метод нарахування амортизації, передбачений у податковому законодавстві. Багато бухгалтерів на підставі пункту стандарту, де констатується таке право, зітхнули з полегшенням і поспішили прийняти рішення про використання в бухгалтерському обліку саме цього методу нарахування амортизації. Розрахунок був простий. По-перше, не треба переходити з уже звичного методу на новий метод врахування амортизації. По-друге, використання того методу у бухгалтерському і податковому обліку передбачало скорочення витрат часу на розрахунок амортизації. Однак, як показали більш глибокий аналіз і практика минулих звітних періодів, надії бухгалтерів на полегшення роботи з нарахування амортизації, на жаль, не виправдалися. При виборі цього методу, навпаки, здаються свої складності, пов'язані насамперед з відмінностями, іноді принциповими, у визначенні бази, порядку розрахунку амортизації, відображення тих чи інших операцій у податковому і бухгалтерському обліку.

У порядку визначення бази і безпосередньо розрахунку амортизації в податковому і бухгалтерському обліку є такі відмінності:

1. У податковому обліку до основних фондів відносять матеріальні цінності, використовувані в господарській діяльності платника податку протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей і вартість яких поступово зменшується в зв'язку з фізичним або моральним зносом.

У бухгалтерському обліку до основних засобів відносять матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва, постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більший від одного року (чи операційного циклу, якщо він більший від року).

Як видно з визначень основних фондів і основних засобів, узятих із Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" і П(С)БО 7, вже на стадії віднесення об'єкта до основних фондів або основних засобів можуть виникнути відмінності. Наприклад, на підприємстві операційний цикл становить 24 міс. (2 роки). У такому разі ті об'єкти, у яких термін експлуатації 18 міс. (1,5 роки), не потраплять до складу основних засобів у бухгалтерському обліку, однак увійдуть до складу основних фондів у податковому обліку і них нараховуватиметься амортизація.

2. У податковому обліку амортизації підлягають усі витрати, пов'язані з придбанням основних фондів або їх виготовленням, ремонтом, реконструкцією, модернізацією, і не існує такого поняття, як "ліквідаційна вартість", а в бухгалтерському обліку ліквідаційна вартість придбаного або виготовленого основного засобу амортизації не підлягає. Наприклад, витрати підприємства на придбання об'єкта основних засобів становили 8000,00 грн. Підприємство відповідно до вимог П(С)БО 7 визначило ліквідаційну вартість об'єкта в сумі 400,00 грн., отже, вартість, яка підлягає амортизації, у бухгалтерському обліку становитиме 7600,00 грн., а в податковому обліку амортизації підлягатимуть витрати в розмірі 8000,00 грн.

3. У податковому обліку не передбачено встановлення підприємством вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів і відповідно не належать до основних засобів.

У бухгалтерському обліку згідно з П(С)БО 7 саме це і передбачено. Отже, може виникнути ситуація, коли підприємство, встановивши вартісну межу для основних засобів, наприклад 2000,00 грн., придбає об'єкт вартістю 1800,00 грн. і відносить його в бухгалтерському обліку до малоцінних необоротних матеріальних активів. Амортизація по цих активах відповідно до п. 27 П(С)БО 7 може нараховуватися в особливому порядку, а в податковому обліку цей об'єкт, що має термін експлуатації більш ніж 365 днів, буде віднесено до складу основних фондів і на нього нараховуватиметься амортизація в порядку, передбаченому в податковому законодавстві.

4. У податковому обліку не підлягають амортизації і здійснюються за рахунок відповідних джерел фінансування витрати на придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію або інше поліпшення невиробничих фондів (підпункт 8.1.4 п. 8.1 ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"), тобто об'єктів, що не використовуються у виробничій діяльності платника податків.

У бухгалтерському обліку такого поняття не існує. Отже, об'єкти, що не беруть участі у виробничій діяльності підприємства, у бухгалтерському обліку підлягають амортизації.

5. У податковому обліку відповідно до Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" (підпункти 8.3.7 і 8.3.8) амортизація окремого об'єкта основних фондів групи 1 здійснюється до досягнення балансовою вартістю такого об'єкта ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а амортизація основних фондів груп 2 і 3 – до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення. У бухгалтерському обліку термін нарахування амортизації визначено і відповідає терміну корисного використання об'єкта основних засобів. У податковому обліку такий термін не визначено, у такому разі виникає суперечність глибшого характеру, ніж просто відмінність у встановлених часових рамках. Річ у тім, що при використанні в бухгалтерському обліку податкового методу нарахування амортизації неможливо впродовж терміну корисного використання об'єкта нарахувати амортизацію в обсязі, що дорівнює його вартості, яка амортизується, а це одне з вимог П(С)БО 7. Не можна в бухгалтерському обліку після закінчення терміну корисного використання об'єкта основних засобів і його списання продовжувати нараховувати амортизацію на недоамортизовану суму, що залишилася, по цьому об'єкту. Саме так це і відбувається з об'єктами основних фондів, що входять до складу групи 2 у податковому обліку. Згідно з п. 29 П(С)БО 7 нарахування амортизації припиняється з місяця що настає за місяцем вибуття об'єкта основних засобів. Отже, у бухгалтерському обліку по закінченні терміну корисного використання об'єкта при його списанні з балансу необхідно донарахувати амортизацію в тому обсягу, який разом з раніше нарахованою амортизацією в сумі дорівнюватиме вартості об'єкта, що амортизується. У податковому обліку потреби у здійсненні такої операції немає. Отже, це ще одна причина виникнення різниці в сумах нарахованої амортизації в бухгалтерському й у податковому обліку.

6. Оскільки різні статті витрат включаються до первісної вартості основних фондів і основин засобів, виникає різниця між вартістю, що амортизується, і витратами, що підлягають амортизації. Наприклад, витрати у вигляді відсотків за користування кредитом, за рахунок якого повністю або частково придбавали або створювали об'єкт основних засобів, не включають до первісної вартості основних засобів у бухгалтерському обліку на відміну від податкового обліку.

7. У податковому обліку основні засобі розподілені по трьох групах:

група 1 - будинки, споруди, їх структури компоненти і передавальні пристрої, у тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування);

група 2 - автомобільний транспорт і вузли (запасні частини) до нього, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилад та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони і рації, інше конторське (офісне) обладнання, комплектуючі пристрої до них.

група 3 - інші фонди, не включені до груп 1 і 2.

При цьому норми амортизації визначено у відсотках у цілому для групи і пооб'єктний облік амортизації здійснюється тільки по об'єктах осно-В1шх фондів, що відносять до групи 1. Пооб'єктного обліку нарахування амортизації для об'єктів основних фондів груп 2 і 3 у податковому обліку не передбачено.

У бухгалтерському обліку об'єкти основних засобів розподілені на 16 груп, з яких 9 віднесено до основних засобів:

1. Земельні ділянки.

2. Капітальні витрати на поліпшення земель.

3. Будинки, споруди і передавальні пристрої.

4. Машини та обладнання.

5. Транспортні засоби.

6. Інструменти, пристрої, інвентар (меблі).

7. Робоча і продуктивна худоба.

8. Багаторічні насадження.

9. Інші основні засоби;

а інші 7 – до інших необоротних матеріальних активів:

1. Бібліотечні фонди.

2. Малоцінні необоротні матеріальні активи.

3. Тимчасові (нетитульні) споруди.

4. Природні ресурси.

5. Інвентарна тара.

6. Предмети прокату.

7. Інші необоротні матеріальні активи.


 
 

Цікаве

Загрузка...