WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік амортизації, зносу необоротних активів - Курсова робота

Облік амортизації, зносу необоротних активів - Курсова робота

На підприємствах, де облік ведеться з допомогою комп'ютерної техніки, журнал обліку реєстраційних карток та описи реєстраційних номер нематеріальних активів можна не заводити, а аналогічними формами, за наявності надходження нематеріальних активів, використовувати машинограми, які слід підшивати у відповідні папки.

Запропонована схема присвоєння реєстраційних номерів нематеріальним активам більше підходить великим підприємствам, але може використовуватись середніми і малими, оскільки нині роль інтелектуальної власності невпинно зростає, а отже, і кількість облікових об'єктів нематеріальних активів на підприємствах буде значною, та й розмір підприємства згодом може змінитися.

Таблиця 3

Схема присвоєння реєстраційних номерів нематеріальним активам різних підгруп (класів)

пор.

Назва класифікаційної підгрупи (класу) та окремих об'єктів нематеріальних активів

Обліком група ак-тивів під-приємства

Облікова група нема-теріальних активів

Підгрупа (клас) не-матеріаль-них активів

Порядковий номер нематеріальних активів від-повідного класу

Реєстраційний номер об'єкта нематеріальних активів

1

2

3

4

5

6

7

1

Вартість прав використання надр для видобування корисних копалин

12

1

01

1.1

Вартість прав використання природного джерела для виробництва мінеральної води

12

1

01

00001

1210100001

1.2

Вартість прав використання родовища для видобування озокериту

12

1

01

00002

1210100002

...

...

...

...

...

...

...

1

2

3

4

5

6

7

2

Вартість прав використання водоймищ

12

1

03

2.1

Вартість прав оренди ставка для вирощування риби

12

1

03

00001

1210300001

2.2

Вартість прав використання енергії води річки для виробництва електроенергії

12

1

03

00002

1210300002

...

...

...

...

...

...

...

3

Вартість прав на використання земельних ділянок

12

2

01

3.1

Вартість прав користування земельною ділянкою для підсобного сільського господарства

12

2

01

00001

1220100001

3.2

Вартість прав використання земельної ділянки під будівництво мінігідроелектростанції

12

2

01

00002

1220100002

...

...

...

...

...

...

...

4

Вартість прав на оренду будівель, споруд та передавальних пристроїв

12

2

02

4.1

Вартість прав оренди приміщення під офіс фірми

12

2

02

00001

1220200001

4.2

Вартість прав оренди складського приміщення

на залізничній станції

12

2

02

00002

1220200002

...

...

...

...

...

...

...

5

Вартість прав на оренду машин, обладнання та Іншого майна

12

2

03

5.1

Вартість прав оренди тепловоза

12

2

03

00001

1220300001

5.2

Вартість прав оренди баржі

12

2

03

00002

1220300002

...

...

...

...

...

...

...

Для забезпечення однозначності присвоєння обліковим об'єктам нематеріальних активів реєстраційних номерів необхідно з кожної класифікаційної підгрупи (класу) завести спеціальні книги. Зразок заповнення такої книги для класу нематеріальних активів "Авторські та суміжні з ними права" подано в табл. 4.

Таблиця 4

Зразок заповнення опису реєстраційних номерів нематеріальних активів

пор.

Номер реєстраційної картки

Назва об'єкта нематеріальних активів

Реєстраційний номер

Відмітка про вибуття

дата

номер документа

1

2

3

4

5

6

1

25

Бухгалтерська програма "ІС "Бухгалтерія"

124010001

1

37

Комп'ютерна програма

124010002

Отже, запровадження запропонованої системи аналітичного обліку дасть змогу налагодити відповідний контроль за доцільністю інвестування коштів у придбання або створення нематеріальних активів, їх використанням, амортизацією та своєчасним списанням з балансу.

2. Економічний зміст амортизації і зносу основних засобів

Амортизація є систематичним розподілом первинної чи переоціненої вартості необоротних активів за мінусом їх ліквідаційної вартості протягом строку корисного їх використання (амортизації). Знос є сумою, що нагромаджується з початку корисного використання необоротних активів.

Знос і амортизація – взаємообумовлені категорії обліку. Якщо знос показує, наскільки змінилась вартість основних засобів у результаті їх участі у виробничому процесі, то амортизація – яка вартість включена у витрати за певний звітний період. Сума зносу завжди визначається в сумі амортизаційних відрахувань. Для визначення останньої використовуються різні методи розрахунків.

Розмір амортизаційних відрахувань визначається в процентах до інвентарної (балансової) вартості окремих видів основних засобів і називається нормою амортизаційних відрахувань.

Амортизаційні відрахування – це вартісне вираження зносу основних, засобів, яке включається в собівартість продукції, виконаних робіт і послуг.

Сума амортизації за місяць визначається методом множення початкової вартості об'єкта на місячну норму амортизації. Амортизаційні відрахування включаються у собівартість продукції.

Підприємства нараховують амортизацію на виробничі, невиробничі та безкоштовно отримані основні засоби. Нарахування амортизації здійснюється щомісячно за кожним об'єктом окремо.

Методи нарахувань амортизації вибираються самостійно. При цьому до кожної з груп основних засобів застосовуються свої методи, які протягом експлуатації можна змінювати, але тільки при зміні облікової політики з початку наступного року.

Амортизація нараховується з місяця, що настає після місяця введення об'єкта в експлуатацію, і припиняється у місяці наступному після виведення об'єкта з експлуатації. При поліпшенні якостей об'єкта (розширення, реконструкція, добудова, модернізація та консервація) нарахування амортизації призупиняється на строк виконання необхідних робіт.

Підприємство може застосовувати методи і норми нарахування амортизації, які передбачені податковим законодавством, але це недоцільно через спотворення реальної картини зносу, що відображається у балансі. Необхідно нагадати, що відповідно до ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" метою обліку є надання користувачам достовірної та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності й рух грошових коштів (стаття 3), а податковий облік суттєво викривляє бухгалтерські дані, що може нашкодити користувачам інформації.

Нарахування амортизації здійснюється у спеціальному розрахунку, в якому наводяться такі дані: назва групи основних засобів, окремі об'єкти, вартість (первинна, залишкова, переоцінена), норми амортизації за місяць, виведені обраним методом, сума нарахування амортизації.


 
 

Цікаве

Загрузка...