WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік амортизації, зносу необоротних активів - Курсова робота

Облік амортизації, зносу необоротних активів - Курсова робота

4. Права на об'єкти промислової власності, саме: вартість прав власності на винаходи, корисні моделі, підтверджені патентами та інші об'єкти.

5. Авторські та суміжні з ними права. Тут необхідно обліковувати витрати на придбали прав на літературні та музичні твори, програмні продукти до комп'ютерної техніки, баз даних: інших авторських прав.

6. Гудвіл. Це, зазвичай, різниця між ринкове вартістю цілого майнового комплексу (під час його купівлі) та балансовою вартістю активів підприємства-продавця.

7. Інші нематеріальні активи.

У зв'язку з тим, що вказану класифікацію доцільно використовувати для присвоєння нематеріальним активам відповідних облікових (реєстраційних) номерів, у табл. 1 подано принципову схему їх кодування за групами та підгрупами (класами).

З метою нарахування амортизації для цілей податкового обліку відповідно до вимог Закону про податок на прибуток всі нематеріальні акти підлягають розподілу за такими групами:

1. Нематеріальні активи, які використовуй для здійснення господарської діяльності і підлягають амортизації.

2. Нематеріальні активи виробничого призначення, які не підлягають амортизації (наприклад, вартість гудвілу).

3. Нематеріальні активи невиробничого призначення, за якими амортизація не нараховується. За цими об'єктами може визначав знос, а нараховані суми підлягають списанню поточні витрати відповідного виду діяльності.

4. Нематеріальні активи, за якими не визначається ні амортизація, ні знос.

Таблиця 1

Схема кодування облікових груп та підгруп (класів) нематеріальних активів підприємства

пор.

Назва груп, підгруп та окремих об'єктів нематеріальних

Облікова група активів

Облікова група немате-ріальних активів

Підгрупа (клас) нема-теріальних активів

1

Права користування природними ресурсами

12

1

1.1

Вартість прав використання надр для видобування корисних копалин

12

1

01

1.2

Вартість прав використаний водоймищ

12

1

02

1.3

Інші права користування природними ресурсами

12

1

03

2

Права користування майном

12

2

2.1

Вартість прав на використання земельних ділянок

12

2

01

2.2

Вартість прав на оренду будівель, споруд та передавальних пристроїв

12

2

02

2.3

Вартість прав на оренду машин, обладнання та іншого майна

12

2

03

3

Права на знаки для товарів і послуг

12

3

3.1

Вартість прав власності на товарні знаки

12

3

01

3.2

Вартість прав власності на сорти рослин

12

3

02

3.3

Вартість прав власності на фірмові назви

12

3

03

3.4

Вартість прав власності на торговельні марки

12

3

04

3.5

Інші права на знаки для товарів і послуг

12

3

05

4

Авторські та суміжні з ними права

12

4

4.1

Вартість програмних продуктів до ЕОМ

12

4

01

4.2

Вартість прав власності на бази даних

12

4

02

4.3

Вартість прав на музичні твори

12

4

03

4.4

Інші авторські та суміжні з ними права

12

4

04

5

Гудвіл

12

5

5.1

Гудвіли від придбання майнових комплексів

12

5

01

6

Інші нематеріальні активи

12

б

Важливою проблемою, яку необхідно вирішувати в процесі організації обліку нематеріальних активів, є вибір бланків форм первинних документів. Зазвичай, для ведення обліку господарських операцій використовують типові міжвідомчі форми, які затверджує Держкомстат України. На жаль, на сьогодні цим відомством не рекомендовані типові форми для обліку операцій з нематеріальними активам. Щоправда, Міністерством фінансів України запропоновано такі реєстри для ведення обліку операцій з нематеріальними активами.

– форма № ВНА-1 "Відомість обліку нематеріальннх активів, нарахованої амортизації (зносу) за рік" (наказ від 11.02.98 р. №30). Вказана відомість має універсальне призначення і може використовуватись для аналітичного обліку нарахування амортизації (зносу), реєстрації надходження, вибуття, зміни вартості та інших операцій. На мій погляд, відомість більш придатна для податкового обліку амортизації. У бухгалтерському обліку її використання є проблемним, оскільки вона не передбачає кореспонденцію рахунків, щомісячних підписів виконавців, зберігання із іншими документами відповідного поточного періоду тощо;

– відомість 4.3 аналітичного обліку нематеріальних активів (наказ від 29.12.2000р. №356). Ця форма, на нашу думку, також не зовсім пристосована для практичного використання, оскільки не передбачає характеристики облікового об'єкта, кореспонденції рахунків, визначення залишкової вартості об'єкта тощо. Щомісячне її переписування або друкування вимагає додаткових витрат.

Отже, можна дійти висновку, що для забезпечення єдиної методології обліку нематеріальних активів різними підприємствами та організаціями необхідно запровадити типові міжвідомчі форми первинної документації.

З огляду на те, що в бухгалтерській практиці для аналітичного обліку активів тривалого використання (основні засоби, спецодяг, інструменти тощо) та складського обліку виробничих запасів вже давно використовують доволі простий і надійний носій інформації – паперові (картонні) картки, доцільно їх застосовувати і для обліку нематеріальних активів.

Враховуючи практику аналітичного обліку основних засобів, для обліку нематеріальних активів пропонуємо реєстраційну картку, яку наведено в дод 1.

Реєстраційні картки виписує бухгалтерія на підставі актів приймання нематеріальних активів та інших документів (свідоцтв, ліцензій тощо).

Уся сукупність реєстраційних карток повинна зберігатися в бухгалтерії у спеціальних коробках згідно з класифікацією нематеріальних активів, за окремими групами та підгрупами (класами), відповідно до підрозділів та осіб, відповідальних за їх використання.

Кожна реєстраційна картка повинна мати індивідуальний номер, який присвоює бухгалтерія. Найкраще нумерацію реєстраційних карток здійснювати за порядковою системою. Для забезпечення однозначності присвоєння карткам реєстрації них номерів необхідно завести спеціальний журнал, зразок заповнення якого подано в табл. 2.

Таблиця 2

Зразок заповнення журналу реєстрації карток обліку нематеріальних активів

Номер картки

Назва об'єктів нематеріальних активів

Рік, місяць

Примітки

00001

Вартість права оренди складського приміщення на станції "Львів"

2001, травень

00002

База даних "Туристичні фірми України"

2001, червень

00003

Вартість права використання родовища для видобування озокериту

2001, липень

00004

Гудвіл з придбання будівлі для проведення виставок-продажу товарів

2002, січень

00005

Та ін.

Оптимальною величиною реєстраційного номеру може бути десять знаків (розрядів), кожен з яких містить певну інформацію:

• перших два розряди – номер рахунку бухгалтерського обліку нематеріальних активів (облікова група активів підприємства);

• третій розряд – номер субрахунку бухгалтерського обліку нематеріальних активів (облікова група нематеріальних активів);

• четвертий і п'ятий розряди – номер підгрупи (класу) нематеріальних активів;

• шостий – десятий розряди – порядкові номер об'єкта нематеріальних активів відповідного класу.

Враховуючи такий підхід, у табл. 3 наведені приклади присвоєння реєстраційних номерів нематеріальним активам різних груп і класів.


 
 

Цікаве

Загрузка...