WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Роль ПДВ в податковiй системi - Курсова робота

Роль ПДВ в податковiй системi - Курсова робота

Заповнення р.11,13,14,15 не дає права на включення відображених в них сум до складу податкового кредиту, в усіх рядках вказуються лише обсяги закупок (колонка А), а в колонці Б вказується 0.

У разі зазначення обсягу операцій з продажу товарів (робіт, послуг) в розділі І "Податкові зобов'язання" в одному з рядків 3 або/та 4 та відсутності такого обсягу в рядках 1,2, та при одночасному заповненні р.10.1 або/та р.12, які стосуються придбання товарів (робіт, послуг) з податком на додану вартість для цілей здійснення оподатковуваних операцій, суми податкового кредиту, визначену таким платником, приймати не можна (в такому випадку інспектор, який здійснює попередню перевірку податкової декларації, проводить дорахування податку на суму податкового кредиту.

Особливу увагу слід звернути на операції, які звільнені від оподаткування відповідно до ст.5. Якщо платник вказує в податковій декларації обсяг звільнених від оподаткування операцій, а особливо якщо декларування пільги має разовий характер, інспектор повинен визначити, в якій галузі працює платник, який характер діяльності платника, які статистичні коди, відповідно до Державного кодифікатора видів економічної діяльності України, присвоєно платнику і чи відповідають вони такому виду діяльності, який він декларує.

Попередня перевірка оформляється актом.

Розглянемо порядок проведення документальної перевірки по податку на додану вартість.

Документальні перевірки декларацій по ПДВ проводяться податковими інспекторами відділу документальних перевірок з виходом на підприємство у строки, встановлені керівником податкових органів, але не рідше 1 разу в 2 роки, а по платниках податку, які мають значне відшкодування дебетового сальда по ПДВ (більше 7,2 тис.грн.), - не рідше 1 разу на рік.

При документальній перевірці податкові інспектори використовують банківські та розрахункові документи, а також дані синтетичного та аналітичного бухгалтерського, податкового обліку, зокрема відомість № 16, журнали-ордера № 2,3,6,8, Головну книгу, книги обліку придбання та продажу, податкові накладні.

Основна мета документальної перевірки – визначити правильність відображення в Головній книзі оборотів по Дт і Кт рахунку 641 "розрахунки з бюджетом за податками" субрахунок "ПДВ" та їх відповідність сумам, відображених в податкових деклараціях за період, що перевіряється.

Передусім розглянемо порядок перевірки оборотів по Дт рахунку 641:

 • суми ПДВ, сплачені (одержані) в результаті придбання сировини, матеріалів, товарно-матеріальних цінностей, які відносяться в Дт рахунку 641 тільки в тому випадку, якщо вони до валових витрат підприємства і підтверджені податковими накладними. Якщо ж йдеться про потреби невиробничого характеру, ПДВ слід віднести на рахунок відповідних джерел фінансування (прибутку та ін.). Для первірки цього використовуються відповідні розрахункові документи за якими перевіряється, які саме метеріальні цінності були одержані (сплачені), та журнал-ордер № 6, за яким встановлюється за рахунок яких джерел фінансування віднесений ПДВ по відповідних матеріальних ресурсах

 • при перевірці правильності віднесення в Дт рахунку 641 податку, сплаченого за придбані основні фонди, слід визначити, чи належать ці фонди згідно з класифікацією до основних виробничих фондів ( по невиробничих фондах на Дт рахунку 641 не відноситься).

  Перевірка правильності відображення в деклараціях оборотів за Дт рахунку 641 проводиться з використанням журналу-ордеру № 6 за рахунком 361 "розрахунки з покупцями і замовниками", 631 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та розрахункових (платіжних) документів.

  Також надсилаються зустрічні запити про підтвердження достовірності податкових накладних на придбання товарів, виконання робіт, надання послуг.

  При перевірці оборотів по Кт рахунку 641 необхідно знати, що:

 • насамперед перевіряється повнота оборотів з відвантаження робіт та надання послуг. Для цього використовуються відомість № 16 (з відвантаження та реалізації товарів), товарно-транспортні накладні та відвантаження готової продукції та покупних товаро-матеріальних цінностей, банківські (журнал-ордер №2) та касові документи (журнал-ордер № 1), якщо реалізація була за готівку;

 • перевірці підлягає також правильність відображення за Кт рахунку 641 суми ПДВ по реалізації основних виробничих і невиробничих фондів;

 • за кредитом рахунку 641 відображається суми ПДВ із коштів, які отримано підприємством на власні потреби від своїх покупців та які не знайшли відображення на рахунку 701 "Доходи від реалізації продукції". Для перевірки віднесення ПДВ із цих сум на Кт рахунку 641 необхідне надходження коштів на рахунки 87,88,96 порівняти з тими сумами які надійшли на розрахунковий рахунок, для чого використовується журнал-ордер №2 та Головна книга .

  Якщо ці суми однакові ПДВ з цих сум не був обчислений.

 • за Кт рахунку 641 повинна відображатись сума ПДВ по передоплаті коштів за товари, роботи, полуги;

 • за Кт рахунку 641 повинна відображатись сума ПДВ по бартерних операціях.

  Коротко підсумовуючи вищевказані способи перевірки можна сказати, що головним завданням перевірки суми по Кт 641 рахунку є перевірка правильності визначення бази оподаткування.

  Після перевірки правильності відображення оборотів по Дт і Кт рахунку 641 перевіряється правильність арифметичного підрахунку оборотів за цим рахунком, а також їх відповідність сумам ПДВ, відображених у деклараціях.

  Пізніше визначається обгрунтованість застосування встановлених пільг по ПДВ на окремі товари, роботи, послуги, а також своєчасність перерахування податку до бюджету згідно з встановленими строками.

  В установах банків податкові інспекції перевіряють своєчасність виконання доручень підприємств, щодо перерахування з їх рахунків платежів до бюджету, а також виконання вимог щодо складання підприємствами розрахункових, платіжних документів, із яких в обов'язковому порядку повинен вказуватися окремим рядком ПДВ.

  Якщо за результатами документальної перевірки встановлені порушення в обчисленні ПДВ складається акт в 2-х примірниках. Акт підписується податковим інспектором, керівником та головним бухгалтером підприємства – платника ПДВ.

  Один із примірників акту залишається на підприємстві, другий – наступного дня після його підписання передається начальнику ДПІ для прийняття рішення про застосування фінансових санкцій.

  По підсумках роботи за 2001 рік відділом справляння прямих і непрямих податків Коломийської оДПІ за результатами попередніх перевірокдекларацій по податку на додану вартість виявлено порушення в 55 СПД, яким донараховано 29,4 тис.грн., в т.ч. 22,7 тис.грн. основного платежу, 1,2 тис.грн.- фінсанкції, 5,5 тис.грн. нараховано пені.

  В ході проведення відділом документальних перевірок юридичних осіб тематичних перевірок з питання достовірності заявлених сум ПДВ до відшкодування працівниками відділу зменшено суму відшкодування на 68,9 тис.грн. По результатах перевірок згідно Нацплану на 2001 рік донараховано податку на додану вартість в сумі 298,6 тис.грн., в т.ч. 114,0 тис.грн. основного платежу, фінсанкцій на суму 177,5 тис.грн. та нараховано пені 7,1 тис.грн. Перевірено 128 СПД, в яких виявлено порушення щодо оподаткування податком на додану вартість в 58 СПД. Скасовано по рішенню 9,2 тис.грн.

  Працівниками податкової міліції донараховано 149,7 тис.грн. податку на додану вартість, застосовано фінсанкцій на 124,0 тис.грн., нараховано пені – 4,8 тис.грн.

  Скасовано за рішенням Господарського суду 22,8 тис.грн. ПДВ, в т.ч. основного платежу – 18,4 тис.грн., фінсанкцій – 4,4 тис.грн.

  Типовими порушеннями платників податку на додану вартість є :

  • віднесення до складу податкового кредиту сум ПДВ по товарах ( роботах, послугах) не підтвердженх податковими накладними ( п.7.4.5) ;

  • віднесення до складу податкового кредиту сум ПДВ, сплачених платниками у зв"язку з придбанням товарів( робіт, послуг), які не входять до складу валових витрат ( невиробничі витрати ) – п.7.4.4 );

  • порушення в частині виникнення права платника податку на податковий кредит при проведенні бартерних операцій- дата здійснення заключної ( балансуючої ) операції – ст.7.5.3.

  2.4 Відповідальність платників

  Платники податку несуть відповідальність за достовірність і своєчасність обчислення та внесення податку до бюджету [ст.10 ЗУ "Про ПДВ"].

  Контроль за нарахуванням і внесенням податку до бюджету здійснюють органи державної податкової служби, а за справлянням і перерахуванням податку до бюджету під час вивезення (пересилання) товарів на митну територію України – митні органи.

  Податкові декларації подаються за базовий звітній податковий період, що дорівнює:

  • календарному місяцю – протягом 20 календарних днів, наступних за останнім днем звітного (податкового) місяця;

  • календарному кварталу – протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем звітного (податкового) кварталу.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...