WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Роль ПДВ в податковiй системi - Курсова робота

Роль ПДВ в податковiй системi - Курсова робота

2.1 Інформаційно-аналітичне забезпечення податкової роботи по справлянню ПДВ.

Платниками податку на додану вартість є всі юридичні особи та громадяни, які здійснюють від свого імені виробничу чи іншу підприємницьку діяльність на території України, незалежно від форм власності та господарювання.

(див. сфему№)

Як видно з схеми платників податку на додану вартість до юридичних осіб – платників ПДВ відносяться підприємства, установи та організації всіх форм власності, які ствоені на основі законодавства України та інших країн, які здійснюють на території України підприємсницьку діяльність з метою отримання прибутку, мають відкриті розрахункові та інші рахунки в установах банків та складають окремий баланс.

До фізичних осіб – платників податку на додану вартість відносяться громадяни України та іноземні громадяни, які займаються виробничою та іншою підприємницькою діяльністю на території України. Якщо такі іноземні громадяни не мають розрахункових рахунків в установах банків України, а також постійних представництв в Україні, ПДВ сплачується покупцями товарів (замовниками робіт, послуг).

За згодою підприємства (виконавця робіт) та відповідною гарантією замовника платником податку може виступати іноземна юридична чм фізича особа, що виконувала роботи. Для цього вона повинна у встановленому порядку зареєструватися в ДПІ за місцем виконання робіт, як платник ПДВ. У разі несплати до бюджету ПДВ по виконаних роботах іноземною юридичною чи фізичною особою податок сплачується замовником вказаних робіт.

Існує ряд правил, які зобов'язують реєструватися в якості платника ПДВ як юридичних та фізичних осіб:

 • Коли обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів ( робіт, послуг) протягом будь-якого періоду з останніх 12 календарнирх місяців перевищував 3600 н.м. доходів громадян;

 • Коли СПД здійснюють на території України підприємницьку діяльність з торгівлі за готівкові кошти, незалежно від обсягів продажу, за винятком фізичних осіб, які здійснюють торгівлю на умовах сплати ринкового збору в порядку встановленому законодавством [ ст.2 ЗУ "Про податок на додану вартість].

В Коломийській оДПІ станом на 01.01.2002 року зареєстровано 800 платників ПДВ.

Зміст

ПДВ станом на 01.01.2002р.

1. Кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності

800

2.З них складають податки

639

3.Відхилення (+,-), в т.ч.:

 • Знаходиться в розшуку

 • Користуються пільгами

 • Громадські організації

 • Які не звітуються

 • Не приступали до господарської діяльності

 • Які подали на банкрутство

 • Строк подачі декларацій не настав

161

-

3

-

113

37

8

-

Аналізуючи дані таблиці слід зазначити, що незважаючи на обмеження реєстрації юридичних та фізичних осіб в якості платників ПДВ, все ж таки існує ряд підприємств, які не сплачують через ті чи інші причини ПДВ до бюджету.

Так, із 800 платників ПДВ податок фактично сплачують 639 СПД. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року слід зазначити, що із 721 СПД, які зареєстровані як платники ПДВ, податок сплачували 640 СПД.

У 2001 році кількість платників, які сплачували податок на додану вартість у співвідношенні до кількості зареєстрованих складає 30,7 відсотків, у 2000 році - 34,1 відсотків, тобто питома вага платників ПДВ у загальній кількості платників зменшилась. Зменшення питомої ваги платників ПДВ в загальній кількоті зареєстрованих платників відбулась частково за рахунок того, що частина підприємств перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності за ставкою 10 відсотків, а також в зв'язку із зміною обсягу продажу, при досягненні якого СПД зобов'язаний зареєструватися в якості платника ПДВ.

Об'єктом оподаткування є операції платників податків з:

 • Продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України, в т.ч. операції з оплати вартості послуг за договолрами оперативної оренди (лізингу) та операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення кредиторської заборгованості заставодавця;

 • Ввезення (пересилання) товарів на митну територію України та отримання робіт (послуг), що надаються нерезидентами для їх використання або споживвання на митній території України;

 • Вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України та надання послуг (виконання робіт) для їх споживання за межами митної території України.

Товаром у податковій практиці вважається предмет, виріб, продукція, теплоенергія, газ, вода, нерухоме майно, включаючи будинки і споруди. Слід зазначити, що при реалізації об'єктом оподаткування є обороти з відвантаження не тільки товарів власного виробництва, але й придбаних.

Об'єктом оподаткування при реалізації імпортних товарів, які були придбані за іноземну валюту, є їх митна вартість. Для визначення митної (закупівельної) вартості іноземна валюта перетворюється у валюту України за курсом НБУ, що діє при розрахунках по зовнішньо-економічних операціях на день подання вантажо-митної декларації. (ст.3)

Об'єктом оподаткування робіт є обсяги виконаних будівельно-монтажних, ремонтних, науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних, проектно-пошукових, геологорозвідувальних та інших робіт, включаючи роботи виконані господарським способом.

При реалізації послуг об'єктом оподаткування є надання:

 • Послуг транпорту, включаючи транспортування (перевезення) нафти, газу, нафтопродуктів, теплової енергії, води, послуг по навантаженню, розвантаженню, перевантаженню товарів, зберіганню та інших, пов'язаних зними операцій;

 • Послуг з надання в оренду рухомого та нерухомого майна, в т.ч. землі;

 • Послуг зв'зку, побутових послуг, що надаються за договірними формами організації праці;

 • Культурно-освітніх, розважальних, оздоровчих, туристично-екскурсійних послуг;

 • Послуг по проведенню спортивних заходів;

 • Послуг позавідомчої охорони;

 • Послуг попідготовці і підвищенню кваліфікації кадрів;

 • Рекламних та інформаційних послуг;

 • Інших послуг.

З метою мінімізації ухилення від сплати ПДВ до об'єктів оподаткування також відносять:

 • Обороти з реалізації товарів (робіт, послуг) з частковою оплатою, а також обороти з передачі товарів (робіт, послуг) без оплати їх вартості, в т.ч. натуральних виплат в рахунок оплати праці своїм працівникам;

 • Обороти з передачі товарів (робіт, послуг) без оплати їх вартості в обмін на інші товари (роботи, послуги);

 • Обороти з реалізації предметів застави, включаючи їх передачу заставодержателю при невиконанні забезпеченого заставою зобов'язання.

Особливу увагу слід звернути на ті обороти, які не належать до об'єкту оподаткування:

випуск (емісія), розміщення у будь-які форми управління та продажу за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів України, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи приватизаційні та компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, житлові чеки, земельні бони та деривативи; обміну зазначених цінних паперів на інші цінні папери; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів;

 • надання послуг із страхування і перестрахування, передбачених Законом України "Про страхування", соціального і пенсійного страхування;

 • обігу валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної валюти), банківських металів, банкнот та монет Національного банку України;

 • банківські послуги;

 • оплати вартості державних платних послуг, які надаються фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади і місцевого самоврядування та обов'язковість отримання (надання) яких встановлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, отримання ліцензії (дозволу), сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо;

 • виплат заробітної плати, пенсій, стипендій, субсидій, дотацій, інших грошових або майнових виплат фізичним особам за рахунок бюджетів або соціальних чи страхових фондів у порядку, встановленому законом;

 • передачі основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування її цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права, у тому числі при ввезенні основних фондів на митну територію України (крім підакцизних товарів) або їх вивезенні за межі митної території України; продажу за компенсацію сукупних валових активів платника податку (з урахуванням вартості гудвілу) іншому платнику податку;

 • безоплатної передачі у державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об'єктів всіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції здійснюються за рішеннями Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятими у межах їх повноважень. Це положення поширюється на операції з безоплатної передачі об'єктів з балансу платника податку, який перебуває в державній або комунальній власності, на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває відповідно в державній або комунальній власності, що здійснюється за рішенням органу державної влади або органу місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать такий платник податку та така юридична особа;


 
 

Цікаве

Загрузка...