WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податки - Курсова робота

Податки - Курсова робота

Система оподаткування України включає загальнодержавні і місцеві податки та збори. Суб'єктами оподаткування є фізичні (населення) і юридичні особи (господарські структури).

Загальнодержавні податки і податкові платежі носять регулюючий характер і надходять до Державного та місцевих бюджетів. Місцеві податки носять закріплений характер і надходять виключно до місцевих бюджетів.

Сутність податків, їх призначення найбільше виявляються у фінансово-політичних засадах оподаткування, що полягають в оптимальному підборі об'єктів оподаткування та самих податків для забезпечення достатності і гнучкості їх надходження. Для втілення цих принципів важливий не лише рівень податкового тягаря, а й поєднання прямих і непрямих податків. Прямі податки складніші в адмініструванні. Непрямі податки, як податки на споживання, з позицій їх стягнення зручні для фіскальних органів. В Україні співвідношення між прямими і непрямими податками склалося на користь непрямих податків, що суперечить практиці розвинених ринкових країн. Негативні наслідки цього загальновідомі: зубожіння більшості населення, подальший спад і занепад вітчизняного виробництва, нездатного конкурувати з більш дешевою продукцією іноземних фірм.

Ще однією вадою нинішньої системи оподаткування є безпрецедентна багаторазовість оподаткування оплати праці, яка призводить до спотвореного співвідношення у структурі виробленої вартості між окремими її частинами: фондом заміщення, оплатою праці й чистим доходом. Невиправдано занижена частина створеної вартості, яка акумулюється у фонді оплати праці, зменшує стимули до праці, спричиняє масову міграцію робочої сили за кордон, у тому числі й висококваліфікованих спеціалістів.

Невід'ємною складовою частиною системи оподаткування є місцеві податки і збори. В економічній літературі, та й на практиці, поширеним є погляд на ці податки як другорядні у системі оподаткування. І це не випадково, адже фіскальна роль місцевих податків і зборів завжди була незначною.

В основу розмежування всіх податків на загальнодержавні й місцеві звичайно береться поділ об'єктів оподаткування на такі, які мають першочергове значення (прибуток, додана вартість, дохід, майно, земля та інші) й оподатковуються загальнодержавними податками та другорядне значення – для оподаткування місцевими податками.

З єдиного державного центру дуже важко охопити й адмініструвати численні дріб'язкові об'єкти оподаткування, дуже часто затрати на їх справляння перевищують надходження від податків. Саме такими є в основній своїй більшості місцеві податки і збори. Вондочас на місцевому рівні вказані об'єкти легше обліковувати, фіксувати всі зміни, які можуть мати місце в їхньому складі, оподатковувати, а також контролювати ухилення від сплати податків. Це передусім стосується податків із нерухомого і рухомого майна, з реклами, з доходів від видовищних, азартних заходів і закладів, від перебування у курортній місцевості, за проїзд прикордонними територіями, із власників собак тощо.

Крім того, деякі місцеві податки і збори для платників — усе одно як плата за певні послуги, що їх надають місцеві органи самоврядування, і тому природно сприймаються як місцеві податки, кошти від яких спрямовуються на відшкодування затрат із надання цих послуг. Наприклад, збори за видачу ордера на квартиру, за право проведення кіно- і телезйомок, за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг.

Багаторічна практика місцевого оподаткування в нашій країні слушно підводила окремих економістів до висновку, що місцеве оподаткування виконує у нас ніби допоміжну роль щодо державного оподаткування, торкаючись тих об'єктів, які або не являють інтересу для державного фіску, або за своєю природою не можуть бути охоплені державними податками.

Тому в процесі реформування системи оподаткування в Україні необхідно докорінно змінити ставлення до місцевих податків і зборів, суттєво підняти їх значення у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів. Потребує перегляду перелік цих податків, при цьому він може бути значно більшим, як свідчить практика багатьох розвинутих ринкових країн.

Становлення податкової системи України відбувається у важких економічних, соціальних і політичних умовах. Складність економічних умов полягає в тому, що в Україні відбувається економічний спад, економіка перебуває на перехідному етапі від централізовано-планової до ринкової. Складність соціальних умов в успадкованій від минулого системі соціального захисту, яка більшою мірою зорієнтована на державний бюджет і меншою — на заощадження громадян. Складність політичних умов полягає у відсутності політичної еліти єдності щодо напрямків економічних реформ, а як наслідок, і єдності щодо податкової системи.

Податкову систему розглядають як сукупність суспільних інститутів. Одним з них є платник податків.

Обов'язки платників податків визначається головним принципом системи оподаткування — сплачувати податки та інші обов'язкові платежі і суворо дотримуватися податкового законодавства.

Відомо, що бажання ухилитися від сплати податків існує від тоді, як існують податки, хоч турбота про бюджет є завданням кожного громадянина, щорічно бюджет недораховує значних сум через несвоєчасну та неповну сплату податків.

Звісна річ, що ні за будь-яких суспільних формацій податки не можуть до кінця і повною мірою задовольнити усіх, оскільки вони, як правило, безеквівалентне та обов'язкове вилучення частини доходів суб'єктів господарювання та окремих громадян. Податки скрізь і завжди сплачуються без задоволення і справляти їх повністю ніколи не вдається. Однак в економічно розвинутих країнах масштаби ухилення менші, ніж у країнах, що розвиваються. Причин тут кілька: відпрацьовані протягом багатьох років і технічно добре забезпечення механізми справляння податків, більш-менш стале й досконале податкове законодавство. Але не менш важливим є формування у платників податків почуття відповідальності перед суспільством і неминучості покарання за несплату податків. Саме відсутність "звичок" і "стереотипів" платників податків — одна із причин неефективності податкової системи України. У даному разі під "звичками" і "стереотипами" слід розуміти готовність платників податків до вчасної і повної їх сплати. Про важливість бажання громадян сплачувати податки для побудови податкової системи говорить Дж.Е.Стігліц, коли він характеризує властивості податкової системи: "...податкова система має бути спроектована так, щоб індивіди були переконані у доцільності своїх податкових виплат."

Як було сказано, готовність платити вища у демократичних суспільствах, де платник має достатньо інформації для того, щоб бачити напрямки використання бюджетних коштів. Тоді він може порівняти суми своїх сплат до бюджету із вигодами, які отримує він або його довколишні, – тільки так платник податку оцінює ефективність податків. Крім того, треба вести пропагандистську роботу з платниками податків як щодо роз'яснення їм податкового законодавства, так і щодо "втілення" у їхню свідомість ідеї про неминучість і необхідність сплати податків.

Отже, неможливо побудувати ефективну податкову систему не сформувавши платника податку як елемент податкової системи.

Платники податків несуть відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати податків.

За результатами проведених перевірок з підприємств, установ і організацій стягують донараховані суми податків та податкових платежів до бюджету, а також застосовують фінансові санкції. Метою фінансових санкцій є бажання покарати платника за неповну і своєчасну сплату податків та податкових платежів.

За минулий рік Калуської ОДПІ проведено 460 перевірок суб'єктів підприємницької діяльності. Кожен другий з них, як показали результати перевірок, допускав порушення податкового законодавства. Основні порушення – заниження об'єкта оподаткування шляхом віднесення на собівартість продукції витрат, які не включаються у її склад, несвоєчасне подання декларації.

За результатами перевірок дораховано понад 362 тис.грн. платежів, фінансових санкцій, пені, що на 25.6 відсотка більше, ніж у 1998 році.

До бюджету за вказаний період акумульовано 401 тис.грн. пені по валюті, 1626 тис.грн. податок на прибуток по банках, страхових організаціях та підприємствах з іноземними інвестиціями, а також забезпечено на розвиток Державної податкової служби, моторно – транспортного бюро в сумі 61 тис.грн.

Злочинність у сфері оподаткування характеризується високим рівнем професіоналізму, поєднанням легальної діяльності з нелегальною та використання світового досвіду ухилень від оподаткування.

Діюча сьогодні система пільг щодо оподаткування теж сприяє їх використання правопорушниками. Значна кількість пільг дозволяє суб'єктам підприємництва різними способами їх використовувати та ухилятися від сплати податків.


 
 

Цікаве

Загрузка...