WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податки - Курсова робота

Податки - Курсова робота

27.5

14.7

1.6

0.04

35.8

7.2

0.01

2.0

0.05

41.5

9.9

0.02

1.2

0.2

37.7

12.3

0.02

5.0

0.5

32.0

15.1

0.03

4.7

0.7

26.5

15.3

0.05

4.7

0.8

25.3

15.4

0.05

4.8

0.8

2.Непрямі податки

54.8

53.7

45.2

41.7

42.7

44.1

40.7

в тому числі:

– ПДВ

–акцизний збір

–мито

48.3

5.8

0.7

42.5

6.2

5.0

37.7

4.9

2.6

35.1

3.2

3.4

36.4

3.7

2.6

35.4

5.4

3.3

31.4

5.4

3.9

3. Платежі за ресурси

0.3

0.04

0.2

0.4

0.8

1.2

1.0

в тому числі:

  • лісовий доход

  • плата за воду

  • плата за корисні копалини

0.2

0.05

0.02

0.02

0.06

0.05

0.05

0.05

0.2

0.2

0.2

0.4

0.2

0.1

0.8

0.3

0.2

0.6

0.2

4.Плата за державні послуги і компенсаційні доходи

1.1

1.1

1.5

1.4

2.2

5.7

10.3

в тому числі:

  • державне мито

  • плата за видачу патентів, ліцензій і сертифікатів

  • відрахування на геологорозвідувальні роботи

  • відрахування на шляхові роботи

0.3

0.8

0.3

0.8

0.6

0.9

0.6

0.8

1.1

1.1

1.3

0.8

3.6

1.2

2.9

0.6

5.6

5.Місцеві податки і збори

0.2

0.3

1.0

1.8

1.7

1.7

Податкові надходження (всього)

100

100

100

100

100

100

100

Проаналізуємо ті податки що концентруються в бюджеті. В процесі аналізу за основу візьмемо чинну бюджетну класифікацію. Водночас, з метою збереження порівнянності даних за 1998 рік і попередні роки, до групування податкових надходжень внесено певні корективи. Наприклад, до податкових надходжень включене державне мито, як це визначено Законом України "Про систему оподаткування". Також до податкових платежів слід віднести відрахування на шляхові роботи, оскільки, хоча вони й мають цільове призначення компенсаційного характеру, цільовий фонд не створюється. Відрахування на геологорозвідувальні роботи доцільно включити до компенсаційних доходів бюджету, а не до платежів за ресурси.

Як свідчать наведені дані, на сьогодні у складі податкової системи України дещо переважають прямі податки. Провідне місце в прямому оподаткуванні займає прибуткове оподаткування: у 1998 році 40,7 відсотків з 46,3. Інші види прямих податків мають другорядне значення: на земельний податок припадає 4,8 відсотка, а на податок з власників транспортних засобів — 0,8. У системі прибуткового оподаткування податок на прибуток підприємств (25,3%) перевищує прибутковий податок з громадян (15,4%). Серед непрямих податків домінуюча роль належить ПДВ (31,4%), який виступає основним і в податковій системі України в цілому. Платежі за ресурси, які за змістом не є податками, а тільки мають певні ознаки податкових платежів, складають незначну питому вагу — на рівні одного відсотка. Також неістотною є частка місцевих податків і зборів — до двох відсотків. Зростання компенсаційних доходів зумовлене збільшенням відрахувань на шляхові роботи.

Період існування власної податкової системи України дає можливість вивчити і оцінити динаміку структурних зрушень подану на графіку (див.рис.1.1).

Рисунок 1.1.Динаміка співвідношення прямих

і непрямих податків.

Як показує графік, зміни в податковій структурі України, що відбувалися протягом 1992-1998 років були, якщо не досить істотними, то відчутними. В цілому можна виділити три періоди: 1992-1993 роки, 1994-1996 роки, і починаючи з 1996 року. Два перших роки переважання непрямого оподаткування над прямим було очевидним: у 1992 році 54,8 проти 43,8 відсотків і в 1993 – 53,7 проти 45 відсотків.

У наступні три роки ситуація змінилася: у 1994 році частка прямих податків сягнула 52,8 відсотків, у 1995 році — відповідно 55,5%, і в 1996 році – 52,5%. З 1996 року почався процес зворотних зрушень, і в 1997 році, хоча й збереглося переважання прямих податків, воно вже було незначним — 47,3 проти 44,1 відсотка. У 1998 році зменшилася питома вага і прямих (46,3%) і непрямих (40,7%) податків. Аналогічна ситуація спостерігалася і в динаміці співвідношення двох основних видів прямих і непрямих податків — податку на прибуток (доход) і ПДВ, з тією лише різницею, що вже починаючи з 1996 року переважає ПДВ.

Динаміка структури податкової системи, як і багато інших факторів свідчить про нестабільність податкової політики в Україні. Виокремлення трьох періодів у межах 6 років — явно забагато. Постійна зміна акцентів не може сприяти ні зміцненню, ні нормальному функціонуванню економіки.

Найбільш помітним у динаміці податкової структури було систематичне зростання, починаючи з 1994 року питомої ваги прибуткового податку з громадян. Правда, слід зауважити, що спочатку було різке зниження частки цього податку — 7,2 відсотка у 1993р. проти 14,7 відсотків у 1992 році. На даний час роль цього податку відновлено. Характерною рисою є також зростання ролі місцевих податків і зборів, хоча поки що їх питома вага мала, однак це новий аспект у податковій політиці країни, і він поступово набирає сили.

З точки зору вдосконалення податкової структури дуже важливим для України є розвиток системи оподаткування доходів фізичних осіб. Тенденцію до зростання ролі цього податку в нашій державі слід розглядати як позитивну, особливо щодо порівняння з податковими системами провідних країн світу. Однак при цьому важливо чітко визначити і оцінити чинники такого зростання. Їх стосовно до кожного податку може бути три: зростання податкової бази; розширення об'єкта оподаткування, підвищення ставок податку та його питомої ваги (див.табл.1.4).

У процесі аналізу наведених показників необхідно з'ясувати, наскільки вони корелюють між собою. Для забезпечення вірогідності аналізу доцільно виключити вплив на грошові доходи населення і надходження прибуткового податку з громадян інфляційних процесів, а також врахувати тільки ті грошові доходи населення, які є джерелом сплати податку (за вирахуванням соціальних виплат).

Таблиця 1.4.

Динаміка грошових доходів населення і прибуткового податку

з громадян в Україні.

Види податків і платежів

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1. Грошові доходи населення (всього)

23,7

628,4

5389,1

26497,9

40311,0

50764,0

55322,0

2. Грошові доходи населення за вирахуванням соціальних виплат

- в оцінці поточного року

- в оцінці 1992 року

21,9

21,9

488,6

4,8

4321,4

8,4

21334,7

14,7

30417,7

15,0

40554,0

18,2

44983,0

16,8

Темпи зростання (%)

- до 1992р.

- до попереднього року

-

-

21,9

21,9

38,4

175,0

67,1

175,0

68,5

102,0

83,1

121,3

76,7

92,3

3. Надходження до бюджету прибуткового податку

- в оцінці поточного року

- в оцінці 1992 року

21,4

21,4

28,8

0,3

340,0

0,7

1595,3

1,1

2593,1

1,3

3293,4

11,5

3560,5

1,3

Темпи зростання (%)

- до 1992р.

- до попереднього року

-

-

21,4

21,4

50,0

233,3

78,6

157,1

92,9

118,2

107,1

115,4

92,9

86,7

4. Питома вага прибутково-го податку в податковій системі (%)

14,7

7,2

9,9

12,3

15,1

15,3

15,4

5. Дин-ка питомої ваги (%):

- до 1992р.

- до попереднього року

-

-

49,0

49,0

67,3

137,5

83,7

124,2

102,7

122,8

104,1

101,3

104,8

100,7


 
 

Цікаве

Загрузка...