WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податки - Курсова робота

Податки - Курсова робота

Аналіз порушення кримінальних справ, актів документальних перевірок, наявна інформації свідчать про те, що ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів набуло поширеного характеру і стало високорентабельною сферою діяльності "тіньового" бізнесу.

Щоб уникнути масових порушень і допомогти платникам податків у роз'ясненні податкового законодавства, надати їм відповідні нормативні документи з питань оподаткування створено типову структуру – управління по роботі з питаннями податків. Основні завдання управління по роботі з платниками податків полягають у:

 • проведенні масово-роз'яснювальної роботи серед платників з використанням засобів масової інформації;

 • організація і проведення семінарів – навчань, пропаганда податкового законодавства;

 • створення та забезпечення роботи консультаційних пунктів;

 • підготовка і випуск бюлетнів, брошур довідкової інформації.

У плані роботи з платниками 1999 рік відзначився високою ефективністю. Загальна кількість виступів у засобах масової інформації у порівнянні з минулим роком зросла на 4,5%. Зросла кількість проведених семінарів з 12 до 15, кількість прочитаних лекцій з 6 до 7. На 9% зросла кількість власної випущеної продукції. Вдвічі збільшено кількість діючих консультаційних пунктів.

Проведена робота дозволила вдвічі зменшити кількість листів, що надійшли до податкової інспекції з запитами щодо роз'яснення окремих положень податкового законодавства з 23 до 12, а кількість зареєстрованих в спеціальному журналі телефонних дзвінків з зазначених питань з 976 до 536. При цьому кількість консультацій наданих відділом під час особистого прийому громадян зросла з 601 до 819 або на 39%. Хоч на зменшення кількості порушень така статистика суттєво не вплинула, ці зрушення слід відмітити як позитивне явище в роботі податкової інспекції. Але відсутність традицій сплати податків в Україні довго ще даватиметься взнаки, і це одна із причин того, що прогресивне податкове законодавство дає менший ефект, ніж у тих же розвинутих європейських країнах.

ВИСНОВКИ

Історія розвитку людського суспільства свідчить, що в різні періоди існували різноманітні податки. Проте, найбільшого розвитку податки досягають в умовах розвинутої ринкової економіки. Вони стають об'єктивним елементом фінансових відносин між державою та юридичними і фізичними особами.

З здобуттям незалежності Україна почала проводити свою податкову політику, формуючи власну податкову систему. Це був нелегкий період тому, що не можна і недоцільно водночас відійти від усієї попередньої практики. Проблема полягає в тому, що планова і ринкова економіки базується на протилежних варіантах розподілу ВВП і формування доходів бюджету.

На початках спостерігалось суто фіскальна спрямованість податкової політики. Зокрема, далася в знаки первинність фіскальної функції податків, а також історичні передумови становлення податкової системи України. Тому, щоб не причинити бюджетної кризи, необхідно було податковими методами забезпечити надходження до бюджету адекватні тим, що існували за умов командно – адміністративної економіки.

Наслідком фіскальної податкової політики стало встановлення надмірного рівня оподаткування в країні, відбулося зниження реального ВВП.

З 1995 року в Україні взято курс на зниження оподаткування і стимулювання підприємницької діяльності.

Вся історія податкової політики зводиться до пошуків ідеалів оптимального оподаткування. З одного боку податки мають забезпечити сталу фінансову базу держави, а з іншого – залишити достатньо коштів підприємствам і громадянам, з метою збереження максимальної зацікавленості в результатах діяльності. Це досягається за умови наукового поєднання критеріїв податкової політики: фіскальної достатності, економічної ефективності, соціальної справедливості, стабільності, гнучкості. Оптимальне поєднання перелічених критеріїв є важливим методом в реалізації завдань податкової політики, що проводиться в країні. Тобто: забезпечити необхідну суму надходжень до бюджету, дати стимул для розвитку підприємницької діяльності, враховувати інтереси кожного підприємства, кожного члена суспільства, швидко адаптовуватись при зміні економічної ситуації у країні.

На практиці проявом податкової політики, що здійснюється в державі, виступає податкова система країни.

Необхідно зазначити, що у вітчизняній науці немає єдиного трактування складу і суті податкової системи. Різні автори по різному підходять до цього питання, використовуючи такі терміни, як "податкова система" і "система оподаткування". Останній термін використовується частіше, оскільки він продекларований Законом України "Про систему оподаткування". На нашу думку, сутність податкової системи полягає у встановленні в державі податків і зборів у їх взаємозв'язку із платниками і податковими органами.

Проведені дослідження свідчать, що ефективність податкової системи низька. Вона не повною мірою забезпечує надходження до бюджету та державних централізованих фондів для вирішення соціальних і економічних проблем. Звідси невідкладність підвищення ефективності податкової систему.

Основні концепції її вдосконалення викладено в проекті Податкового кодексу, розробленого Кабінетом Міністрів України. Особливість полягає в еволюційному підході, відповідно до якого не передбачаються революційні зміни у складі, структурі податків, механізмів їх обчислення і справлення. Передусім має бути збережений порядок обкладання податками, що становлять основу діючої системи України – та податку на прибуток підприємств.

Чинник, що обумовлює неефективність податкового контролю та податкової системи – неузгодженість інтересів сторін податкових відносин. Підвищенню плідності податкових відносин сприятиме їх побудова на основі збалансування інтересів держави та платника податків. Це потребує реформування діяльності податкових органів, підвищення значимості підрозділів по роботі з платниками податків та формування високої податкової культури в суспільстві.

Реалізація зазначених пропозицій дасть можливість вдосконалити податкову систему і сприяти вирішенню основних завдань податкової політики та ствердити Україну як державу з перехідною економікою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 • Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.1996. №254 /96–ВР// Відомості ВРУ. – 1996.–№ 30.

 • Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування." //Відомості ВРУ.–1998. – №10.

 • Закон України "Про Державну податкову службу в Україні." //Бізнес – 1998.– 14 вересня.

 • Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" //Офіційне видання.–К.–1998.

 • Азаров М. Податкова політика в Україні: принципи і реалії //Вісник податкової служби України. – 1998. – № 15.

 • Василик О.Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник. – К.: Вища школа.,1997.

 • Дикань Л.В., Воїнова Т.С., Бережний Є. Деякі аспекти оподаткування в Україні // Фінанси України. – 1999. – № 4.

 • Кириленко О.П. Класичні засади побудови оподаткування у вітчизняній системі // Фінанси України. – 1999. – № 11.

 • Кириленко О.П. Фінанси: Навчальний посібник. – 2-е вид., перероблене і доповнене, – Тернопіль: "Економічна думка" 1998.

 • Крисоватий А.І. Державна податкова політика і система податків //Фінанси України. – 1998.– № 1.

 • Микитюк О.І. Фінансове забезпечення розвитку малих підприємств // Фінанси України. – 1999. – № 6.

 • Молчанова Л. Виконання податками своїх функцій в умовах перехідної економіки України // Науковий вісник. – 1999. – № 12.

 • Налоговая политика // Фондовый рынок – 1998. – № 11.

 • Гудько А. Податкова політика та економічні інтереси // Урядовий кур'єр –1999. – 23 січня.

 • Податки / Бурковський В.В., Кармазин Б., Калам бет С.В., Водолазька О.А. / За редакцією Бурковського В.В. – Дніпропетровськ: Пороги. – 1998.

 • Податкова система України: Підручник /Федософ В.М., Опарін В.М., П'ятаченко Г.О. та ін. За редакцією Федосова В.М./ К.: Либідь. – 1994.

 • Рибак В. Деякі аспекти бюджетно-податкової політики України //Схід. – 1998. – № 4.

 • Суторміна В.М., Федоров В.М., Андрущенко В.Л. Держава – податки – бізнес (із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки). – К.: Либідь, – 1992.

 • Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – К:, 2000.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...