WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податки - Курсова робота

Податки - Курсова робота

5

ЗМІСТ

стор.

Вступ..................................................................................................

1. Сутність оподаткування підприємницької діяльності

1.1. Поняття оподаткування............................................................

1.2. Види оподаткування.

1.3. Принципи оподаткування.

2. Оподаткування підприємницької діяльності в Україні

3. Шляхи вдосконалення системи оподаткування пвдприємницької двяльності

3.1. Податкові канікули....................................................................

3.2. Податкові пільги........................................................................

Висновки та пропозиції....................................................................

Список використаної літератури.....................................................

4

5

15

30

38

40

ВСТУП

Після проголошення державності в Україні гостро постало питання створення власної податкової системи, яка б не була простим копіюванням досвіду інших країн. Адже податкова система має відображати конкретні умови конкретної країни: рівень розвитку економіки, соціальної сфери, її зовнішню і внутрішню політику та безліч інших чинників. У зв'язку з цим склад податкової системи, структурні співвідношення окремих податків, порядок їх обчислення, форми розрахунків, організація податкової служби можуть суттєво відрізнятися в інших країнах.

Податкова політика, що проводиться державою, також значною мірою залежить від ступеня її відповідності можливостям економіки, потребам соціально-економічного розвитку країни та інтересам широкого загалу. Формуючи свою податкову політику, держава шляхом збільшення або скорочення маси податкових надходжень, зміни форм оподаткування та податкових ставок, тарифів, звільнення від оподаткування окремих галузей виробництва, територій, груп населення може сприяти зростанню чи спаду господарської активності, створенню необхідної кон'юнктури на ринку, умов для розвитку пріоритетних галузей економіки, формування збалансованої соціальної політики.

1. РЕГЛАМЕНТУВАННЯ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ І ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

До кінця ХІХ століття податкова політика носила переважно фіскальну спрямованість; до податкового регулювання окремих соціально-економічних процесів держава вдавалася лише за особливих обставин. Та вже наприкінці ХІХ століття – на початку ХХ століття податкова політика стає постійним інструментом державного регулювання економіки.

Із здобуттям незалежності України почала проводити самостійну податкова політика. В її еволюції можна виділити два етапи: з 1991 року по 1995 рік і з 1995 року по сьогодні.

Перший етап характеризувався суто фіскальною спрямованістю податкової політики. Вона була обумовлена як об'єктивним так і суб'єктивними чинниками. Зокрема далася в знаки первинність фіскальної функції податків, а також історичні передумови становлення податкової системи України, адже держава вилучала колись до бюджету значну частку доходів державних підприємств. Відбувалась часта зміна об'єктів оподаткування, податкових ставок та інших елементів оподаткування стосовно трьох основних податків – податку на валовий доход підприємств, ПДВ та особистого прибуткового податку, що мало на меті збільшення надходжень до бюджету та зменшення його дефіциту. Зокрема, у 1994 році ставку податку на валовий доход було підвищено з 18 до 22 відсотків. 1992 року ставка ПДВ Декретом Кабінету Міністрів була визначена у розмірі 20 відсотків, а в 1993, у зв'язку зі значним дефіцитом бюджету, підвищена до 28 відсотків.

У цей період найвищого рівня досягло й оподаткування доходів фізичних осіб: з 1 грудня 1993 року гранична ставка цього податку була підвищена до 90 відсотків, з 1 жовтня 1994 року вона була скорочена до 50 відсотків, натомість було підвищено мінімальний податковий тягар в усіх інших діапазонах доходів. Внаслідок цього, якщо ВВП, розрахований у постійних рублях 1990 року, за період з 1992 по 1994 рік зменшився у 2,3 рази, то доходи консолідованого бюджету – в 1,6 рази, що свідчить про посилення податкового тиску.

Наслідком фіскальної податкової політики стало встановлення надмірного рівня оподаткування у країні, зростання масштабів "тінізації" економіки (хоч остання зумовлена цілим комплексом причин, а не лише податковим тягарям), відбувалося значне зниження валового внутрішнього продукту (див. таблицю 1.1).

Таблиця 1.1.

Динаміка реального ВВП

1992

1993

1994

1995

Дефіцит зведеного бюджету (у % до ВВП)

-13,8

-5,1

-8,9

-6,6

Реальний ВВП

90,1

85,8

77,1

87,8

Реальний ВВП, у %до ВВП 1992 року

100

85,8

66,15

58,08

Інфляція, у %, грудень до грудня

2100

10257

501

281,7

Державний борг, у % до ВВП

41,6

45,6

60,7

55,9

Державний борг, у % до видатків бюджету

183,3

181,2

193,1

257,7

З 1995 року в Україні взято курс на зниження рівня оподаткування. Відбувається перехід від оподаткування валового доходу до оподаткування прибутку підприємств за ставкою 30 відсотків, а ставка ПДВ знижується до 20 відсотків. Це дало деяке послаблення податкового тягаря про що певною мірою свідчить падіння частки доходів бюджету у ВВП, а також більші темпи падіння доходів бюджету порівняно з падінням ВВП. Так, з 1994 по 1997 рік ВВП, розрахований у постійних рублях 1990 року, зменшився у 1,2 рази, тоді як доходи бюджету – в 1,6 рази.

Втім ця статистика лише певною мірою відображає динаміку загального рівня оподаткування, оскільки у загальній сумі доходів бюджету не враховуються суми нарахованих, але несплачених податків, а також податкові пільги. Тому реальний податковий тягар на суб'єктів господарювання, які справно сплачують податки і позбавлені пільг, змінився значно меншою мірою.

Політику зниження оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності з метою стимулювання їх господарської діяльності було продовжено в 1996 –1997 роках, коли на розгляд Верховної Ради було винесено пакет податкових законопроектів, які передбачали внесення кардинальних змін до системи оподаткування. З цього пакету Верховна Рада ухвалила лише два закони, які створили умови для деякого послаблення податкового тягаря. По –перше, йдеться про перехід до нової методики розрахунку оподаткованого прибутку – за валовими доходами і валовими витратами, яка надає підприємствам можливість підприємствам можливість зменшувати величину оподатковуваного прибутку за рахунок розширення кола витрат, що відносяться до валових. По –друге, запроваджено механізм податкового кредиту та відшкодування з бюджету впродовж місяця суми перевищення податковим кредитом суми податкових зобов'язань щодо ПДВ, тоді як раніше підприємство могло компенсувати ПДВ, сплачений в ціні придбаних ним товарів, матеріальних ресурсів і введених в експлуатацію основних фондів, тільки при реалізації товарів. По – третє, було зменшено з 51 до 47,5 відсотків нарахування на фонд заробітної плати.

Однак податкова реформа 1997 року виявилась вкрай не послідовною внаслідок її непродуманості, невміння зіставляти наші можливості і бажання.

Податкова політика в Україні у 1997 році мала ті самі вади, що й у попередні роки:

  • некритичне перенесення в Україну досвіду оподаткування в розвинутих країнах без врахування особливостей соціально –економічної ситуації в Україні;

  • намагання ув'язати прийняття Державного бюджету на 1997 рік з ухвалою нових законодавчих актів щодо оподаткування без відповідного нормативного забезпечення, а також практика запровадження окремих законодавчих норм;

  • неузгодженість з бюджетною політикою і реформування інших сфер життя, безпосередньо пов'язаних з податково – бюджетною політикою.

Характеризуючи податкову політику в Україні з 1995 року в цілому, треба зазначити, що вона поступово набуває антициклічного характеру, спрямовується на стимулювання економічної активності суб'єктів господарювання шляхом зниження рівня їх оподаткування. В зв'язку з цим постає два питання:

  • чому ця політика не мала стимулятивного впливу на економіку;

  • чому вона не була адекватно сприйнята громадською думкою.

Щодо першого питання, відповідь цілком зрозуміла з аналізу вад податкової політики останніх років. Окрім того зауважимо, що по – перше, вплив податкової політики на економіку проявляється у довгостроковій перспективі. По – друге, найбільше змін у 1995 році зазнала ставка ПДВ, проте це не справило позитивного впливу на економіку.


 
 

Цікаве

Загрузка...