WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Характеристика системи оподаткування в Українi - Курсова робота

Характеристика системи оподаткування в Українi - Курсова робота

Збір за право на проведення місцевих аукціонів та конкурсних розпродаж перераховується до бюджету за три дні до проведення місцевих аукціонів, конкурсних розпродаж. За право на проведення лотарей збір перераховується під час одержання дозволу на їхній випуск.

ЗБІР ЗА ПРОЇЗД ТЕРИТОРІЄЮ ПРИКОРДОННИХ ОБЛАСТЕЙ АВТОТРАНСПОРТУ, ЩО ПРЯМУЄ ЗА КОРДОН

Платниками збору є громадяни та юридичні особи, що прямують за кордон.

Обєктом оподаткування є автотранспорт, який прямує за кордон, враховуючи його марку й потужність.

Граничні ставки збору для юридичних осіб і громадян України становлять 0,5 неоподаткованоо мінімуму доходів громадян, для юридичних осіб і громадян інших держав- від 5 до 50 доларів США.

Збір не справляється з платників, які здійснюють перевезення автотранспортом за кордон. Зокрема з вантажів за державним замовленням (контрактом),громадян України, які прямують у службові відрядження, спортсменів, які відїжджають на міждународні змагання, громадян, які відїжджають у порядку культурного обміну, на оздоровлення дітей, лікування, на похорон близьких родичів.

ЗБІР ЗА ВИДАЧУ ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ОБЄКТІВ ТОРГІВЛІ ТА СФЕРИ ПОСЛУГ

Це плата за оформлення й видачу дозволів на торгівлю у спеціально облаштованих для цього місцях.

Сплачується збір юридичні особи і громадяни, які здійснюють промислової та сільськогосподарської продукції й інших товарів.

Обєктом оподаткування є послуги, повязані з оформленням та видачею дозволів на торгівлю у спеціально облаштованих для цього місцях, з урахуванням площі торгового місця, з урахуванням площі торгового місця, його територіального розташування та виду продукції.

Ставки збору не повинні перевищувати 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для субєктів підприємницької діяльності, які здійнюють торгівлю постійно та один неоподатковуваеий мінімум на день за одноразову торгівлю. Справляють збір уповноважені оранізації, яким надано таке право.

ЗБІР З ВЛАСНИКІВ СОБАК

Платниками збору є громадяни - власники собак, які проживають у будинках державного та громадського житлового фонду та вприватизованих квартирах.

Сума збору становить не більше 10 відсотки від суми неоподаткованого мінімуму доходів ромадян за кожну собаку (крім службових) щорічно.

ЗБІР ЗА ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ СУБЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИМІЩЕНЬ, ПОВЯЗАНИХ З ЇХНЬОЮ ДІЯЛЬНОСТЮ І ТАКИХ, ЩО РОЗТАШОВАНІ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ ТА У БУДИНКАХ, ЩО Є ПАМЯТКАМИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ

Цей збір запроваджено з 2000 року з метою залучення додаткових коштів для погашення заборгованості з виплати заробітної плати та соціальних виплат працівникам навчальних закладів системи загальної середньої освіти і справляється він за право використання субєктами підприємницької діяльності, повязаних з їхньою діяльністю, що розташовані у центральній частині населеноо пункту та у будинках, що є памятками історії та культури.

Платниками збору є юридичні особи всіх форм власності, їхні філіали, відділення, представництва та інші відокемленні підрозділи, в тому числі представництва іноземних юридичних осіб СПД, які отримали відповідний дозвіл на право використання зазначених приміщень.

Ставки збору розраховуються на один метр квадратний площі приміщення з використаннням його протягом року. Сума збору не повинна перевищувати двох неоподатковуваних мінімумів доходва громадян на теритотії міст Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів та 0,5 неоподаткованоо мінімуму доходів ромадян- на території інших населених пунктів.

Збір справляється під час видачі дозволів на право використання СПД приміщень, повязаних з їхньою діяльністю, що розташовані у центральній частині населеного пункту та у будинках, що є памятками історії та культури.

Порядок видачі дозволів, справляння та перерахування сум збору визначається оранами місцевоо самоврядування.

Кошти отримані від справляння збору, використовуються для сплати заробітної плати працівникам закладів освіти та на покращення матеріально-технічної бази цих закладів.

Важливо відмітити ще й такі особливості місцевих податків і зборів:

-вони відносяться на валові витрати виробництва та обігу платників;

-у разі необхідності кошти місцевих податків і зборів можуть частково або повною мірою спрямовуватись із бюджету підприємствам, які здійснють їх справляння, згідно з рішенням місцевих рад;

-орани місцевоо самрврядування мають право встановлювати ставки лише в межах визначених граничних обсягів, звільняти від сплати окремі катеорії платників та визначати порядок перерахування місцевих податків і зборів до бюджетів;

-зборів за прїзд ттериторією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, один із платежів, який запроваджується обласними радами;

 • обовязковими для встановлення сільськими, селищними та міськими радами є комунальний податок, збір за видачу ордера на квартиру, збір за видачу дозволу на розміщення обєктів торгівлі та сфери послуг і збір з власників собак за наявності обєктів оподаткування або умов, з якими повязане запровадження цих податків.

ВИСНОВОК

Податки за умов переходу до ринкової економіки повиніні використовуватись не тільки як джерело одержання доходів бюджету, але й як важливий фінансовий інструмент фінансового регулювання економіки. Формування державних грошових фондів за рахунок податків і податкових платежів та встановлюючи нові види та форми оподаткування, державні структури повинні провадити таку податкову політику, яка має оптимально поєднувати інтереси держави, платників податків і громадян-виборців.

Ніякий закон, навіть найкращий, не працює на повну силу, якщо постійно приймати до нього поправки та зауваження. Тобто, податкова політика повинна бути стабільнішою, але лише протягом певного податкового періоду. Догматичність норм податкового регулювання суперечить реаліям економічного буття, і неврахування певних соціально-економічних змін у розвитку суспільства може призвести до непередбачуваних наслідків.Тому податкову політику потрібно зробити більш гнучкою.Тобто, внаслідок певних змін у соціально-економічному житті треба змінювати прийоми, методи та форми державного рнгулювання економіки, зокрема в сфері податків.

Податкова система має бути максимально зручною для платників і державних структур з точки зору змісту податкової роботи та податкового законодавства, механізму збирання податків і контролю над податковими процесами. Причому, на організацію справляння податків треба витрачати якомога меншу суму податкових надходжень.

Справа в тому, що поняття вигоди й справедливості в оподаткуванні є відносними: те, що здається справедливим і правильним для одного платника, може бути протилежним для іншого. Загалом не існує податкової системи, котра б водночас задавольняла б усіх громадян- платників податків і державу.

В країні повинен формуватися середній рівень оподаткування, тобто та частка валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через бюджет за допомогою податків та податкових платежів шляхом конкретної податкової системи.

Водночас треба визначити, що не завжди підвищення норми оподаткування в країні проводить до збільшення обсягу податкових надходжень до державної казни.Надмірне підвищення норми оподаткування приводить до збільшення доходів тіньової економіки та згортання легального бізнесу, а заодно й до скорочення податкової бази, а також ухилення від сплати податків.

Список використаної літератури.

 • Кириленко О.П. "Фінанси"- Тернопіль,1999 р.

 • Ейсан Нікбахт "Фінанси"- Київ, Основи,1993 р.

 • "Закон України про оренду землі"// "Урядовий кур`єр", "Орієнтир", 22 жовтня 1998р.

 • "Декрет Кабінету Міністрів про прибутковий податок з громадян"// "Діло", N 13 1998 р.

  5. "Закон України про внесення змін до закону України про систему оподаткування" //"Відомість Верховної Ради України", № 16,1997р.

  6. "Закон України про ставку збору на обов'язкове соцстрахування "// "Урядовий кур'єр ", 22 жовтня, 1998 р.

  7. "Постанова Верховної Ради України про основні напрямки з бюджетної політики на 1998 р.// "Відомості Верховної Ради ",1997 р. № 37.

 • "Фінанси України"// 1998 р., № 1.

 • "Відомості Верховної Ради", 1997, № 15, ст. 117.

 • "Відомості Верховної Ради", 1993, № 10, ст. 77.

 • "Відомості Верховної Ради", 1993, № 19, ст. 208.

  12. "Бюджетна система України" Юрій С.І., Бескид Й.М.

  2


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...