WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Характеристика системи оподаткування в Українi - Курсова робота

Характеристика системи оподаткування в Українi - Курсова робота

платник фіксованого податку, особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами. У цьому випадку громадянин-підприємець притягається до відповідальності згідно з законодавством України. ( Пункт 1 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 129/98-ВР від 13.02.98 )

2. Оподаткування доходів громадян податковими органами здійснюється на підставі:

декларацій громадян про очікуваний (оціночний) у поточному році або про фактично одержані ними протягом року доходи;

матеріалів перевірок діяльності громадян, проведених податковими органами;

отриманих від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності відомостей про виплачені платникам доходи і утримані податки за формою, встановленою Головною державною податковою інспекцією України.

Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, щоквартально, у 15-денний строк після закінчення кварталу, подають податковому органу декларації, а після закінчення року - до 1 лютого наступного року. В декларації зазначаються загальні суми одержаного доходу, витрат і сплаченого податку за звітний рік або інший період, за який здійснюється оподаткування (оподатковуваний період).

Громадяни, які одержують інші доходи, подають декларації у 5-денний строк після закінчення місяця з дня виникнення джерела доходу. В ній вказується розмір фактичного доходу за перший місяць та розмір очікуваного (оціночного) доходу до кінця поточного року. В разі припинення існування джерела доходу протягом року декларація про одержані доходи подається у 5-денний строк з дня припинення його існування, в якій вказується розмір фактичного доходу за період існування джерела доходу в межах календарного року.

Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, за умови, що їм допомагають члени сім'ї, які спільно з ними проживають, оподатковуваний доход розподіляють між собою за угодою, але частка кожного з них не може перевищувати розміру, пропорційного кількості громадян, що беруть участь у підприємницькій діяльності, якщо один з них має право на пільгове оподаткування.

Нарахування авансових та остаточних сум податку провадиться податковими органами у 15-денний строк з дня одержання декларації.

МИТО

Мито- вид непрямого податку, що справляється з товарів, які переміщаються через митний кордон України.

Мито- як і інші податки, виконує фіскальну і регулюючу функції та має певне політичне значення.

В Україні застосовуються такі види мита:

 • специфічне, що нараховується у грошовому вимірі на одиницю товарів (предметів);

 • адвалорне- нараховується у відсотках до митної вартості товарів (предметів);

 • комбіноване, що поєднує названі види митного обладнання;

 • ввізне, вивізне, сезонне, антидемпінгове, компенсаційне, спеціальне.

Серед основних особливостей мита неоюхідно відмітити: ставки диференційовані (повні, пільгові та преференційні); сплачується до або під час перетину митного кордону ( за винятком його відстрочки); контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати здійснюють митні органи.

Цей податок долучається до ціни товарів і не залежить від фінансово-господарської діяльності платника.

Платниками мита є юридичні та фізичні особи, які здійснююють переміщення таких товарів (предметів) через митний кордон України, які підлягають митному оподаткуванню.

Обєктом оподаткування є митна вартість товарів (предметів), які переміщаються через митний кордон.

Нарахування мита провадиться на основі митної вартості товарів, тобто ціни, яка фактично сплачена або підлягає сплаті під час перетину митного кордону України.

Державне мито

Порядок сплати державного мита визначається в ДКМУ " Про держмито" від 21.01.93р.

Держмито справляють:

 • судові органи

 • органи держарбітражу

 • нотаріальні контори

 • органи внутрішніх справ

 • сільські,селищі Ради народних депутатів

 • відділи РАКСу (ЗАГС)

 • товариства мисливців і риболовців

Просте мито вираховується за ставками у розмірах частин неоподаткованого мінімуму .

Пропорційне мито обчислюється в процентному відношенні до відповідної суми документу.

Держмито сплачується до подання заяви чи вчинення дій за які воно справляється, а в окремих випадках при видачі документів.

Держмито може сплачуватися готівкою шляхом безготівкового розрахунку і митними марками. В усіх органах,що справляють держмито крім сільських і селищних рад мито сплачується шляхом безготівкового розрахунку,готівкою через установу ощадного банку та митними марками .

Платниками,що розглядаються в судових органах є позивачі і відповідачі. Особливістю стягнення держмита в судових органах є те,що на користь позивача коли позов задоволений з відповідача стягується держмито.Держмито сплачується до подання позовної заяви до суду в розмірі залежно від ціни позову,вказаної заявником.

Якщо на момент подачі заяви не можливо встановити точну ціну позову, то суддя визначає її попередньо і встановлює попередній розмір мита, а після закінчення розгляду справи визначається остаточна ціна позову.

Від сплати держмита звільняються в судових органах:

 • Позивачі, робітники, службовці, члени колективних сільсько -господарських підприємств з позовами з питань оплати праці

 • Позивачі за позовами, що випливають з авторського права

 • Громадяни із касаційних скарг і скарг на рішення, що набрали законної сили у справах розірвання шлюбу

 • Позивачі за позовами про відшкодування збитків,заподіяних каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров"я, а також смертю годувальника

 • Позивачі за позовами про стягнення аліментів

 • Органи соціального забезпечення за позовами про стягнення неправильно виплачених сум матеріальної допомоги та пенсій

 • Позивачі за позовами про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином

 • Громадяни, які потерпіли від аварії на ЧАЕС

 • Інваліди війни

 • Сім"ї воїнів, що загинули чи пропали безвісти

 • Інші інваліди 1і 2 групи

 • Фіноргани і податкові органи

Звільняються від сплати держмита в арбітражних судах фінансові органи та податкові органи.

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ.

1. Платники -юридичні особи сплачують податок щомісячно до 15 числа місяця наступного за звітним.

До 15 липня ці платежі є авансовими і по них не нараховується пеня і не застосовуються фінансові санкції. Суми авансових платежів земельного податку до подання розрахунку не нараховуються.

Платники подають розрахунок по земельному податку за 1996 рік до 15 липня з урахуванням збільшення ставок земельного податку у 1,45 рази відповідно до статті 15 Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рік" ( 96/96-ВР ). Державна податкова інспекція проводить нарахування фактично сплаченого за січень-червень земельного податку 14 липня на картках особових

рахунків платників.

Решта податку за липень-грудень розподіляється по місяцях рівними частками згідно з поданим платником розрахунку на 1996 рік і нараховується, починаючи з 14.08.96 р., - 1/6 частина від решти податку належного до сплати.

Після подання розрахунку несвоєчасно внесені суми платежів земельного податку вважаються недоїмкою, і починаючи з 15 серпня на ці суми нараховується пеня відповідно до Закону України від 03.07.92 р. N 2535-12 "Про плату за землю" у розмірі 0,2 відсотка за кожний день прострочення, включаючи день сплати.

За неподання або несвоєчасне подання в установи банків платіжних доручень на сплату земельного податку застосовуються фінансові санкції у вигляді стягнення 10 відсотків сум, належних до сплати, починаючи з 15 серпня 1996 року.

2. Землекористувачі-виробники товарної сільськогосподарської продукції та фізичні особи, гаражно-будівельні, дачно-будівельні, садівницькі кооперативи сплачують земельний податок до бюджету рівними частками у два строки: до 15 серпня і до 15 листопада.

3. Облік нарахованих та сплачених сум проводиться згідно з додатком N 1 до Інструкції про порядок ведення державними податковими інспекціями оперативно-бухгалтерського обліку податків і неподаткових платежів, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 12.05.94 р. N 37 ( z0114-94 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції від 25.05.94 р. N 114/323, у реєстрі за ф.25 і картках особових рахунків платників ф.6.

4. Встановлено суворий контролю за дотриманням обласними, Київською і Севастопольською міськими Радами народних депутатів вимог Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) та п.5 Постанови Верховної Ради України від 22.03.96 р. "Про введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рік" ( 97/96-ВР ) стосовно встановлення ставок земельного податку. Тобто, ставки податку за землі несільськогосподарського призначення повинні бути затверджені виходячи із середніх ставок податку, економічної оцінки території та місцезнаходження ділянок,але не вище, ніж у 2 рази від середніх ставок.


 
 

Цікаве

Загрузка...