WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Характеристика системи оподаткування в Українi - Курсова робота

Характеристика системи оподаткування в Українi - Курсова робота

До загальнодержавних податків і обов'язкових платежів відносяться:

 • Податок на додану вартість

 • Акцизний збір

 • Прибутковий податок з громадян

 • Мито

 • Державне мито

 • Податок за землю

 • Податок на промисел

 • Податок з власників транспортних засобів

 • Плата за патент на окремі види торгівельної діяльності

 • Плата за природні ресурси

 • Рентні платежі

 • Податок на прибуток

  ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

  Податок на додану вартість (ПДВ) є непрямим податком та основним джерелом доходів державного бюджету. Сутність цього податку в тому, що ПДВ є часткою новоствореної вартості, яка сплачується до бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг.

  Необхідність ПДВ, як іакцизного збору, обумовлена тим, що вони відіграють роль нейтрального каналу надходження коштів до бюджету, інструменту регулювання виробництва та контролю за споживанням.

  Платниками ПДВ є як субєкти, так і не субєкти підприємницької діяльності (юридичні та фізичні особи) за умови, якщо обсяг їхнії опоатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти календарних днів перевищував 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Сплачуть податок також особи, які ввозять 9пересилають0 товари на митну територію України, в тому числі фізичні особи- на підакцизні товари, в обсягах вартістю понад 200 євро, та які здійснюють підприємницьку діяльність з торгівлі за готівку ( крім фізичних осіб за умови сплати ринкового збору).

  Відповідно до міжнародних норм справляння ПДВ та необхідності створення єдиної бази даних про платників податку останні проходять спеціальну реєстрацію у державній податковій адміністрації з подальшим отриманням свідоцтва про реєстрацію та індивідуального податкового номера.За цих умов платники отримують право на нарахування податку та складання податкової накладної при продажу товарів (робіт, послуг). Податкова накладна надається продавцем покупцеві за умови їхньої реєстрації та є документом, який надає право :

  • продавцю на визначення податкових зобовязань (ПЗ);

  • покупцю на зменшення податкових зобовязань протягом звітного періоду на суму ПДВ, сплаченого у звязку з придбанням товарів, вартість яких відноситься до складу валових витрат (податковий кредит - ПК).

  Сплата податку провадиться не пізніше 20 числа місяця, що настає за податковим періодом. Для платників, у яких обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) за попередній календарний рік менший від суми, до дорівнює 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, податковий період становить один календарний місяць або квартал (за вибором платника). Якщо обсяг оподатковуваних операцій понад 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, податковий період становить один календарний місяць.

  Податкову декларацію до податкових органів за місцем реєстрації платники ПДВ подають у строки, передбачені для сплати податку, незалежно від того чи виникло податкове зобовязання протягом звітного періоду чи ні.

  Під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України ПДВ сплачується при оформленні вантажно-митної декларації оночасно із сплатою мита та митних зборів або шляхом видачі податкового векселя.

  Суми ПДВ араховуються до державного бюджету, використовуючи насамперед для бюджетного відшкодування податку та формування бюджетних сум, які спрямовуються як субвенції до місцевого бюджету.

  Платники несуть відповідальність за достовірність і своєчасність обчислення та внесення ПДВ до бюджету відповідно до законодавства України.

  АКЦИЗНИЙ ЗБІР

  Акцизний збір- непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що долучається до їхньої ціни.Прелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору затверджуються Верховною Радою України.

  Важливою рисою акцизного збору є те, що доходи платників зазнають коливань, а витрати, які є фактично обєктом оподаткування, при цьому стабільніші.

  Акцизний збір, як і ПДВ виконує функцію нейтрального каналу надходження коштів до бюджету, інструмента регулювання виробництва та контролю за споживанням.

  Серед інших позитивних ознак податку необхідно відмітити те, що він менше впливає на рівень цін (перелік товарів обмежений). Акцизом оподатковуються товари не першої необхідності, акцизний збір має нижчу регресивність і ставки його диференційовані. Недоліками акцизу є вплив циклічності виробництва, а також те, що обєктом оподаткування є повна вартість товару, основним платником- споживач підакцизних товарів (сплачується одноразово) та незначна його питома вага в доходах бюджету.

  Платниками акцизного збору є субєкти підприємницької діяльності.

  Обєктами оподаткування акцизного збору є:

  • обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) шляхом їхнього обороту, обміну на інші товари, безплатної передачі товарів або з частковою їх оплатою, у тому числі обороти з реалізації (передачі) підакцизних товарів для потреб власного споживання, промислової переробки ;

  • власність підакцизних товарів (продукції), виготовлених вітчизняними виробниками на давальницьких умовах ;

  • митна вартість підакцизних товарів, які ввозяться на територію України, перерахована в гривні за валютним (обмінним ) курсом НБУ на дату оформлення ввізної митної декларації з урахуванням фактично сплачених сум мита тамитних зборів.

  Прелік товарів, які оподатковуються, є визначеним, оскільки акцизний збір справляється за окремими товарними групами .Водночас, не оподатковуються обороти з реалізації легкових автомобілів спеціального призначення, вітчизняних вантажопасажирських та легкових автомобілів до 2007 року; етилового спирту для виготовлення лікарських засобів; підакцизних товарів (продукції), що йдуть на експорт.

  Не підлягає оподаткуванню митна вартість імпортної сировини,яка ввозиться на виробництво підакцизних товарів; товарів, ввезених і конфіскованих на території України; товарів, які прямують на територію України транзитом; товарів, що ввозяться фізичними особами і не підлягають обкладанням ввізним митом.

  Сплачується податок у гривнях за курсом НБУ, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється продаж товару, і залишається незмінним протягом кварталу.

  Механізм справляння акцизного збору має низку особливостей. Вони визначені як щодо платників, так і щодо товарів, які оподатковуються.

  Розрахунки за акцизним збором платники подають до податкової адміністрації за місцем свого знаходження щомісячно до 15 числа наступного за звітним місяця.

  Зараховуються суми акцизного збору до відповідних бюджетів, визначених законом України про державний бюджет на поточний рік. Суми акцизного збору з імпортних товарів платники перераховують на депозитний рахунок митних органів до або під час надання ввізної митної декларації. Митні органи протягом одного банківського дня з дати оформлення ввізної митної декларації перераховують їх до державного бюджету. Надалі суми акцизного збору перерозприділяються до місцевих бюджетів.

  ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК З ГРОМАДЯН.

  Платниками прибуткового податку (суб'єктами оподаткування)в Україні є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (надалі - громадяни) як ті, що мають, так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні.

  До громадян, що мають постійне місце проживання в Україні, належать громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають в Україні у цілому не менше 183 днів у календарному році.

  Об'єктом оподаткування у громадян, які мають постійне місце проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний доход за календарний рік (що складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з різних джерел як на території України, так і за її межами.

  Об'єктом оподаткування у громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні, є доход, одержаний з джерел в Україні.

  При визначенні сукупного оподатковуваного доходу враховуються доходи, одержані як в натуральній формі, так і в грошовій (національній або іноземній валюті).

  Доходи, одержані в натуральній формі, зараховуються до сукупного оподатковуваного доходу за календарний рік за вільними (ринковими) цінами, якщо інше не передбачено цим Декретом.

  ( Частина четверта статті 2 із змінами, внесеними згідно із Декретом N 43-93 від 30.04.93, в редакції Закону N 46/96-ВР від 14.02.96 )

  Сплата податку з доходів, одержаних в іноземній валюті, провадиться в українських карбованцях. Доходи, одержані в іноземній валюті, перераховуються в українські карбованці за курсом, що встановлюється Національним банком України на дату одержання доходу.

  Доходи, одержані за межами України громадянами з постійним місцем проживання в Україні, включаються до складу сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню в Україні.

  Суми податку, сплачені за кордоном з одержаних за межами України доходів громадянами з постійним місцем проживання в Україні, зараховуються при сплаті ними прибуткового податку в Україні. При цьому розмір зараховуваних сум податку з доходів, сплачених за межами України, не може перевищувати суми прибуткового податку, що підлягає сплаті цими особами відповідно до законодавства України.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...