WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Характеристика системи оподаткування в Українi - Курсова робота

Характеристика системи оподаткування в Українi - Курсова робота

ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

КУРСОВА РОБОТА

ТЕМА:Характеристика системи оподаткування в Україні.

Студент: Веприк О.Д.

Гр. Фзс-42

Викладач: Бескид Й.М.

2001 р.

м. Тернопіль

ПЛАН.

Вступ.

 • Нукові принципи побудови податкової системи.

 • Загальнодержавні податки та їх характеристика.

 • Місцеві податки і збори в Україні.

  Висновки.

  ВСТУП

  За умов функціонування ринкової економіки в системі формування доходів бюджетів держави провідною і основною є податкова форма фінансових взаємовідносин держави та її субєктів. На сьогодні податки забезпечують майже 80 % від обсягів доходів зведеного бюджету України.

  Податок – це універсальна категорія, яка виражає основні риси та властивості всієї сукупності доходів у будь- якій економічній системі ринкового типу.

  Розгляд та аналіз податків дає правильний орієнтир для дослідження доходів бюджетів держави у чіткій послідовності щодо розвитку економічного процесу.

  Невипадково, що за умов функціонування ринкової економіки, податкова форма в системі фінансових відносин стає провідною.

  Найпершою, найбільш яскравою формою фінансових відносин стали податки. Історія податків тривала і надзвичайно цікава. Оподатковувалося в різний час і в різних країнах майже все: майно, доходи, земля, спадок, товари. Як історична категорія, фінанси виникли одночасно з державою. Саме для утримання державного апарату і використовування податків як важіль вилучення частини виробленої вартості або доходу. Кошти, отримані від податків спрямовувалися на задоволення державних потреб,таких як управління, борона, втручання в економіку, підтримка соціально незахищених верств населення, міжнародне співробітництво.

  Згідно з темою курсової роботи ми ближче ознайомимося з системою оподаткування в Україні.

  Питання №1

  Суттю податків з фізичних осіб -є система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб з державою по одержуванню ними доходів, використанню природних і додаткових благ, які надаються окремим громадянам державою.

  Існують загальнодержавні та місцеві податки і збори.

  Податки розподіляються на:

  -загальнодержавні податки та інші обов'язкові платежі;

  -місцеві податки,збори і інші обов'язкові платежі.

  До загальнодержавних податків і обов'язкових платежів відносяться:

 • Податок на додану вартість

 • Акцизний збір

 • Прибутковий податок з громадян

 • Мито

 • Державне мито

 • Податок за землю

 • Податок на промисел

 • Податок з власників транспортних засобів

 • Плата за патент на окремі види торгівельної діяльності

 • Плата за природні ресурси

 • Рентні платежі

 • Податок на прибуток

  До місцевих податків, зборів та інших обов'язкових платежів відносяться:

 • Комунальний податок

 • Податок з реклами

 • Податок з продажу імпортних товарів.

  Збори бувають: готельний, ринковий, збір за парковку автомобілів, збір за видачу ордера на квартиру, курортний збір, збір за участь у бігах на іподромі, збір за виграш у бігах на іподромі, збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі, збір за використання місцевої символіки, збір за розміщення об'єктів торгівлі, збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей, збір за проведення кіно і телезйомок, збір за проїзд по території прикордонних областей,автотранспорту, що прямує за кордон.

  Загальнодержавні податки та інші обов'язкові платежі встановлюються Верховною Радою України і вираховуються по всій території України.

  Місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі, порядок їх сплати встановлюються сільськими, селищними і міськими Радами народних депутатів відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, встановлених Верховною Радою України, крім збору за проїзд по території прикордонних областей автотранспортом, що прямує за кордон,який встановлюється обласними Радами. Місцеві ради базового рівня також мають право встановлювати порядок сплати податків.

  У процесі розробки проектів нових законодавчих актів про оподаткування, а також внесення змін і доповнень до діючого законодавства повинні враховуватися такі основні положення побудови системи оподаткування:

 • Стимулювання підприємницької виробничої діяльності-введення пільг щодо оподаткування прибутку доходу,спрямованого на розвиток виробництва

 • Обов'язковість - впровадження норм щодо сплати податків та інших обов'язкових платежів, визначених на підставі достовірних даних про об'єкти оподаткування за звітний період та встановлення відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства

 • Рівнозначність і пропорційність - справляння податків здійснюється у певній частці від отриманого прибутку

 • Рівність - недопущення будь –яких проявів податкової дискримінації, забезпечення однакового підходу до суб'єктів господарювання при визначенні обов'язків сплати податків та інших обов'язкових платежів

 • Соціальна справедливість - забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення,шляхом впровадження економічно обгрунтованого неоподаткованого мінімуму доходів громадян та застосування диференційовано і прогресивного оподаткування громадян, які мають високі та надвисокі доходи

 • Стабільність - забезпечення незмінних політики щодо податків та їх ставок,а також пільг протягом бюджетного року

 • Економічна обгрунтованість -встановлення податків та інших обов'язкових платежів на підставі показників розвитку національної економіки, фінансових можливостей,враховуючи при цьому необхідність збалансування доходів і витрат бюджету

 • Рівномірність сплати-встановлення термінів сплати податків, виходячи з необхідності забезпечення своєчасності надходження коштів до бюджету для фінансування витрат

 • Компетенція - встановлення і скасування податків, а також пільг по їх сплаті окремим громадянам здійснюється відповідно до чинного законодавства, виключно Верховною Радою і місцевими радами

 • Єдиний підхід -забезпечення єдиного підходу до розроблених податкових законів з обов'язковим визначенням платника податку, об'єктом оподаткування,джерела сплати податку податкового періоду,ставок податку термінів та порядку перерахування у бюджет підстав для надання податкових пільг

 • Доступність -забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податку.

  ПОДАТКИ КЛАСИФІКУЮТЬСЯ ЗА ТАКИМИ ОЗНАКАМИ:

 • По відношенню до бюджетного устрою держави:

  • податки, які сплачуються в державний бюджет;

  • податки, які сплачуються в місцевий бюджет;

  • змішані податки -одна частина іде в державний бюджет інша в місцевий;

  • платежі з яких формуються позабюджетні спеціальні фонди.

 • По відношенню до системи ціноутворення

  • податки, що включають собівартість продукції, робіт, послуг ;

  • податки, які сплачуються з доходу.

 • По відношенню до розмірів ставок податку:

  • пропорційні податки -вони сплачуються відповідно до величини доходу за стабільною ставкою;

  • прогресивні податки -податки, ставки яких зростають в процентному відношенні в міру росту суми доходу, що оподатковується.

 • По відношенню до способу стягнення:

  • прямі податки -стягуються безпосередньо з доходів;

  • непрямі податки включаються в ціну продукції.

 • По відношенню до суб'єкта оподаткування

  • податки, які стягуються з підприємств, організацій

  • податки, які сплачують фізичні особи.

  Податки виконують дві функції:

  - фіскальну функцію;

  - економічну функцію.

  Фіскальна функція податків є основною .З її допомогою держава акумулює частину національного доходу, формуючи при цьому грошові державні фонди і створюючи матеріальні умови для функціонування держави.

  Фіскальна функція в значній мірі зумовлює і економічну функцію.

  Податки, як одна із форм перерозподілу національного доходу значною мірою впливають на процеси відтворення,стимулюючи або стримуючи його темпи, послаблюючи чи посилюючи нагромадження грошових фондів підприємств, розширюючи чи зменшуючи платоспроможний попит населення.

  Сукупність податків, зборів інших обов'язкових платежів до бюджетів та внески до державних цільових фондів, що відраховуються у встановленому порядку становлять систему оподаткування.

  Податки, як одна із форм перерозподілу національного доходу значною мірою впливають на процеси відтворення, стимулюючи або стримуючи цого темпи, послаблюючи чи посилюючи нагромадження грошових фондів підприємств, розширюючи чи зменшуючи платоспроможний попит населення.

  Сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів та внески до державних цільових фондів, що відраховуються у встановленому порядку становить систему оподаткування.

  ПИТАННЯ № 2


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...