WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів - Реферат

Облік основних засобів - Реферат

журналі реєстрації касових ордерів. При цьому вони нумеруються і є можливість проконтролювати виконання касиром даної операції. Для ведення касових операцій відкривають касову книгу, яка повинна бути пронумерована, прошнурована і опечатана. Кількість листів в касовій книзі завіряються підписами керівника і головного бухгалтера підприємства. Записи в касовій книзі ведуться в 2-х екземплярах через копіювальний папір. Другі екземпляри відривні, вони служать звітом касира.
Для синтетичногообліку наявності і руху грошових коштів в касі використовується активний рахунок 301 "Каса". Сальдо рахунка означає суму готівки в касі на початок місяця. Оборот по дебету відображає суми, які поступили в касу готівкою, а по кредиту - суми видані готівкою. Операції по рах. 301 відображаються в журналі-ордері №1 і відомості №1.
В журналі-ордері №1 відображають обороти по кредиту рахунка 3. В відомості №1 обороти по дебету рахунка 301.
Журнал-ордер №1 заповнюється щоденно на основі звітів касира.
В кінці місяця загальний оборот по кредиту рахунка 301 із журналу-ордера переносить в головну книгу.
Прийом і видача грошей або безготівкове перерахування банк проводить по спеціальній формі. Це такі як:
- об'явка на внесення готівки;
- грошовий чек;
- платіжне доручення;
- платіжна вимога;
Об'явка на внесення готівки виписується при внесенні готівки на розрахунковий рахунок. Для підтвердження про одержання грошей банк видає квитанцію.
Грошовий чек є розпорядженням банку про видачу грошей з розрахункового рахунку, в якому вказана сума готівки.
Платіжне поручення - це поручення банку про перечислення відповідної суми з розрахункового рахунку підприємства на розрахунковий рахунок одержувача. Платіжне поручення виписується в необхідній кількості екземплярів в залежності від того, де находиться банк одержувача. Форма платіжного поручення єдина для всіх видів перечислення.
Висновок
Прийнята система бухгалтерського обліку на АТЗО "Ал-Прут" відповідає законодавчим та нормативним вимогам.
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться методом подвійного запису господарських операцій згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку, по журнально-ордерній формі, з дотриманням вимог "Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 р. за №250 та "Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні", затверджених наказом Мінфіну України від 07.05.1993 р. №25 з наступними змінами та доповненнями.
Стан аналітичного та синтетичного обліку задовільний. Дані аналітичного та синтетичного обліку, ордерів та головної книги, в основному реально відображають господарсько-фінансову діяльність АТЗТ "Ал-Прут".
Облік руху основних засобів ведеться у відповідності з "Положенням про організацію бухгалтерського обліку та звітності України".
Техніка безпеки
Виконання вимог по ОП і ТБ. Форма наочної агітації
В основі роботи по охороні праці та ТБ покладено Закон України "Про охорону праці" та інших нормативних актів, котрі регулюють взаємовідносини між різними суб'єктами права в цій сфері. На підприємстві розроблений і діє колективний договір, який регулює відносини з питань безпеки, гігієни праці і інших правових питань між колективом та власником підприємства. Щорічно розробляються і затверджуються комплексні заходи щодо охорони праці і ТБ. На підприємстві контроль за дотриманням правил охорони праці і ТБ, протипожежної охорони покладено на інженера з ОП.
Загальне керівництво і безпосередньо організацію роботи з охорони праці і ТБ та відповідальність за дотриманням Закону України "Про охорону праці" покладено на головного інженера.
За загальний стан охорони праці, ТБ та протипожежної безпеки в виробничих підрозділах відповідальність покладено на керівників цехів, служб. На підприємстві створено атестаційну комісію по перевірці знань і атестацію осіб, які виконують роботи з підвищеною безпекою. З цією метою організовано навчання та атестація осіб, що вимагають атестації. Їм видається посвідчення по кожному виду робіт начальники підрозділів розробляють робочі інструкції з ОП та ТБ, які узгоджуються відповідними спеціалістами. Дані інструкції затверджуються наказом генерального директора підприємства. Робочі інструкції знаходяться в керівників підрозділів та вивішуються на робочому місці.
Проведення інструктажу з ОП і ТБ:
при поступленні на роботу працівники проходять медогляд та проводиться вступний інструктаж інженером з ОП. Дані інструктажу заносяться в журнал. Крім того поступаючий на роботу проходить інструктаж на робочому місці, де проводиться відповідний запис.
Періодичний інструктаж з ОП і ТБ проводиться щоквартально, про що зазначається в журналах. Повторний інструктаж проводиться в випадках змін в інструкції з ОП по впровадженні нових правил з ОП та в випадках нещасних випадків, проведення розслідування нещасних випадків. Існує 3 види:
- нещасний випадок зв'язаний з виробництвом. Розслідується і оформляється актом по формі Н-1;
- нещасний випадок зв'язаний з роботою. Розслідується і оформляється актом по формі НТ-1;
- нещасний випадок в побуті. Розслідується і оформляється актом по формі НТ-1.
Наглядна агітація:
- на кожному робочому місці вивішуються інструкції з ОП та ТБ;
- в виробничих цехах вивішені плакати з ОП і ТБ;
- розроблені і вивішені на робочих місцях інструкції по наданні першої медичної допомоги при нещасних випадках (ураження електричним струмом, опіках, ударах, удушенні, пораженні, кровотечі та ін.);
- на видних місцях вивішені номера телефонів осіб та організацій необхідних при виникненні аварійних ситуацій.
(з питання)
- Перелік ПК: PENTIUM 500 /64 MB/ 10 GB
CELERON 200 /32 MB/ 7,2 GB
PENTIUM 100 /16MB/ 4 GB.
- додаткові зовнішні пристрої: 2 струйні принтери, 1 сканер, 2 модеми, 1 ксерокс.
- дискові операційні системи: DOS, Windows.
- програмні засоби:
" Microsoft Word - текстовий редактор;
" Microsoft Exel - табличний процесор;
" Microsoft Access - СУБД (управління базами даних);
інші програмні засоби:
" ABBYY Fine Reade - програма для сканування (точніше для розпізнавання сканованого тексту);
" Adobe Photoshop 6.0 - програма для редагування фотографій;
" ACD SYSTEM - для перегляду фотографій та графічних об'єктів;
" Inoculatel T Personal Edition - для

 
 

Цікаве

Загрузка...