WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів - Реферат

Облік основних засобів - Реферат

І. Облік основних засобівПо характеру функціонального використання основні засоби діляться на слідуючи групи:
- будівлі;
- споруди;
- передавальні прилади;
- машини і обладнання;
- транспортні засоби;
- інструмент;
- виробничо-господарський інвентар.
Початкова оцінка основних засобів складається із затрат на їх придбання, монтаж і встановлення.
Залишкова вартість - різниця між початковою вартістю і сумою зносу.
Облік основних засобів повинен здійснюватися по кожному інвентарному об'єкту.
Інвентарний об'єкт - окремий предмет або комплекс предметів об'єднаних в єдине ціле і призначених для виконання конкретних функцій. Кожному інвентарному об'єкту присвоюється окремий інвентарний номер.
Номер наноситься на інвентарний об'єкт фарбою.
Аналітичний облік основних засобів ведеться на інвентарних карточках, які відкриваються окремо на кожний об'єкт і зберігаються по групах класифікації. Заповнені інвентарні карточки реєструються в описі.
Поступивши основні засоби приходуються на основі актів передачі.
Вибуття основних засобів оформляється:
- при ліквідації: актом про ліквідацію;
- при продажі на основі письмового розпорядження керівника.
На основі інвентарних карточок основних засобів складається відомість обліку руху основних заходів.
Підсумкові суми по відомості обліку руху основних засобів переносяться в журнал-ордер на рахунок 10.
ІІ. Облік виробничих запасів
Облік матеріалів організується по фактичній собівартості, до якої входить вартість їх закупки, включаючи націнку, розходи на погрузку, розгрузку і доставку на склад.
Коректування по фактичній собівартості проводиться в кінці місяця. Матеріально-відповідальні особи кожного місяця дають звіт по руху матеріалів в бухгалтерію. На складі облік ведеться на карточках складського обліку.
Карточки відкриваються на кожний вид матеріалів, в яких відображається щоденний прихід і розхід матеріалів в кількісному виразі. Працівники бухгалтерії щоденно провіряють правильність записів в карточках сортового обліку.
Прихід матеріалів на склад проводиться зав. складом, кладовщиком. Кладовщик перевіряє відповідність фактичної кількості поступлених матеріалів і виду матеріалів з даними супроводжуючих документів. Потім кладовщик виписує прихідний ордер на дані матеріали.
У випадку виявлення недостачі оформляється акт прийоми, в якому підписується комісія призначена керівником підприємства. Видача матеріалів із складу на виробництво здійснюється на основі письмового дозволу керівника.
На відпущені на виробництво або господарські потреби матеріали виписуються вимоги (в лімітно-забірні карти). В цих вимогах вказуються: вид матеріалів, їх кількість, кому і куди відпущені.
Видача матеріалів на продаж здійснюється на основі письмового дозволу директора. На продаж матеріалів кладовщик виписує накладну, а бухгалтерія на сонові накладної виписує податкову накладну.
В кінці місяця кладовщик на основі даних карточок складського обліку складає звіт про рух матеріалів. У звіті повинні бути дані про кількість матеріалів на початок місяця, прихід і розхід матеріалів, залишкове сальдо на кінець місяця. Дані про прихід і розхід підтверджуються первинними документами, які додаються до звіту.
Аналітичний облік матеріалів в бухгалтерії здійснюється по кожному складі окремо або по матеріально-відповідальних особах. Кожний синтетичний облік обліковується в оборотних відомостях.
Для обліку матеріалів користуються такими синтетичними рахунками:
201 - сировина і матеріали;
203 - паливо;
205 - будівельні матеріали і обладнання;
207 - запасні частини;
22 - малоцінні і швидкозношуючі предмети.
Синтетичний облік матеріалів ведеться в відомостях №10 і журнал-ордерах №6, 7, 10.
ІІІ. В собівартість продукції включаються слідуючи види затрат:
1) Затрати на підготовку і освоєння виробництва.
2) Затрати безпосередньо зв'язані з виробництвом продукції.
3) Затрати зв'язані з виробництвом продукції.
4) Затрати по обслуговуванню виробничого персоналу.
5) Затрати по забезпеченню нормальних умов праці і техніки безпеки.
6) Затрати зв'язані з управлінням виробництвом.
7) Затрати зв'язані з підготовкою і перепідготовкою кадрів.
8) Затрати зв'язані з транспортуванням кадрів.
9) Відрахування на державне соціальне страхування від розходів на оплату праці, які входять в собівартість продукції.
10) Затрати на оплату праці.
11) Оплата послуг банків.
12) Затрати, зв'язані із збутом продукції.
13) Затрати на відновлення основних виробничих фондів.
14) Втрати від браку.
Згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку для групування затрат використовують рахунок 23 (виробництво) за видами виробництва. Для ведення аналітичного обліку затрат на виробництво використовують відомість 12, 15, журнал-ордер 10, 10/1.
IV. Готовою рахується продукція, яка прийшла всі стадії технологічного процесу і прийнята відділом технічного контролю і здана на склад.
Здають готову продукцію на склад по накладній. Аналітичний облік готової продукції в бухгалтерії ведеться в облікових цінах, в якості яких можна взяти нормативні, розрахункові або планові. Але в кінці місяця, коли розрахована фактична собівартість готової продукції, яка поступила на склад, та записи в синтетичному обліку робляться по фактичній собівартості Дт 46; Кт 23.
Реалізація продукції ведеться на рахунку 701 "Реалізація" - в дебет цього рахунка відносно собівартості реалізованої продукції, а в кредит - сума, на яку покупцю пред'явлені розрахункові документи.
Синтетичний облік по рахункам 361, 701 ведеться в журналі-ордері №11.
Аналітичний облік відгрузки і реалізації ведеться в відомості відругзки і реалізації в розрізі видів продукції.
В кінці місяця розраховується фактична собівартість реалізованої продукції і показується в відомостях реалізації.
Синтетичний облік руху і реалізації готової продукції ведеться в журналі-ордері №11.
V. Каса приймає готівкові гроші по прихідних касових ордерах, підписані головним бухгалтером. Для підтвердження прийому грошей видається квитанція.
Видача готівки видається по розхідних касових ордерах з накладанням штампу з реквізитами розхідного касового ордеру.
Документи на видачу грошей підписує керівник і головний бухгалтер.
Прихідні і розхідні касові ордера до передачі їх в касу реєструються бухгалтером в

 
 

Цікаве

Загрузка...