WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Форми бухгалтерського обліку та їх вплив на формування бухгалтерської iнформацiї - Курсова робота

Форми бухгалтерського обліку та їх вплив на формування бухгалтерської iнформацiї - Курсова робота

Для ведення бухгалтерського обліку на підприємствах із простим господарським процесом виробництва, що працюють у невиробничій сфері, а також мають незначну кількість господарських операцій, застосовують спрощену форму бухгалтерського обліку [4,c. 36].

Спрощена форма бухгалтерського обліку може вестися по:

— простій формі бухгалтерського обліку (без використання регістрів обліку майна підприємства);

— формі бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку підприємства.

Малі підприємства (кооперативи, суспільства з обмеженою юридичною відповідальністю і т.д.) невиробничої сфери, що роблять незначну кількість господарських операцій і не мають власного майна в процесі виробництва продукції і робіт, пов'язаного з великими витратами матеріальних ресурсів, можуть вести облік всіх операцій шляхом їхньої реєстрації тільки в книзі обліку господарських операцій за формою № ДО-1.

Поряд із Книгою обліку господарських операцій для обліку господарських операцій, розрахунків по оплаті праці з працівниками, з бюджетом по податках з їхнього прибутку підприємство повинне вести також відомість обліку заробітної плати за формою № B-8.

Книга обліку господарських операцій є регістром аналітичного і синтетичного обліків, на підставі якого можна визначити наявність коштів і їхніх джерел у малого підприємства на визначену дату і скласти бухгалтерську звітність.

Книга обліку господарських операцій є комбінованим регістром, що містить усі застосовувані малим підприємством бухгалтерські рахунки і дозволяє вести облік господарських операцій на кожному з них. При цьому вона повинна бути досить детальною для обґрунтування змісту відповідних статей балансу.

Підприємство може вести Книгу у вигляді відомості, відкриваючи її на місяць (при необхідності використовуючи вкладні аркуші для обліку операцій по рахунках), чи у формі книги, у якій облік операцій ведеться протягом усього звітного року. У цьому випадку Книга повинна бути прошнурована і пронумерована. На останній сторінці вказується кількість сторінок, що містяться в ній, що завіряється підписами керівника і головного бухгалтера, а також відбитком печатки малого підприємства.

Книга обліку господарських операцій відкривається записами сум залишків з початку року (початок діяльності підприємства) по кожному виду наявних засобів і їх джерел.

По закінченні місяця підраховуються підсумкові суми оборотів по дебету і кредиту всіх рахунків обліку засобів і їхніх джерел.

Після підрахунку підсумків дебетових і кредитових оборотів засобів і їхніх джерел (бухгалтерських рахунків) за місяць виводиться сальдо по кожному їхньому виду (рахунку) на 1-е число наступного місяця.

Підприємства, що мають майно, простий процес виробництва продукції і робіт, можуть застосовувати для обліку фінансово-господарських операцій облікові регістри спрощеної форми.

Кожна відомість, як правило, застосовується для обліку операцій по одному з використовуваних бухгалтерських рахунків.

Таким чином, сума по будь-якій операції записується в двох відомостях одночасно: в одній — по дебету рахунку з указівкою номера рахунка, який кредитується (у графі "Кореспондуючий рахунок"), в іншій — по кредиту кореспондуючого рахунка з аналогічним записом номера рахунка, який дебетується

В обох відомостях у графі "Зміст операції" робиться запис на підставі форм первинної облікової документації про суть зробленої операції або наводяться пояснення, шифри й ін.

Залишки засобів в окремих відомостях повинні звірятися з відповідними даними первинних документів, на підставі яких були зроблені записи (касові звіти, виписки банків і ін.).

Узагальнення місячних підсумків фінансово-господарської діяльності малого підприємства, відображених у відомостях, проводиться у відомості (шаховій), на підставі якої складається оборотна відомість.

Оборотна відомість є підставою для складання бухгалтерського балансу.

В усіх відомостях указується місяць, у якому вони заповнюються, а в необхідних випадках — найменування синтетичних рахунків. Наприкінці місяця після підрахунку підсумку оборотів відомості підписуються особами, що робили записи.

Зміна оборотів у поточному місяці по операціях, що відноситься до минулих періодів, відображається в регістрах звітного місяця додатковим записом (зменшення оборотів — червоним чорнилом).

Помилки у відомостях виправляються шляхом закреслювання неправильного тексту чи суми і надписанням над закресленим правильного тексту чи суми. Закреслюють виправлене тонкою рискою для того, щоб можна було прочитати неправильний запис.

Всі виправлені помилки у відповідній відомості повинні бути завірені написом "Виправлено" із вказанням дати і підтверджені підписом облікового працівника.

Спрощена форма бухгалтерського обліку приведена на рис. 4.

Рис. 4. Спрощена форма бухгалтерського обліку.

Автоматичне складання машинограм аналітичного і синтетичного обліків по вихідних даних, зафіксованих на машинних носіях, визначає принципово інший підхід до прийомів ведення обліку, системи побудови машинограм, поєднанню в них аналітичних і синтетичних даних і ін.

Інший підхід до організації бухгалтерського обліку при комплексній його механізації був розроблений в умовах застосування перфораційних обчислювальних машин (ПОМ), а форма бухгалтерського обліку одержала назву таблично-перфокарткової.

В основу комплексної механізації бухгалтерського обліку по таблично-перфокартковій формі покладений принцип безперервності обробки облікової інформації на обчислювальних установках (ОУ) при повному охопленні механізацією всіх облікових робіт. При цьому відбувається перерозподіл робіт і значна частина операцій облікового процесу виконується персоналом ОУ.

Головна особливість даної форми полягає в тому, що в ній поєднується використання двох видів інформації, занесених на перфокарти, — змінної (разової) і постійної (нормативно-довідкової).

Змінна інформація (занесена на перфокарти) містить дані про господарські операції і відображає вихідні показники, отримані з первинних документів.

Постійна інформація, занесена на перфокарти, містить нормативні і розцінкові показники, що дозволяють істотно скоротити обсяг первинних документів, виключивши з них довідкові дані, і зменшити обсяг облікової роботи.

Документи про господарські операції, оформлені в пачки, перевірені і прийняті для обробки, реєструються в спеціальному журналі прийому документів і реєстрації контрольних чисел, що служать для контролю за схоронністю цих документів, а також для перевірки повноти записів у табуляграмах.

Зареєстровані документи передаються на перфоратор для пробивання перфокарт. Перфокарти, пробиті по документах про господарські операції, спрямовуються на обчислювальні машини, де проводиться групування перфокарт, систематизація зведень про господарські операції по рахунках синтетичного й аналітичного обліків.

Регістрами синтетичного й аналітичного обліків є табуляграми дебетових і кредитових оборотів, що складаються по кожному синтетичному рахунку.

В аналітичних табуляграмах наводяться дані первинних документів, систематизовані в розрізі аналітичних рахунків кожного кореспондуючого рахунку.

За підсумками табуляграм систематичного обліку складається оборотний баланс із розшифровкою субрахунків по кожному синтетичному рахунку. Ці зведення призначені для заповнення балансу і звітності.

Основними прийомами механізації обліку при таблично-перфокартковій формі бухгалтерського обліку (рис. 5) є:

— створення паперових документів;

— використання єдиної номенклатури кодів синтетичних рахунків і об'єктів їхнього аналітичного обліку, у результаті чого організовується автоматичний взаємозв'язок аналітичного і синтетичного обліків;

— наявність у первинних документах, у яких реєструється інформація в натуральному і вартісному вираженнях, коду кореспондуючого рахунка й об'єктів його аналітичного обліку, що дозволяє автоматично створити повний бухгалтерський запис;

— організація потокової технології обробки облікової інформації;

— використання табуляграм замість ручних регістрів аналітичного і синтетичного обліків;

— автоматичний взаємозв'язок аналітичного обліку по господарських операціях із синтетичним обліком;

— створення по всіх первинних даних бухгалтерського обліку, зафіксованих на машинних носіях, контрольних табуляграм і журналів контрольних чисел для звірки машинограм аналітичного і синтетичного обліків, організації автоматичного взаємозв'язку вихідних документів синтетичного й аналітичного обліків.

При таблично-автоматизованій формі використовується самостійний підрозділ — обчислювальна машина з застосуванням периферійної техніки в умовах функціонування АСУВ [3,c.18].


 
 

Цікаве

Загрузка...