WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Форми бухгалтерського обліку та їх вплив на формування бухгалтерської iнформацiї - Курсова робота

Форми бухгалтерського обліку та їх вплив на формування бухгалтерської iнформацiї - Курсова робота

Інформаційне пов'язування завдань обліку, контролю, аналізу й аудиту з іншими інформаційними системами здійснюються на базі наступних взаємно обумовлених принципів:

1) використання спільної інформації;

2) спільність окремих джерел інформації;

3) спільність окремих первинних носіїв інформації;

4) єдність системи кодування інформації;

5) зворотний зв'язок;

6) єдність системи показників.

Розробка облікової інформації є не кінцевою метою, а лише частиною облікової функції. Важливим завданням постає передача інформації конкретним споживачам таким чином, щоб ті правильно сприйняли цю інформацію і зрозуміли її потенційну корисність. Це дуже важливо, тому що при поганому представленні навіть сама важлива інформація може виявитися марною, хоча вона має певний зміст. Успіх у здійсненні облікової функції в такому випадку багато в чому залежить від правильної побудови комунікаційних процесів.

Кожне завдання характеризують: функції управління, у рамках якої вони вирішуються; ресурс, що вона відображає, його стан, підрозділ, до якого відноситься ресурс, період часу, за який відображається рух ресурсу.

Сукупність вихідних показників однозначно визначає зміст завдання.

Взаємодія функціональних завдань здійснюється на інформаційній основі. Обмін інформацією при функціонуванні АРМБ між завданнями можливий при наявності класифікаційного переліку завдань, без якого інформаційні взаємозв'язки неможливі.

Класифікація завдань сприяє методології обліку, що у свою чергу сприятливо впливає на технологію обробки даних на АРМБ.

Розмежування по класифікаційних ознаках дозволяє локалізувати однорідні завдання з метою типізації їхньої обробки, зручності вивчення особливостей і використання в управлінні, встановлення закономірностей інформаційних зв'язків.

Завдання бухгалтерського обліку можна класифікувати по ряду ознак, в залежності від практичних потреб. Найбільш важливим для практичних цілей є групування завдань за економічним змістом вихідних показників.

АРМ бухгалтера підрозділяють по великих угрупованнях

економічних показників:

1) АРМ бухгалтера по обліку основних засобів;

2) АРМ бухгалтера по обліку запасів;

3) АРМ бухгалтера по обліку праці і заробітної плати;

4) АРМ бухгалтера зведеного обліку і складання звітності та інших.

Значне місце в інформаційній системі займає нормативно-довідкова інформація (НДІ).

Специфіка інформації об'єктів обліку диктує необхідність групування НДІ по цих об'єктах (НДІ для обліку основних засобів, обліку запасів і т.д.). Кожна з характеристик об'єкта також має свої відмінні риси і повинна по можливості мати однакове представлення.

По призначенню НДІ використовується для:

— ідентифікації одиниць інформації;

— інформаційно-пошукових цілей;

— формування характеристики об'єктів обліку;

— забезпечення інформаційних зв'язків, розрахунків.

В залежності від призначення НДІ групується в різні інформаційні підгрупи.

За структурою побудови НДІ може бути представлена в лінійному, списковому чи табличному виглядах.

За сферою застосування — універсальна і спеціальна. Універсальна НДІ обслуговує функціонування усіх використовуваних автоматизованих інформаційних систем. У більш вузькому значенні (з погляду бухгалтерського обліку, контролю й аудиту) — вона обслуговує функціонування всіх облікових завдань.

Універсальна НДІ (загальнодержавна і загальносистемна).

Спеціальна НДІ бере участь у вирішенні конкретних завдань чи визначеного комплексу завдань.

До спеціальної НДІ відносяться локальні класифікатори і словники.

За джерелом формування НДІ поділяється на первинну і похідну.

До первинної НДІ відносяться дані облікового і нормативного характеру. Похідна НДІ формується на основі НДІ в результаті її перетворення.

Первинну і похідну НДІ, що використовується без будь-якої попередньої обробки в межах бухгалтерського обліку, називають базовою НДІ.

Розподіл НДІ за джерелом формування дозволяє розмежовувати сфери обробки даних. Необхідно, щоб уся НДІ, сформована іншими автоматизованими системами, представлялася для вирішення облікових завдань у готовому до використання вигляді без будь-яких перетворень, тобто уся вона повинна розглядатися як базова.

Нормативну інформацію складає сукупність норм, нормативів, цін, розцінок, тарифів процентних ставок і інших величин, обчислених до початку формування бухгалтерської інформації в процесі технічної підготовки виробництва, ціноутворення і т.д.

У системі НДІ виділяють наступні види даних: класифікатори, довідники, таблиці відповідності і словники.

Класифікатори інформації — це систематизовані переліки найменувань і кодових позначень об'єктів, що класифікуються. Для НДІ об'єктами класифікації можуть бути різні елементи даних, згруповані по визначених ознаках.

При наборі ознак необхідно враховувати характер завдань, що будуть вирішуватись і сформовані класифікатори і номенклатури.

Загальнодержавні класифікатори повинні створюватися для вирішення завдань різних функцій управління. Дані класифікатори розділяють на три види.

Перший містить інформацію, загальну для всіх інформаційних систем і описує різні ресурси підприємства. Це класифікатори одиниць виміру, кодів організацій і т.д.

До другого виду відносять класифікатори, що містять інформацію, єдину для різних інформаційних систем, що відображають характеристику ресурсів, — класифікатори основних засобів, матеріальних цінностей, трудових, грошових ресурсів і т.д..

До третьої групи відносять класифікатори, що використовуються тільки в межах обліку, контролю, аналізу й аудиту. Це класифікатори синтетичних рахунків, субрахунків і кодів аналітичного обліку, господарських операцій і т.д.

Довідник являє собою збірник довідок, тобто фрагментарних зведень, що отримуються на основі запитів. По змісту і сфері застосування довідники можуть бути дуже різноманітні. Вони можуть містити опис можливих значень об'єктів, суб'єктів, процесів і їхніх окремих властивостей.

Довідники служать для опису об'єктів обліку, установлення взаємозв'язку інформації за допомогою ідентифікації подібних ознак, для друку у вихідних документах постійних реквізитів.

Усю нормативно-довідкову інформацію розробляють стосовно конкретної установи. Структура показників і кодове позначення НДІ повинні бути єдиними для позначення у всіх інформаційних системах. Система кодування повинна враховувати необхідність відповідності вимогам порівнянності реквізитів і показників по змісту і найменуванню, їхній взаємозалежності при переході з одного рівня управління на іншій, при обміні інформацією між різними інформаційними системами й органами управління.

2.Меморіально – ордерна форма обліку

Під формою бухгалтерського обліку мають на увазі технологію й організацію облікового процесу відповідними способами, технікою документування й облікової реєстрації.

При меморіально-ордерній формі обліку бухгалтерські проводки складаються у зведених чи накопичувальних відомостях (за місяць або менші проміжки часу). Накопичувальні відомості, що складаються на основі даних первинних документів, узагальнюють однорідні операції. Записи здійснюються таким чином, щоб було відображено зміст операції, яка здійснювалась, кореспонденцію рахунків і в той же час було скорочено кількість однотипних операцій, що відображались в регістрах обліку. Зведені відомості заповнюються за результатами індивідуальних відомостей. Використання зведених відомостей дозволяє не лише скоротити кількість меморіальних ордерів, але застосовувати таку практику, коли окремим проводкам присвоюються постійні номери, що створює зручності в роботі із бухгалтерськими документами і зводить до мінімуму кількість записів у книзі „Журнал - головній".

Нормативними документами встановлено номери, які присвоюються меморіальним ордерам. Всі меморіальні ордери реєструються у книзі „Журнал - головна", на основі даних якої складається баланс.

Книга „Журнал - головна" призначена для синтетичного обліку. У ній записи робляться в систематичному порядку, тобто по окремих рахунках синтетичного обліку на основі меморіальних ордерів один раз на місяць. У книгах аналітичного обліку записи здійснюються на основі первинних документів по мірі здійснення операцій, одночасно із записами у накопичу вальних відомостях.

Меморіальні ордери можуть складатися як на групу однорідних первинних документів, так і на один документ.

По мірі складання меморіальні ордери записуються в реєстраційний журнал.

Реєстраційний журнал призначений для того, щоб забезпечити контроль за збереженням документів і перевірити повноту відображення господарських операцій на синтетичних рахунках.


 
 

Цікаве

Загрузка...