WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Форми бухгалтерського обліку та їх вплив на формування бухгалтерської iнформацiї - Курсова робота

Форми бухгалтерського обліку та їх вплив на формування бухгалтерської iнформацiї - Курсова робота

— відсутність відособленого етапу підготовки даних на технічному носії в традиційному розумінні, тобто операції введення даних первинних документів поєднуються з автоматизованими операціями їхнього контролю, первинних розрахунків, систематизації й узагальнення цих даних у необхідних розрізах і розміщенні їх в інформаційному фонді РСОД. Безпосереднє введення з клавіатури АРМБ даних первинних документів і одночасне їхнє відображення на екрані дисплея забезпечують можливість значного зниження обсягу інформації, що вводиться;

— взаємодія персоналу АРМБ із ресурсами РСОД носить інтерактивний характер, тобто характер активної безпосередньої взаємодії. Інформаційне обслуговування облікового працівника необхідними обліковими даними в процесі виконання покладених на нього контрольно-аналітичних, організаційних, інформаційних функцій реалізується в діалоговому і запитально-відповідному режимах;

— використання поряд із традиційними первинними документами технічних носіїв, на які інформація наноситься автоматично за допомогою регістрів, встановлених у місцях виконання господарських операцій;

— оперативність одержання й обробки інформації тривалого збереження за ряд попередніх років;

— одержання накопичувальних даних по будь-який необхідний структурі;

— гнучкість витрат на утримання усієї системи;

— особиста участь виконавців у процесах управління і підвищення їхньої відповідальності;

— зменшення обсягу документообігу;

— поетапне нормування потужності системи;

— зростання інформаційної раціональної системи за рахунок збільшення кількості необхідних для управління даних і підвищення їхньої достовірності і своєчасності;

— інтерактивний (діалоговий) режим вирішення завдань із широкими можливостями для користувача;

— колективне використання документів на основі групи ПЕОМ, об'єднаних засобами комунікацій, АРМБ ґрунтується на наступних основних принципах:

1) персоніфікація обчислень і самонавчання облікових

працівників;

2) автоматизація професійних знань;

3) автоматизація нових функцій;

4) безпаперова технологія;

5) раціональне сполучення розподіленої, децентралізованої і централізованої обробки облікової інформації;

6) модульність, системність і ергономічність.

Безпаперова технологія функціонування дозволяє використовувати АРМБ для рішення оперативних питань у реальному масштабі часу.

АРМБ є структурної складової автоматизованих систем управління, персональним коштом для планування, управління, обліку, контролю, обробки даних, підготовки і прийняття рішень.

Принцип модульності допускає сполучення АРМБ з іншими елементами системи, а також вбудовування в діючі системи з мінімальними витратами і без переривання функціонування останньої.

АРМБ — елемент системи автоматизації бухгалтерського обліку, усі підсистеми якої погоджені між собою.

З обліком ергономічних вимог створюються АРМБ, що забезпечують комфортні умови праці.

На підприємстві розробляються три категорії АРМБ відповідно до основних функцій облікових працівників і використання персональних ЕОМ з відповідними технічними характеристиками.

При автоматизованому вирішенні облікових завдань управлінський персонал виконує в основному роботи, пов'язані безпосередньо зі здійсненням методологічних, контрольних і аналітичних функцій, складанням у встановленому порядку бухгалтерської звітності, а також зі збором, реєстрацією, підготовкою на машинному носії первинної інформації з використанням ПЕОМ, передачею системі обробки даних інформації на машинному носії [4, c. 30].

При цьому відповідні управлінські служби (бухгалтерія, відділи) несуть повну відповідальність за передачу відповідної інформації, підготовленої у вигляді документів чи машинних носіїв, а бухгалтерія, крім цього, несе загальну відповідальність за організацію і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

У процесі автоматизованого рішення облікових, контрольних і аналітичних завдань взаємодія між бухгалтерією, відділами і системою обробки даних здійснюється в такий спосіб.

З використанням інформаційної системи відповідні працівники обліку, що беруть участь в автоматизованій реалізації комплексу обліку й в автоматизованому вирішенні комплексу завдань, виписують первинні документи на ПЕОМ і у визначеному порядку заповнюють дані. Одночасно з випискою первинних документів на ПЕОМ провадиться перенесення інформації на машинний носій. Відповідно до встановленого на підприємстві регламентного режиму працівники обліку передають системі обробки даних інформацію, що підлягає обробці на машинному носії, і додаткові дані для контролю правильності інформації на машинному носії.

Система обробки даних у міру одержання інформації на машинних носіях робить її відповідну обробку, що включає створення і контроль інформаційних даних на ЕОМ більшої потужності. У процесі контролю видаються діагностичні зведення про виявлені помилки. Відконтрольовані дані завантажуються в інформаційну базу, після чого використовуються для рішення облікових, аналітичних, контрольних і аудиторських завдань. Реальні обліковий, контрольний і аналітичний процеси розподілені по робочих місцях на території підприємства і здійснюються в конкретних організаційно-технічних умовах. Тому важливим є аналіз структури робочих місць як основи наступного формування структури АРМ. У результаті аналізу організація облікового контрольного й аналітичного процесів представляється у вигляді деякої схеми робочих місць, що відображає їхню взаємодію при здійсненні реалізації облікових, контрольних і аналітичних функцій. У цю схему повинні входити робочі місця працівників, функціональні обов'язки яких у певній мірі пов'язані з веденням обліку, контролю й аналізу. До них відносяться не тільки особи, що здійснюють документування, систематизацію, узагальнення даних, контрольні чи аналітичні функції, але також і технічний персонал.

Ці місця повинні розглядатися в якості потенційних для організації АРМБ. Незважаючи на те, що значна частина названого персоналу організаційно не пов'язана з бухгалтерією, вона зобов'язана виконувати усі вказівки головного бухгалтера установи по організації і веденні обліку.

Тому організаційна підпорядкованість не є чинником, що обмежує склад місць, де можуть бути встановлені АРМБ, що тією чи іншою мірою забезпечують автоматизацію обліку, контролю й аналізу.

На робочих місцях працівників бухгалтерії весь комплекс робіт пов'язаний з веденням обліку, контролю й аналізу, у той час, як для іншого персоналу функції, пов'язані з бухгалтерським обліком, не є основними і займають лише частину їхнього часу. Очевидно, що організація АРМБ для такої категорії персоналу доцільна лише за умови використання АРМБ для виконання їхніх основних функцій. Зокрема автоматизація робочих місць працівників структурних, підрозділів, що здійснюють документування господарських операцій, у більшості випадків доцільна лише за умови комплексної автоматизації всіх облікових, контрольних і аналітичних функцій.

Розподілена система обробки даних в умовах функціонування АРМ бухгалтера будується по функціональних ознаках АРМБ із виділенням наступних трьох рівнів управління:

— вищого (АРМ бухгалтера Ш категорії) — управління на рівні установи;

— середнього (АРМ бухгалтера II категорії) — управління на рівні ділянок обліку;

— нижчого (АРМ бухгалтера I категорії) — безпосереднього управління діяльністю ділянки, бригади, складу, комори, відділу і т.д.

На рис. 1 представлений розподіл АРМБ по рівнях управління:

III Рівень - управління в цілому

II Рівень - управління на рівні обліку в бухгалтерії

I Рівень - управління на низових рівнях підприємства

Рис. 1. Розподіл АРМБ по рівнях управління.

Три рівні системи управління охоплюють усю сукупність проблем по обліку, контролю, аудиту й аналізу господарської діяльності [4,c. 30].

АРМБ I категорії призначені для формування і підготовки первинної інформації, що формується безпосередньо на місцях виникнення інформації (у цехах, складах і т.д.), а також вирішення необхідних завдань по структурних підрозділах.

АРМБ II категорії призначені для контролю проходження первинної інформації, організації регламентних і запитальних облікових, контрольних і аналітичних завдань.

АРМБ III категорії призначені для аналізу роботи структурних підрозділів і підприємства в цілому, узагальнення зведених даних, пов'язаних з вирішенням регламентних завдань по складанню оперативної і періодичної звітностей, здійснення оперативного контролю по використанню трудових, матеріальних і грошових ресурсів, дотримання діючих норм матеріальних і трудових витрат, виявлення відхилень від діючих систем чи нормування планування, управлінського обліку, моделювання облікових даних. Дане АРМБ інформаційно пов'язане як з віддаленими мереживними пристроями, що знаходяться у філіях, так і з галузевими, територіальними, міжгалузевими автоматизованими інформаційними системами, а також глобальними інформаційними системами (мережі Internet).


 
 

Цікаве

Загрузка...