WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Форми бухгалтерського обліку та їх вплив на формування бухгалтерської iнформацiї - Курсова робота

Форми бухгалтерського обліку та їх вплив на формування бухгалтерської iнформацiї - Курсова робота

До основних рис таблично-автоматизованої форми обліку відносяться:

— широке використання технічних засобів для організації комплексної автоматизованої системи обробки облікової інформації;

— широке застосування універсальної документації і машинних носіїв інформації;

— застосування системи кодів облікової інформації, що дозволяє одержати на ЕОМ усі необхідні бухгалтерські регістри;

— збереження принципу подвійного запису при застосуванні одного комплекту носіїв інформації і програмного групування дебетових і кредитових оборотів;

— автоматизація логічних операцій по веденню обліку;

— наявність системи регістрів - машинограм, визначеної послідовності їхнього виготовлення і способів запису і збереження інформації, а також можливість використання запитального режиму по окремих господарських і розрахункових операціях;

— організація системи контролю і виправлення помилок, що виникають при звірці інформації;

— збереження первинної інформації, машинних носіїв і машинограм - регістрів.

Рис.5. Таблично-перфокарткова форма бухгалтерського обліку.

При таблично-автоматизованій формі обліку обробка і ведення інформаційної бази повинні провадитися на ЕОМ. У цих умовах з'являється можливість автоматизації процесів збору, реєстрації первинної інформації і передачі її по каналах зв'язку в центральну ЕОМ (обчислювальний центр). Повній автоматизації підлягають такі операції, як обчислювальна обробка, сортування інформації, друк машинограм.

В умовах таблично-автоматизованої форми обліку первинні дані крім звичайних носіїв інформації можуть фіксуватися на машинних носіях.

На машинних носіях ЕОМ створюється нормативно-довідкова інформація, що підлягає багаторазовому використанню шляхом створення баз даних. На машинних носіях зберігається поточна, нормативно-довідкова і вихідна інформація. У залежності від використання технічних засобів і носіїв інформації існує кілька способів ведення облікової інформації.

Одним з найважливіших принципів таблично-автоматизованої форми обліку є використання режиму запитів з метою одержання зведень по відповідних позиціях бухгалтерського обліку. Для цієї мети бухгалтер заповнює стандартний документ, у якому указує вид запиту, після введення інформації в ЕОМ необхідна інформація роздруковується у вигляді таблиць чи видається на термінальний пристрій.

Основними перевагами таблично-автоматизованої форми є:

— застосування периферійної техніки в місцях виникнення інформації;

— застосування змінної і постійної інформації;

— автоматизація ведення і видачі відомостей;

— автоматизація контролю і розрахунку інформації;

— використання інформації, створеної в інших підсистемах АСУП;

— комплектність автоматизації бухгалтерського обліку;

— швидкодія виконуваних облікових робіт, регламентне формування й одержання інформації.

Основними недоліками даної форми обліку є:

— відірваність обчислювальної техніки й обчислювальних ресурсів від бухгалтерського апарату;

— хибність оперативної взаємодії всіх служб по прийняттю управлінських рішень;

— висока вартість обчислювального носія і великі витрати по його обслуговуванню.

Застосування в обліковому процесі діалогових режимів узагальнення і видачі облікової інформації одна із принципових властивостей, що відрізняють нову систему узагальнення, що називається діалого-автоматизованою формою бухгалтерського обліку.

Сучасні технічні засоби, що застосовуються для автоматизованого ведення бухгалтерського обліку, дозволяють підійти по-новому до формування облікової інформації, знизити трудомісткість обробки інформації, підвищити оперативність доступу бухгалтерського апарату до оброблюваної інформації.

Діалого-автоматизована форма бухгалтерського обліку характеризується повною автоматизацією обробки і систематизацією облікової інформації, при якій будь-які дані можуть одержати відображення в обліках безпосередньо після введення їх в інформаційну базу даних.

Систематизація й узагальнення облікових, аналітичних даних, що містяться в інформаційної, базі, здійснюється автоматично і відображається в отриманих машинним способом вихідних даних обліку, контролю й аналізу. Узагальнення даних у синтетичному й аналітичному обліках здійснюється одночасно на підставі однієї і тієї ж інформації.

Діалого-автоматизована форма бухгалтерського обліку передбачає автоматизоване виконання завдань бухгалтерського обліку як у регламентному, так і в запитальному (діалоговому) режимах. При реалізації режиму запитів підвищується оперативність бухгалтерського обліку, контролю й аналізу, з'являється можливість одержання необхідних довідкових і аналітичних даних протягом звітного періоду, а не лише по його закінченні. При діалого-автоматизованій формі бухгалтерського обліку обсяг інформації, що регламентно видається користувачам значно скорочений і обмежений тільки необхідними і достатніми для виконання конкретних управлінських робіт даними. Додаткові дані, необхідні для використання, видаються на запит. При необхідності перевірки правильності розрахунків є можливість одержати розшифровки кожного результату показника по запиту користувача з вказівкою порядку проведених у машині розрахунків і усієї вхідної інформації [4,c.45].

При діалого-автоматизованій формі бухгалтерського обліку передбачається видача користувачем інформації не тільки у вигляді друкованих документів, але й відеограм. Контроль правильності ведення обліку в значній мірі також автоматизується, що сприяє підвищенню достовірності і правильності облікових даних. При цьому на бухгалтерський апарат покладається обов'язок контролювати виконання зазначених робіт. Бухгалтерам надається можливість здійснювати перевірку показників, відображених у вихідних облікових документах. При виконанні зазначеного контролю і при аудиті бухгалтерського обліку забезпечується зв'язок між даними аналітичного і синтетичного обліків і первинною документацією.

Діалого-автоматизована форма обліку обмежує доступ як до первинного, так і систематизованої інформації шляхом уведення паролів таємності, перевірки повноважень на доступ до інформації, виявлення і недопущення несанкціонованого доступу до інформації, що зберігається на машинних носіях.

З вищевикладеного можна зробити висновок, що діалого-автоматизована форма бухгалтерського обліку характеризується наступними перевагами:

— автоматизованою фіксацією всієї облікової інформації на машинних носіях;

— автоматизацією документування;

— систематизацією, узагальненням і відображенням даних бухгалтерського обліку;

— виконанням завдань бухгалтерського обліку в режимі запитів, а при необхідності — і в регламентному;

— відображенням вихідних даних не тільки у вигляді друкованих документів, але і відеограм;

— забезпеченням по запиту користувача розшифровки будь-якого результативного показника з вказанням порядку проведених у машині розрахунків і усієї вхідної інформації, використовуваної для розрахунків;

— автоматизованим контролем вихідної інформації;

— забезпеченням схоронності, виявлення і недопущення несанкціонованого доступу до облікової інформації, збереженої на машинних носіях;

— наявністю засобів, що дозволяють узагальнити і відобразити наявну в пам'яті машини облікову інформацію у вигляді, не передбаченому формою бухгалтерського обліку;

— здійсненням моделювання з обліковими даними в процесі виконання господарських операцій;

— оперативним управлінням фінансовими, матеріальними і трудовими ресурсами підприємства;

— проведенням аналізу даних у міру їхнього введення.

Діалого-автоматизована форма є новою інформаційною системою, що все більше впроваджується на підприємствах, а надалі стане однією з головних форм бухгалтерського обліку.

Діалого-автоматизована форма бухгалтерського обліку наведена на рис.6.

Рис.6. Діалого-автоматизована форма бухгалтерського обліку.

Відображення інформації

в регламентному режимі

Відображення інформації

діалоговому режимі


 
 

Цікаве

Загрузка...