WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Форми бухгалтерського обліку та їх вплив на формування бухгалтерської iнформацiї - Курсова робота

Форми бухгалтерського обліку та їх вплив на формування бухгалтерської iнформацiї - Курсова робота

ВИСНОВОК

Бухгалтерський облік у бюджетних установах ведеться за певною формою як системою регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації. І цю форму, згідно із законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", установа сама обирає виходячи із особливостей своєї діяльності та технології обробки даних.

Форму ведення обліку визначають такі складові як певне поєднання хронологічного та систематичного обліку, відповідні форми зв'язку між обліковими регістрами, спосіб та техніка облікових записів.

Враховуючи те, що форми регістрів, порядок та послідовність їх заповнення, а також технічні засоби є дуже різноманітними, то існують і застосовуються на практиці кілька поширених форм обліку. А саме : меморіально-ордерна, журнально-ордерна та комп'ютерна форма обліку. Одночасно із цими основними формами використовуються і спрощені. Як журнал-головна, яка є одним із спрощених варіантів меморіально-ордерної форми обліку. Вона використовується і на підприємствах, і на організаціях, що мають невелику кількість синтетичних рахунків. Також облікова робота може вестися і за спрощеною формою на підприємствах чи установах із простим технологічним процесом або із незначною кількістю господарських операцій, при цьому вона може вестися як із використанням регістрів обліку майна установи, так і без їх використання.

Таким чином бачимо, що на установах із різного профілю діяльністю використовуються ті форми обліку, які найкраще відповідають їхній суті та завданням, які ними виконуються, тобто береться за основу одна з основних форм і максимально пристосовується до потреб установи.

Проте у кожної із форм обліку існують як переваги так і недоліки, але вони постійно вдосконалюються.

Однак із запровадження до облікового процесу електронних обчислювальних машин нового покоління дозволяє суттєво зменшити навантаження на працівників бухгалтерії, облікова робота яких орієнтована на ручну працю і обробку паперових носіїв інформації. Якщо немає достатніх коштів на автоматизацію усіх облікових ланок, то переважно у всіх установах використовуються засоби автоматизації на такій ланці облікової роботи як облік робочого часу, нарахування, виплата та здійснення утримань із заробітної плати.

Переваги автоматизованої форми обліку полягають у тому, що скорочуються обсяги паперового документообігу, з'являється можливість у будь-який час сформувати необхідні документи із наперед заданими параметрами та умовами, у розрізі потрібних показників – за інвентарними номерами, за матеріально-відповідальними особами, за установами (якщо облік ведеться централізованими бухгалтеріями).

Але і тут не все гладко. Адже не всі форми ручного обліку за своєю організацією піддаються автоматизації. Зокрема, при журнально-ордерній формі значно ускладнюється комп'ютеризація обліку, оскільки багатографні регістри журналів-ордерів і відомостей до них не можуть бути належним чином відображені на екранах комп'ютерів та роздруковані принтерами. Крім цього автоматизації може перешкоджати та обставина, що існує величезна кількість варіантів журнально-ордерної форми, які виникли в установах різних галузей економіки.

Отже, бюджетні установи самі обирають форму обліку виходячи із своїх потреб та фінансових можливостей

ВСТУП

Бухгалтерський облік у бюджетних установах виконує свої конкретні задачі, має специфічні об'єкти, ведеться за окремим планом рахунків на балансі, який відрізняється від балансу госпрозрахункових підприємств та організацій. Але форми обліку використовуються ті ж, що на підприємствах.

Згідно з чинним законодавством установа самостійно визначає форму обліку, з урахуванням особливостей своєї діяльності та технології обробки облікових даних, про що зазначається в наказі про облікову політику.

Під формою бухгалтерського обліку розуміють сукупність облікових регістрів, які використовуються в певній послідовності та взаємодії для ведення обліку із застосуванням принципу подвійного запису. Для відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку призначені різні облікові регістри.

Певне поєднання хронологічного та систематичного обліку, відповідні форми записів – все це визначає форму ведення бухгалтерського обліку. Причому форми регістрів, порядок та послідовність записів у них, а також технічні засоби обліку є дуже різноманітними.

Форми бухгалтерського обліку в умовах ручної облікової праці розрізняються за наступними ознаками :

  • кількістю облікових регістрів, які застосовуються, їх призначенням, змістом, формою та зовнішнім виглядом;

  • послідовністю та способами записів в облікових регістрах;

  • зв'язком регістрів хронологічного та систематичного, синтетичного та аналітичного обліку.

В умовах комп'ютеризації облікового процесу зміст форми обліку розширюється і поглиблюється, вона починає визначати не тільки методологічні, але й технологічні та інформаційні аспекти організації бухгалтерського обліку і обробки облікової інформації.

Послідовне використання технічних засобів обліку, передусім ЕОМ, вносить суттєві зміни в техніку і послідовність записів, у форму і зміст облікових регістрів. З'явилися нові форми бухгалтерського обліку — машинно-орієнтовані. В бюджетних установах застосовуються різні варіанти цих форм, які передбачають обробку інформації за такою схемою: первинні документи — машинні носії — машинограми. Проте через обмеженість коштів на придбання сучасної обчислювальної техніки і програмного продукту, високу вартість послуг з обробки облікової інформації домінуючим у бюджетних установах України є застосування форм бухгалтерського обліку, орієнтованих на ручну працю.

За даних умов, що зумовлюють специфіку діяльності бюджетних установ та ситуації, що склалася у бюджетній сфері на сьогодні вибір форми бухгалтерського обліку для організації облікової роботи у бюджетних установах має важливе значення бо прямим чином впливає на формування облікової інформації.

1

Зміст

Вступ

4

1.

Регістри і форми обліку, що використовуються в бюджетних установах

6

2.

Момеріально – ордерна форма обліку

17

3.

Журнально – ордерна форма обліку

20

4.

Організація бухгалтерського обліку в умовах автоматизованої обробки інформації

22

Висновок

35

Список використаної літератури

37

4. Організація бухгалтерськогообліку в умовах автоматизованої обробки інформації

Для ведення бухгалтерського обліку на підприємствах із простим господарським процесом виробництва, що працюють у невиробничій сфері, а також мають незначну кількість господарських операцій, застосовують спрощену форму бухгалтерського обліку [4,c. 36].

Спрощена форма бухгалтерського обліку може вестися по:

— простій формі бухгалтерського обліку (без використання регістрів обліку майна підприємства);

— формі бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку підприємства.

Малі підприємства (кооперативи, суспільства з обмеженою юридичною відповідальністю і т.д.) невиробничої сфери, що роблять незначну кількість господарських операцій і не мають власного майна в процесі виробництва продукції і робіт, пов'язаного з великими витратами матеріальних ресурсів, можуть вести облік всіх операцій шляхом їхньої реєстрації тільки в книзі обліку господарських операцій за формою № ДО-1.

Поряд із Книгою обліку господарських операцій для обліку господарських операцій, розрахунків по оплаті праці з працівниками, з бюджетом по податках з їхнього прибутку підприємство повинне вести також відомість обліку заробітної плати за формою № B-8.


 
 

Цікаве

Загрузка...