WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Система оподаткування пiдприємницькоiї дiяльностi фiзичних осiб - Курсова робота

Система оподаткування пiдприємницькоiї дiяльностi фiзичних осiб - Курсова робота

Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів повинен видати дублікат свідоцтва про державну реєстрацію.

За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію сплачується 40% плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності.

Якщо змінюється прізвище, ім'я чи по батькові або будь-які інші дані, що занесені до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, відповідні зміни в 10-денний термін повинні бути внесені підприємцем - громадянином до своєї реєстраційної картки.

Орган державної реєстрації в 10-денний термін з дня надходження зазначених документів сповіщає про внесення змін (доповнень) державну податкову інспекцію за місцем проживання суб'єкта підприємницької діяльності.

За державну реєстрацію змін (доповнень) сплачується 30% плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності.

У разі зміни місця проживання суб'єкт підприємницької діяльності у 7-денний термін з дня винекнення такої зміни зобов'язаний:

1. внести відповідні зміни до своєї реєстраційної картки;

2. подати документ, що засвідчує нове місце проживання суб'єкта підприємницької діяльності;

3. подати свідоцтво про державну реєстрацію для внесення відповідних змін.

Невиконання цієї вимоги у зазначений термін є підставою для звернення органу державної реєстрації до суду чи арбітражного суду з позовом про скасування державної реєстрації.

Орган державної реєстрації, на обліку у якого перебуває суб'єкт підприємницької діяльності:

1. вносить зміни до свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, в яких зазначає дату внесених змін та його нове місце проживання. Внесені відомості засвідчуються підписом посадової особи і печаткою органу державної реєстрації;

2. у 10-денний термін з дня одержання повідомлення про зміну місця проживання суб'єкта підприємницької діяльності сповіщає про це державну податкову інспекцію за місцем проживання суб'єкта.

У разі зміни місця проживання суб'єкта підприємницької діяльності, яка пов'язана із зміною адміністративного району (міста), орган державної реєстрації, на обліку у якого перебував суб'єкт підприємницької діяльності, в 10-денний термін надсилає реєстраційну картку органові державної реєстрації за новим місцем проживання цього суб'єкта.

Суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 30-денний термін з дня місця проживання звернутися до органу державної реєстрації за новим місцем проживання для взяття на облік та подати свідоцтво для внесення до нього відповідних змін.

Орган державної реєстрації за новим місцем проживання суб'єкта підприємницької діяльності у 10-денний термін сповіщає державну податкову інспекцію за місцем проживання суб'єкта про взяття на облік.

Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи здійснюється органом державної реєстрації за особистою заявою підприємця-громадянина, а також на підставі рішення суду у разі:

провадження діяльності, що суперечить законодавству;

несвоєчасного повідомлення підприємцем-громадянином про зміну свого постійного або тимчасового місця проживання.

Орган державної реєстрації, який прийняв рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, виключає його із журналу обліку реєстрації, заповнює і в 10-денний термін подає до відповідної державної податкової інспекції повідомлення за встановленою формою.

Розглянемо динаміку реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в Кіцманському районі за 1996-1999 роки.(див. табл. 1.2)

Абсолютне і відносне зростання кількості суб'єктів підприємницької діяльності і обсягів виробництва на тлі загального економічного спаду й кризового стану багатьох підприємств свідчить про значний його потенціал. З приведених даних таблиці 1.2. видно, що кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності щороку зменшується. Якщо у 1996 році їх кількість становила 1789 чол., то у 1998 році - 1387 чол., тобто зменшилася на 22,47 % за 2 роки. Це зумовлено, насамперед, активною роботою податківців у напрямку зняття з реєстрації людей, які "числяться",але не займаються підприємницькою діяльністю.. Слід відмітити, що у загальній структурі зареєстрованих найбільшу питому вагу - займає такий вид як торгово-посередницька діяльність.

Водночас, як важлива складова частина народного господарства, підприємництво ще не стало суттєвим фактором його перебудови, не активізувало виробничої та інноваційної діяльності, не відбувся його перехід від стартового періоду до стану розвитку.

Таблиця 1.2

Динаміка реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності

в розрізі видів діяльності в Кіцманському районі

за 1996-1999 рр.

Види діяльності

1996

1997

1998

1999

l. ВИГОТОВЛЕННЯ

54

95

108

103

1.Пошиття одягу та г. уборів

0

4

10

15

2.Виготовлення виробів з хутра (одяг, головні убори)

0

0

2

0

3.В'язання

0

0

0

0

4.Виготовлення гала-нтерейно-сувенірних виробів

14

18

24

29

5.Виготовлення столярних виробів

31

58

28

34

6.Виготовлення залізобетонних виробів

0

0

8

22

7.Інші види діяльності по виробництву

9

15

36

30

ll.

573

683

742

996

1.Медична практика

0

0

32

69

2.Транспортне обслуг.

82

97

74

70

3.Торгівельна діяльність

360

454

500

672

4.Ремонт:

-взуття

0

12

9

15

-телерадіоапаратури та побутової техніки

17

33

22

42

-автомобілів

45

48

41

50

5.Будівництво та ремонт інших будівель

0

0

14

25

6.Музичне обслуговування

8

10

12

15

7.Перукарські послуги

0

28

33

30

8.Інші види послуг

61

1

5

8

lll. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

0

5

6

6

1.Здавання в найм житла та

0

0

0

0

2.Приватна адвокатська діяльнність

0

4

5

5

3.Приватна нотаріальна практика

0

1

1

1

ВСЬОГО по видах діяльності

627

778

850

920

Д
іаграма 1.2

Динаміка реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності за даними ДПІ у Кіцманському районі

Основним документом, яким слід керуватися при проведенні обліку та реєстрації є Закон України від 7 лютого 1991 року № 698-ХІІ "Про підприємництво" (стаття 8). Облік зазначеної категорії громадян ведеться у спеціальному журналі державної податкової інспекції у Кіцманському районі. Журнал обліку повинен бути пронумерованим, прошнурованим та скріпленим печаткою і підписом голови районної державної податкової інспекції. На початкових сторінках журналу складається перелік всіх назв підприємницької діяльності (столярні роботи, ремонт взуття, пошиття швейних виробів, перукарські роботи, здача в оренду приміщень, ремонт автомобілів і т.д.). зазначаються сторінки журналу, де записуються прізвища та інші відомості про конкретних підприємців, які займаються даним видом діяльності . Особливість ведення цього журналу полягає в тому, що облік підприємців ведеться централізовано, по всіх податкових дільницях податкової інспекції, за всіма видами виготовленої продукції, виконуваних робіт та надання послуг. Наказом голови державної податкової інспекції облік веде спеціально призначений для цього працівник. Для забезпечення своєчасного і повного обліку громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, наказом по ДПІ населені пункти розподіляються на податкові дільниці та закріплюються за податковими інспекторами. Кожний дільничний податковий інспектор повинен мати виписку з книги централізованого обліку громадян, що проживають на території дільниці і займаються підприємницькою діяльністю. В тих податкових адміністраціях, де проведена відповідна робота і наявні технічні засоби, облік громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, може за вказаною схемою проводитись із застосуванням комп'ютерних систем. Дільничні податкові інспектори складають на кожного підприємця окрему податкову справу, в якій обов'язково повинні зберігатися всі документи, що стосуються обліку, обстеження діяльності, контрольних перевірок, декларації, розрахунки доходів і нарахованих податків та ін. Всі документи, що знаходяться у справі, повинні своєчасно реєструватись в порядку надходження у листку-реєстрі на початку справи та підшиватись із зазначенням номера сторінки відповідно до листка-реєстрації . Справи оподаткування громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, є документами довгострокового зберігання і зберігаються в архіві податкової інспекції 10 років після припинення заняття діяльністю. Зазначені справи оподаткування ведуться безперервно протягом одного-декількох років, тобто весь час існування даної діяльності і в архів у період існування підприємницької діяльності не передаються. З метою швидкого розшуку справ і оперативності в роботі кожній справі присвоюється індивідуальний номер, який зазначається на титульному листі. Індивідуальний номер справи складається із таких цифрових показників.Наприклад: 5-12-27, де:


 
 

Цікаве

Загрузка...