WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок справляння податку на промисел фiзичних осiб, якi здiйснюють продаж товарiв - Курсова робота

Порядок справляння податку на промисел фiзичних осiб, якi здiйснюють продаж товарiв - Курсова робота

21

Міністерство освіти України

Львівський національний університет імені Івана Франка

факультет фінанси і кредит

Порядок справлення податку на промисел фізичних осіб, які здійснюють продаж товарів

(курсова робота)

Виконав:

студент групи ФК-41

Шевчук Я.В.

Львів – 2000

Зміст:

Вступ 3

1. Декрет "Про податок на промисел" 3

2. Підприємницька діяльність громадян без реєстрації 7

3. Деякі аспекти оподаткування фізичних осіб, що займаються продажем товарів 9

4. Недоліки та переваги податку на промисел 16

Висновки 20

Список літератури: 21

Вступ

Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають намір здійснювати несистематичний, не більше чотирьох разів протягом календарного року, продаж виробленої, переробленої та купленої продукції, речей, не зобов'язані реєструватися як суб'єкти підприємницької діяльності. Такі особи мають право, сплативши податок на промисел, придбати в податковій інспекції за місцем проживання (для громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні - за місцем продажу товарів) одноразовий патент на право продажу товарів.

Податок на промисел має очевидно вагоме значення особливе в сучасному перехідному періоді розвитку економіки України. На жаль через матеріальні труднощі значна частина населення України вимушена займатися дрібною торгівлею, яка саме й регламентується декретом "Про податок на промисел".

1. Декрет "Про податок на промисел"

Декрет "Про податок на промисел" Кабінету Міністрів України № 24-93 прийнято 17 березня 1993 року. Наведемо деякі статті з цього декрету:

Стаття 1. Платники податку

Платниками податку на промисел є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (надалі - громадяни) як ті, що мають, так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні, якщо вони не зареєстровані як суб'єкти підприємництва і здійснюють несистематичний, не більше чотирьох разів протягом календарного року, продаж вироблених, перероблених та куплених продукції, речей, товарів (надалі - товари).

Стаття 2. Об'єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування є сумарна вартість товарів за ринковими цінами, що зазначається громадянином у декларації, поданій до державної податкової інспекції по району (місту) за місцем проживання, а громадянином, який не має постійного місця проживання в Україні, - за місцем продажу товарів.

Форма декларації встановлюється Головною державною податковою інспекцією України.

Не декларується та не оподатковується продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці (як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва, а також продаж автотранспортних засобів, які перебувають у приватній власності громадян, якщо вони реалізуються один раз протягом року.

(частина третя статті 2 із доповненнями, внесеними згідно ізЗаконом України від 13.09.96 р. N 371/96-ВР)

Стаття 3. Ставка податку

Ставка податку на промисел встановлюється в розмірі 10 відсотків указаної в декларації вартості товарів, що підлягають продажу протягом трьох календарних днів, але не менше розміру однієї мінімальної заробітної плати. У разі збільшення терміну продажу товарів до семи календарних днів ставка податку подвоюється.

Стаття 4. Порядок сплати та зарахування податку

Податок на промисел сплачується у вигляді придбання одноразового патенту на торгівлю, вартість якого визначається на підставі вказаної платником сумарної вартості товарів і ставки податку. Сума податку за невикористаним патентом поверненню не підлягає.

Мінімальний термін дії одноразового патенту - три, максимальний - сім календарних днів. Форма патенту встановлюється Головною державною податковою інспекцією України.

Податок на промисел зараховується до місцевих бюджетів за місцем придбання одноразового патенту.

Стаття 5. Обов'язки платників

Громадяни, які продають товари, повинні пред'являти на вимогу посадових осіб державних податкових інспекцій та органів внутрішніх справ одноразові патенти.

У разі коли продаж товарів здійснюється протягом календарного року більше чотирьох разів, така діяльність вважається систематичною і зобов'язує громадян зареєструватися як суб'єкти підприємництва відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 6. Міра відповідальності платників

На громадян, які здійснюють продаж товарів без придбання одноразових патентів або з порушенням терміну їх дії чи здійснюють продаж товарів, не зазначених в деклараціях, начальниками державних податкових інспекцій та їх заступниками накладаються адміністративні штрафи в розмірі від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно ізЗаконами України: від 06.04.95 р. N 126/95-ВР,від 11.07.95 р. N 297/95-ВР)

Протоколи про адміністративні правопорушення складаються посадовими особами державних податкових інспекцій і органів внутрішніх справ.

Стаття 7. Оскарження дій посадових осіб державних податкових інспекцій та органів внутрішніх справ

Оскарження дій посадових осіб державних податкових інспекцій та органів внутрішніх справ провадиться в порядку, передбаченому "Законом України про податкову службу України".

Стаття 8. Заключні положення

1. Виконавчі комітети міських, районних у місті Рад народних депутатів, районні, районні в містах Києві і Севастополі державні адміністрації інформують населення про порядок продажу товарів за одноразовими патентами, визначають місця та створюють належні умови для його здійснення.

2. Контроль за додержанням Декрету покладається на державні податкові інспекції та органи внутрішніх справ.

3. Цей Декрет набуває чинності з 1 липня 1993 року.

Отже, даним декретом було визначено податок з фізичних осіб у вигляді купівлі одноразового патенту на торгівлю

2. Підприємницька діяльність громадян без реєстрації

Ставка податку на промисел встановлюється в розмірі 10 відсотків від сумарної вартості товарів, що підлягають продажу, якщо одноразовий патент обирається на три дні, але не менше розміру однієї мінімальної заробітної плати (74 грн). Слід зауважити, що більшість податкових інспекцій мінімальний розмір плати за одноразовий патент встановлюють не менше одного неоподатковуваного мінімуму (17 грн), хоча це й суперечить Декрету "Про податок на промисел".

У разі збільшення терміну продажу товарів до семи днів ставка податку подвоюється і становить 20 відсотків від сумарної вартості товарів, але не менше розміру двох мінімальних заробітних плат.

Для отримання одноразового патенту на право продажу товарів громадянам необхідно звернутися в державну податкову інспекцію за місцем проживання, а для тих, хто не має постійного місця проживання в Україні, - за місцем продажу товарів. У податковій інспекції необхідно заповнити декларацію за встановленою формою, в якій вказується:

- прізвище, ім'я, по батькові громадянина;

- його адреса;

- назва, кількість, ціна за одиницю кожного найменування товару, який підлягає продажу за одноразовим патентом;

- визначається загальна сума товарів, які підлягають продажу.

Звернімо увагу на порядок заповнення декларації, а точніше, на визначення цін на товари. Податкові органи не мають права диктувати або вказувати, за якими цінами декларувати ті чи інші товари. Ціна на товари, які вказуються в декларації, визначається тільки громадянином, який має намір придбати одноразовий патент.

На підставі поданої декларації податковий орган визначає суму плати за одноразовий патент від сумарної вартості задекларованих товарів, яка становить 10 або 20 відсотків залежно від терміну реалізації товарів (три або сім днів). Визначена сума податку підлягає сплаті в бюджет до одержання патенту та до початку здійснення торгівлі.

Після пред'явлення квитанції про сплату податку на промисел податковий орган видає громадянину одноразовий патент на право здійснення торгівлі. При цьому відповідальний працівник податкового органу зазначає в патенті найменування кожного товару, який задекларований громадянином в декларації і, відповідно, підлягає реалізації, та кількість кожного найменування товару. Ціна та вартість товару, який підлягає продажу, в одноразовому патенті не вказуються. В патенті вказуються додатково тільки сума внесеної плати за одноразовий патент та термін дії патенту.

Щодо відповідальності за порушення порядку торгівлі за одноразовим патентом, то адміністративні стягнення передбачено тільки за порушення терміну дії одноразового патенту та здійснення продажу товарів, не зазначених у деклараціях, а відповідно, і в патентах. Розбіжності продажних і задекларованих цін законодавство не визначає як порушення, і тому санкції не накладаються.

Деякі стягнення при порушенні податку на промисел:

Продаж товарів без придбання одноразових патентів або з порушенням терміну їх дії чи продаж товарів, не зазначених в деклараціях.

Адміністративні штрафи від 1 до 10 розмірів установленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць.


 
 

Цікаве

Загрузка...