WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок проведення аудиту та надання аудиторських послуг - Курсова робота

Порядок проведення аудиту та надання аудиторських послуг - Курсова робота

11. Інші положення, що не знайшли відображення в даному договорі, регулюються чинним законодавством України.

Юридичні адреси сторін:

____м. Тернопіль______ ____м. Тернопіль____

вул. Львіська9 ,к.6 вул. Камінна 4/22

тел. 33-15-19 _ тел.43-88-00.

Директор Петренко 0.0. Директор Андрушко А.Ф.

м.п. м.п.

Додаток 2

Програма аудиторської перевірки

Підприємство _ТОВ "Зодіак"

Період аудиту 1.01.2000 - 1.01.2001

Кількість люд/год на перевірку _____________

Керівник аудиторської групи Степанюк В.І.

Запланований аудиторський ризик 0,1

Запланований рівень суттєвості 0,2

п/п

Перелік аудиторських процедур

Період проведення

Виконавці

Робочі документи

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.

2.1

2.2

Аудит засновницьких документів

Перевірка засновницьких документів

Перевірка наявності дозволів на право займатись діяльністю

Відстеження відображення величини статутного капіталу

Порівняння засновницьких документів, рішень акціонерів з бухгалтерськими документами

Перевірка документів, що підтверджують права власності Перевірка реєстрації змін статутних документів

Аудит формування статутного капіталу Перевірка правильності відображення в обліку внесків

Перевірка правильності оцінки внесків

12.01

13.01

Кіт Н.0.

Степанюк В. І КітН.0.

Драбик І. А.

Кіт Н.0.

Драбик І. А

Степанюк В.І

Драбик І. А

Степанюк В. І

КітН.0.

Степанюк В.І Степанюк В. І Драбик І. А.

Копії засновницьких документів, облікові регістри

Договори купівлі-продажу, патенти, договора

Копії засновницьких документів, облікові регістри

10.01.200І року

Начальник бригади ___________

Керівник ___________

Додаток 3

Директору ТОВ "Зодіак"

(код ЗКПО 3481798)

п. Андрушко А.Ф.

Лист.

Згідно з договором від 10.01.2001р. повідомляємо наступні наслідки проведеної аудиторської перевірки.

В предмет договору були включені питання достовірності, повноти. відповідності чинному законодавству та існуючим нормативам стану бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Вибірково здійснена перевірка розрахунків з бюджетом га позабюджетними фондами.

За результатами проведеної перевірки повідомляємо.

1. В порушення Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" №283-97 ВР від 25.07.97р. в склад валових витрат неправомірно включена вартість паливо-мастильних матеріалів. які використовуються для потреб легкового автотранспорту, при здійсненні бартерних операцій нарахування валових доходів здійснювалось по відвантажуванню продукції, а не по першій події (відвантаження товару чи надходження матеріальних активів): при віднесенні до складе валових витрат на підвищення кваліфікації працівників підприємства нерівномірно віднесено на валові витрати вищезазначені затрати в сумі. що перевищує 2% фонду оплати праці звітного періоду.

2. В порушення Закону України "Про ІІДВ" №168-97 ВР від 3.04.97р. в склад податкового кредиту внесена сума не підтверджена податковими накладними.

3. порушення порядку ведення касових операцій, зокрема, щодо своєчасності оприбуткування готівки, перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, видачі готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів не встановлено. Випадків перевищення ліміту готівки в касі не виявлено.

Проведеною перевіркою самостійно здійснено перерахунок валових доходів та валових витрат підприємства, суму податкового кредиту та податкових зобов'язань.

Згідно ст. 23 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93р. №3125-ХП просимо повідомити власників чи уповноважених ними осіб про встановленні під час аудиту недоліки виявлені і у веденні обліку та звітності.

Аудитор Степанюк В.І. _____________

Серт. А 336655 підпис

Додаток 4
Директору ТОВ "Зодіак"

(код ЗКПО 3481798)

п. Андрушко А.Ф.

Аудиторський висновок

за наслідками перевірки стану бухгалтерського обліку

та звітності станом на 1.01.2001 р.

В предмет аудиторської перевірки були включені питання достовірності, повноти, відповідності чинному законодавству та існуючим нормативам стану бухгалтерського обліку.

За правильність та вірогідність складання та своєчасність подання звітності несуть відповідальність директор Андрушко А.Ф. та головний бухгалтер Муха Р.П., які в період, що перевірявся (з 1.01.2000р. по 1.01.2001 року) розпоряджалися коштами підприємства.

Фірма "Тер-Аудит" несе відповідальність за висновок, що складається на підставі цієї звітності та аудиторської перевірки.

Недоліки, що виявлені в процесі перевірки усунуті підприємством самостійно, про що повідомлено листом від ...

На підставі пункту п.5.3 та п.6.3 вимог до аудиторського висновку за наслідками перевірки річного балансу та річної звітності, відповідно до п.1 ст.10 Закону України "Про аудиторську діяльність" констатуємо умовно-позитивний висновок із застереженнями і усунутими розбіжностями.

Показники формування фінансової звітності станом на 1.01.2001 року відповідають первинним документам, аналітичному обліку, чинному законодавству та існуючим нормативам з врахуванням розбіжностей усунутих станом на 1.02.2001р.

Аудитор Степанюк В. І._______

Серт.АЗ.36655 підпис

Список використаної літератури

 • Адамс Р. Основы аудита. – М.: Аудит Юнити, 1995.

 • Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК.- М.: Издательство "Дело и сервис", 2000.- 432 с.

 • Арес Э. А., Лоббен Дж. К. Аудит. Гл. ред. Соколов Я. В. – М.: Финансы и статистика, 1995.

 • Аудит використання активів і фінансово-господарських операцій // Бухгалтерський облік і аудит, 1994.- №9, С.25-36

 • Аудит предприятия: методология аудиторской проверки хозяйственно-финансовой деятельности предприятия // М: Дело, 1995-230с.

 • Барышников Н.П. "Организация и методика проведения общего аудита", Москва, 1996 год.

 • Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник.- К.: Вища школа.: Т-во "Знання", КОО, 1999.- 574 с.

 • Верига Ю.А, Руденко Л. В. Облік і аудит резервів: Українська практика та міжнародний досвід // Світ бухгалтерського обліку.- 2001. – №2. – с. 11-18

 • Додж Р. Посібник із стандартів і норм Аудита: Пер. с англ.; передмова С.А. Стукова. - М.: Фінанси і статистика; ЮНИТИ, 1992. - 240 с.

 • Закон України "Про аудиторську діяльність".

 • Зубик С., Середа О., Колошило О. Види аудиторських висновків та особливості їх складання // Бухгалтерський облік і аудит, №1, 1998.

 • Кулаковська Л.П. Основи аудиту. Курс лекцій. Навчальний посібник.-Житомир:ЖІТІ,2000

 • Монтгомери. Аудит (пер. с англ. Под ред. Соколова Я. В.). М.: Аудит Юнити, 1997.

 • Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України.- К.,1999.

 • Овсийчук М.Ф. "Аудит. Организация. Методика проведения", Москва, 1996 год.

 • Рапопорт "Международные стандарты учета и аудита" - 1992г.

 • Робертсон Дж. Аудит. Перекл. з англ. - М.: KPMG, Аудиторська фірма "Контакт", 1993. - 496 с.

 • Рудницький. Внутрішній аудит: Методологія і організація.- Тернопіль: Економічна думка,2000.

 • Сопко В.В. "Аудит в країнах співдружності незалежних держав" — Ж.: "Бухгалтерський облік і аудит" №8 1996 рік Ст. 4-12.

 • Терехов А. А. Аудит. М.: Юнити, 1999.

 • Чекин В. Д. "Курс лекций по аудиту", Москва, 1997г.

 • Шеремент А.Д., Суйц В.П. Аудит: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 1995 - 240 с.

  4


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...