WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок проведення аудиту та надання аудиторських послуг - Курсова робота

Порядок проведення аудиту та надання аудиторських послуг - Курсова робота

Операцій, які потребують уточнень стосовно правильності відображення у бухгалтерському обліку, оформлення первинних документів, відображення вартісної оцінки господарських засобів, визначення фінансового результату тощо, через часті зміни у законодавстві існує дуже багато. Прикладом можуть бути бартерні операції, операції з векселями, господарська діяльність з переробки сировини на давальницьких умовах, торговельна діяльність, визначення фінансових результатів, операції з цінними паперами тощо.

Особливо високий ризик допущення помилок спостерігається при відображенні у бухгалтерському обліку операцій, які є нетиповими для підприємства, організацій, тобто здійснюються час від часу. Консультації з питань правильності оформлення таких операцій є особливо актуальними.

Дуже часто консультації надаються з питань оподаткування об'єктів бухгалтерського обліку податком на додану вартість, податком на прибуток, іншими обов'язковими платежами, зборами. Питання, які потребують роз'яснень, стосуються правильності і повноти визначення оподаткованого обороту, правильності і законності застосування податкових пільг, відображення в обліку розрахунків з бюджетом, заповнення податкової звітності, визначення джерела сплати податків тощо.

Надаючи консультації, аудитор керується не власними особистими поглядами чи логічними судженнями з певного питання, а використовує законодавчі, нормативні положення і роз'яснює їх застосування на практиці. Під час консультації аудитору необхідно посилатися (цитувати) конкретні пункти, підпункти, статті законодавчих нормативних актів; обґрунтовування консультації на підставі журнальних чи газетних публікацій є недопустимим. Для цього необхідно використовувати лише першоджерела, користуючись правовими комп'ютерними бібліотеками, систематизованими та інкорпорованими каталогами нормативних документів, опублікованих у журналах, газетах, збірниках (без авторських тлумачень).

Аудиторські підприємства можуть здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності, розробляти на замовлення клієнта маркетингову оцінку конкурентного середовища, бізнес-плану. Для аналітичної оцінки фінансово-господарського стану підприємства доцільно використовувати статистичні, економіко-математичні методи дослідження об'єкта з елементами прогнозування.

Молоді підприємства часто потребують розрахунків та прогнозування виробництва нових видів продукції, послуг, діяльності. Таке планування здійснюють досвідчені фахівці: фінансисти, економісти, юристи тощо. Так само часто виникають потреби в розробці бізнес-планів для підприємств, що розвиваються, при заснуванні нових підприємств, для одержання інвестицій, кредитування.

Основна частина бізнес-плану складається з опису продукції або виду послуг, які планується розробити. В описі перелічуються потреби, які може задовольнити плановане виробництво, особливості і унікальні якості, які вирізняють і характеризують товар, наявність патентів чи авторських свідоцтв, що захищають особливості проектованого товару (послуги), технології, попередня оцінка продажної ціни товару (послуги) та витрат, яких потребує його виробництво, попередня величина прибутку.

Одним із видів аудиторської діяльності є економіко-правове забезпечення підприємницької діяльності юридичних і фізичних осіб.

Суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні і фізичні особи) здійснюють свою діяльність відповідно до законодавчих та нормативних актів України.

Економіко-правове забезпечення передбачає з'ясування таких основних питань:

 • перевірку відповідності законодавчим вимогам засновницьких та реєстраційних документів;

 • з'ясування відповідності чинному законодавству договірних відносин клієнта з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

Суб'єкти підприємницької діяльності – юридичні особи створюються на підставі базових законодавчих актів:

  • Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. № 1576-ХП;

  • Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 р. № 887-ХІІ;

  • Закон України "Про підприємництво" від 07.02.91 р. № 693-XII.

Засновницькі документи суб'єктів підприємницької діяльності повинні узгоджуватися з положеннями вищезазначених законів, і аудитор зобов'язаний перевірити та встановити відповідність змісту засновницьких документів вимогам чинного законодавства. Не менш важливим питанням є перевірка того, чи здійснює підприємство лише ті види діяльності, які зазначені у статутних документах. Аудитори також перевіряють відповідність юридичної адреси, вказаної у статуті, з фактичним місцезнаходженням підприємства.

Необхідно визнати, що багато важливих об'єктів аудиту виникають саме з засновницьких документів:

 • майнові відносини між засновниками (склад, розмір частин у статутному фонді);

 • правильність формування статутного фонду при створенні та приватизації підприємства.

У процесі фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності встановлюються договірні відносини, аналіз та економіко-правове забезпечення яких є дуже важливим.

Українське господарське право (Цивільний Кодекс України) передбачає багато видів договорів, які можуть укладатися між суб'єктами договірних відносин. Визначити відповідність договорів чинному законодавству, а також встановити правильність вибору та доцільність укладання того чи іншого виду договору є основними завданнями економіко-правового забезпечення договірних відносин клієнта.

Висновки.

Аудит визначається як перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Потреба в аудиторських послугах виникла через цілих ряд обставин, що супроводжувались переходом на ринкові відносини – необхідністю отримання достовірної інформації про стан обліку та підтвердження достовірності фінансової звітності, а також недостатня кваліфікація бухгалтерів малого бізнесу і часті зміни в законодавстві.

Будь-яка аудиторська перевірка – чи це повна перевірка достовірності фінансово-господарської діяльності, чи це перевірки окремих ділянок обліку – являє собою контрольно-аудиторський процес, який хоч і має складну структуру та певні особливості, але його можна поділити на три основні етапи:

 • підготовчий

 • основний

 • заключний

Підготовчий етап проведення аудиту включає в себе знайомство з клієнтом (попереднє планування), складання договору на проведення аудиту та планування аудиторської перевірки, що супроводжується складанням робочих планів та програми аудиторської перевірки.

Основний етап або дослідна стадія контрольно-аудиторського процесу здійснюється аудиторами безпосередньо на об'єкті аудиту – підприємстві. При цьому забезпечується додержання принципу раптовості аудиту. Складається ця стадія з двох етапів – перед дослідного і дослідного.

Переддослідний етап включає низку процедур організаційного характеру, спрямованих на створення необхідних умов для якісного проведення аудиту в установлені строки.

Дослідний етап – це виконання контрольно-аудиторських процедур із перевірки виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства за допомогою методичних прийомів і процедур аудиту.

Заключний етап включає в себе узагальнення і реалізацію результатів контрольно-аудиторського процесу. Узагальнення результатів контролю – це систематизація недоліків у діяльності підконтрольного підприємства. При цьому виявлені недоліки групують, оформляють результати проміжного контролю, складають аналітичні таблиці, слідчо-юридичне обґрунтування, узагальнюють і відображують результат аудиторської роботи – аудиторський висновок.

Можна вважати, що даний етап є найосновнішим, так як він безпосередньо приводить роботу аудитора до логічного завершення – формування думки аудитора та реалізації результатів контролю. Але відповідно, якщо аудитор припустився помилки на будь-якому з попередніх етапів аудиторської перевірки, то це автоматично вплине на достовірність аудиторського висновку.

Аудиторська фірма "Тер Аудит"

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

про достовірність бухгалтерської звітності та

аналіз фінансового стану

Відкритого Акціонерного Товариства

"ТЕКСТЕРНО"


 
 

Цікаве

Загрузка...