WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок проведення аудиту та надання аудиторських послуг - Курсова робота

Порядок проведення аудиту та надання аудиторських послуг - Курсова робота

Одночасно можуть застосовуватися органолептичні прийоми – інвентаризація цінностей. Але звичайно вона буде ефективною лише тоді, коли її проводити раптово.

У процесі аудиторського дослідження виявляється, що списані на витрати матеріали по безтоварних документах у покупця не відображено в обліку або оприбутковано їх у меншій кількості, ніж списано на видаток, як це раніше зазначалось у дослідженні звітів виконробів будівельно-монтажних робіт. Можуть бути також невідповідності у звітах різних матеріально-відповідальних осіб при внутрішньому переміщенні товарів між окремими відділами чи структурними підрозділами.[4, с.153]

Зростання обсягів фінансово-господарської діяльності підприємств супроводжується зростанням обсягів інформації, що призводить до труднощів, пов'язаних із виконанням аудиторами аудиторських процедур. Тому перспективним є використання ділового спілкування аудитора з ЕОМ. Використання ділового режиму спілкування з ЕОМ ґрунтується на формуванні запитів аудитора, тобто вмінні правильно скласти алгоритм і поставити задачу. Тут же, за допомогою комп'ютера, можна накопичувати результати досліджень за формою журналу аудитора, групування і систематизації результатів досліджень, що має таку форму:

Таблиця 1.

Журнал аудитора групування і систематизації результатів досліджень [5, с. 172]

Звітний період

Наймену-вання доку-мента, його дата, номер

Нормативний документ, що порушений, коли і ким затверджений, його номер, стаття, пункт

Зміст недоліків

Посада і прізвища осіб, відпові-дальних за порушення

Сума матеріаль-ного збитку, грн..

Посада і прізвища осіб, відповідальних за матеріальний збиток

Заходи, щодо усунення недоліків, ліквідації їх наслідків, запобігання повторення в майбутньому

Отже, дослідницький процес у проведенні фінансово-господарського контролю включає виконання аудиторських процедур як вручну аудитором так і за допомогою ЕОМ. Саме після здійснення основного етапу, тобто за результатами його роботи здійснюються узагальнення і формуються висновки про проведену перевірку, - тобто здійснюється заключна стадія контрольно-аудиторського процесу.

Завершальна стадія передбачає узагальнення і реалізацію результатів контролю, коли групують і синтезують виявлені недоліки в хронологічній послідовності їх здійснення, систематизують порушення нормативно-правових актів в фінансово-господарській діяльності за економічним змістом, а також за місцями виникнення і госпрозрахункової відповідальності за порушення, внаслідок чого власнику завдано збитків.[8, с. 24]

Виявлені і згруповані недоліки у господарській діяльності аудитори узагальнюють і викладають в акті комплексного аудиту (висновку), який обговорюють з акціонерами, засновниками, розробляють профілактичні заходи щодо запобігання недолікам у подальшій діяльності підприємства.

Про відсутності порушень аудитор одразу може скласти безумовно-позитивний висновок. Коли ж вході перевірки аудитором були виявлені певні порушення, проріхи в розрахунках, окремі неточності та недоліки, то аудитор повинен надіслати клієнтові листа, який повинен містити всі перераховані вище недоречності та можливі шляхи їх вирішення [Додаток 3].

Лише після отримання аудитором листа-відповіді від клієнта про прийняття до уваги сформованих аудиторів недоліків та прийняття заходів щодо їх усунення, аудитор може подати аудиторський висновок [Додаток 4].

Загальні умови до формування аудиторського висновку, його змісту та структури зазначені в ННА №26 "Аудиторський висновок" [10] та ННА №26 "Аудиторський висновок спеціального призначення".

Розділ 3. Порядок надання аудиторських послуг

За Законом України "Про аудиторську діяльність" до поняття аудиторської діяльності, крім організаційного і методичного забезпечення аудиту та практичного виконання аудиторської перевірки, входить надання аудиторських послуг.

Національний норматив аудиту № 1 "Вимоги національних нормативів аудиту" [7, с. 7-11] визначає такі види аудиторських послуг:

  • оглядові (експрес) перевірки;

  • операційні перевірки;

  • трансформація систем обліку та звітності з урахуванням вимог інших правил (компіляція).

Завданням оглядової (експрес) перевірки фінансової звітності є надання аудитору можливості встановити негативні факти, котрі приводять його до висновку, що інформація отримана на підставі прийнятої облікової політики не правдиво представляється (негативний висновок). Порядок надання цього виду послуг здійснюється аудитором у вигляді процедур перевірок, які не забезпечують оцінку подій, так як це робиться при аудиті. Все негативне, що попадає в коло зору аудитора розцінюється ним як те, що фінансова звітність, в усіх суттєвих аспектах, не складена у відповідності з встановленими правилами її підготовки. Таке ж завдання стоїть перед аудитором під час оглядової перевірки іншої інформації підготовленої у відповідності з окремими правилами.

В процесі проведення оглядової перевірки аудитор намагається бути в курсі всіх суттєвих питань, оскільки обмежені процедури оглядової перевірки і аналізу, пов'язаного з нею, дають меншу ймовірність досягнення поставленої аудитором мети порівняно з аудитом. Тобто під час оглядової перевірки використовується досвід і знання в галузі аудиту, знання техніки аудиту для отримання необхідних доказів. Але при оглядових перевірках не вивчається, так як при аудиті, система внутрішнього контролю і обліку підприємства, не перевіряється первинна бухгалтерська документація на предмет достовірності, а докази отримуються в більшій мірі шляхом інспектування, огляду, підтвердження і розрахунків, що також використовується під час проведення аудиту. Також, аудитор намагається переглянути всі важливі справи підприємства, однак процедура оглядової перевірки дає менше вивчення цих справ, ніж так, як це робиться при аудиті, тому рівень гарантування, який надається в звіті оглядової перевірки відповідно менший, ніж він дається в аудиторському звіті.

Операційна перевірка – це процес надання послуг, пов'язаних з проведенням узгоджених з клієнтом процедур перевірки, тобто аудитор зобов'язаний провести процедури перевірки, про котрі він домовився з клієнтом. Узгоджені між аудитором і клієнтом процедури здійснюються з метою задоволення інтересів клієнта стосовно інформації по окремих питаннях. В результаті проведеної операційної перевірки аудитор надає клієнтові звіт, який має обмежене коло користувачів. Він стосується лише тих сторін, котрі домовились про виконання узгоджених процедур перевірки, тому що інші сторони, які не мають уяви про причини процедур, можуть неправильно інтерпретувати результати перевірки. Отримувачі подібного звіту повинні скласти власне заключення на підставі виконаних аудитором узгоджених процедур перевірки

Компіляція здійснюється аудитором з метою трансформації обліку клієнта за іншими, ніж в Україні, стандартами обліку. Основна мета такої послуги, на відміну від аудиту, полягає у збереженні класифікації і підсумку фінансової інформації. Як правило, це визиває скорочення обсягу деталізації даних і приводить до створення сприятливих в використанні і розумінні таблиць. В цьому випадку не вимагається отримання аудиторських доказів стосовно цієї інформації. Однак, користувачі перекладеної фінансової звітності, отримують певну вигоду від участі професійних бухгалтерів, оскільки такі послуги виконуються з належними професійними навичками і турботою.

Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними:

  • експертиз;

  • консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування;

  • аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Найбільш поширені консультації, пов'язані з особливостями відображення у бухгалтерському обліку окремих фінансово-господарських операцій, які є типовими для підприємства-клієнта, або, навпаки, здійснюються час від часу і є нетиповими для діяльності підприємства.


 
 

Цікаве

Загрузка...