WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок проведення аудиту та надання аудиторських послуг - Курсова робота

Порядок проведення аудиту та надання аудиторських послуг - Курсова робота

Переддослідна стадія контрольно-аудиторського процесу ґрунтується на його моделюванні. Весь процес контролю реальних об'єктів його дослідження подається у вигляді моделі.

Типову модель контролю фінансово-господарської діяльності підприємства показано на рис.2.

Рис.2. Типова модель стандарту контрою і аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства. [5, с.157]

Виходячи з особливостей виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства, а також з програми комплексного аудиту або перевірки на переддослідній стадії конкретизують параметри контролю за часом і обсягом контрольних процедур, визначають джерела інформації та методичні прийоми контролю, узагальнюють і реалізують його результати. Так, контролюючи діяльність промислового підприємства, що виробляє матеріалоємну продукцію, у плані аудиту передбачають більше працівників, які мають спеціальні знання у галузі матеріалознавства і технології цього виробництва; у календарному плані відповідно збільшують час для виконання контрольно-аудиторських процедур порівняно з іншими об'єктами контролю.

Аналогічно підготовляють джерела інформації для дослідної стадії контрольно-аудиторського процесу. Добирають законодавчі акти, інструкції, положення, методичні вказівки, норми і нормативи, які використовуються при плануванні і витрачанні сировини та матеріалів, а також первинні документи і облікові регістри, звітність щодо використання матеріалів у виробництві, їх збереження; висновки товарних та інших експертиз, що відображують відповідність витрачених сировини і матеріалів технологічному призначенню їх. Щодо об'єкта перевірки добирають методичні прийоми і контрольно-аудиторські процедури. Для контролю обґрунтованості норм витрачання сировини може бути, наприклад, визначено методичний прийом вибіркових спостережень, що здійснюється за допомогою такої контрольно-аудиторської процедури, як контрольний запуск сировини у виробництво. Разом з тим застосовують такий методичний прийом узагальнення результатів контролю, як документування результатів проміжного контролю.

На основі типової організаційної моделі контролю фінансово-господарської діяльності підприємства аудитори за об'єктами, передбаченими планом комплексного аудиту, складають окремі організаційні моделі. Такими є моделі контролю і аудиту коштів у касі та на рахунках у банках, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, трудових ресурсів і фонду заробітної плати (оплати праці), розрахункових і кредитних операцій, виконання плану виробництва і собівартості продукції, утворення і витрачання фондів економічного стимулювання і резервів, виконання планів капітальних вкладень і впровадження нової техніки, збереження власності, обліку, звітності та внутрішньогосподарського контролю. Зміст цих моделей відображує особливості підконтрольного підприємства.

Отже, на переддослідній стадії створюється організаційне, інформаційне та методичне забезпечення для якісного виконання контрольно-аудиторського процесу.

Контрольно-аудиторські процедури здійснюються аудиторами в процесі дослідження діяльності підприємств відповідно до програми аудиту, планів-графіків і календарних планів. Виконання процедур залежно від чисельності бригади контролерів може здійснюватись паралельним (одні аудитори перевіряють кошти, інші – товарно-матеріальні цінності та ін.) або послідовним (після перевірки одних однорідних операцій переходять до інших і так до повного завершення контрольно-аудиторського процесу) способами. Це не означає, що при виконанні контрольно-аудиторських процедур аудитори діють знеособлено і досліджують господарські операції ізольовано. Незалежно від того, паралельно чи послідовно організовано дослідження, всі об'єкти контролю вивчають у взаємозв'язку, оскільки господарські операції у діяльності підприємства взаємообумовлені. Координація виконання контрольно-аудиторських процедур здійснюється керівниками бригади контролерів.

Господарські операції аудитори досліджують за допомогою методичних прийомів, які реалізуються виконанням її контрольно-аудиторських процедур. Дослідження господарських операцій у процесі контролю включає перевірку достовірності їх органолептичними і документальними методичними прийомами, правомірність їх чинному законодавству і нормативним актам, виявлення відхилень від них і прийняття за цими відхиленнями рішень. [12, с.321]

Аудит може досліджувати всі господарські операції за контрольований період, наприклад операції з коштами у касі або вибірковим способом – розрахунки з покупцями і постачальниками, проведення інвентаризації перед складанням річного звіту. У процесі дослідження використовують загальнонаукові і конкретні, методичні прийоми фінансово-господарського контролю операцій і процесів господарської діяльності. Так, на великих підприємствах аудит широко використовує загальнонаукові дедуктивні методичні прийоми для виявлення конфліктних ситуацій у господарській діяльності (збільшення браку продукції, неконкурентоспроможність продукції на ринку), які потім досліджують за допомогою органолептичних (інвентаризація, контрольні заміри) та документальних (дослідження документів, які відображають господарські операції) методичних прийомів.

Тільки всебічне дослідження в процесі аудиту господарських операцій із застосуванням різних прийомів дає змогу правильно оцінити об'єкти контролю і уникнути помилок.

При дослідженні документів за формою аудитором особлива увага приділяється достовірності товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів, банківських грошових чеків, векселів, платіжних відомостей на заробітну плату та інших первинних документів, якими стверджується дійсність проведення господарської операції, її кількісні і вартісні вимірники. Нерідко з метою зловживань виготовляють повністю підробні документи або у справжні документи вносять зміни первинних записів способом дописування, підчищання, а також підроблюють підписи осіб, які брали участь у здійсненні господарської операції або вказують вигаданих посадових чи матеріально-відповідальних осіб.

Керівництво підприємства за своєю ініціативою може залучити для перевірки доброякісності первинної документації техніко-криміналістичну і почеркознавчу експертизи.

Техніко-криміналістична експертиза документів вивчає факт і спосіб внесення змін до змісту документів, а також відновлює слабовидимі і невидимі записи. Встановлення автентичності або підробки документів не входить до обов'язку техніко-криміналістичної експертизи документів, оскільки це правове питання, яке вирішують правоохоронні органи (судові, слідчі).

Почеркознавча експертиза – встановлює конкретного виконавця записів і підписів у первинних документах, які є об'єктами її дослідження, або виключає належність почерку та підпису особі, від імені якої вони виконані.

Часто техніко-криміналістичну і почеркознавчу експертизи провадять спільно, при цьому поставлені питання вирішують у межах комплексної експертизи. Так, наприклад, внаслідок комплексної техніко-криміналістичної і почеркознавчої експертиз може бути вирішено питання про спосіб виконання підпису від імені тієї або іншої особи конкретними виконавцями, про первинний зміст виправлених записів, дописування тощо.

Найбільш поширеними способами зміни первинного змісту документа є дописування (додруковування), підчищання, витравлювання та змивання записів з подальшим внесенням у документ нових даних або без таких.

Дописування – це внесення до документа нових записів, які змінюють його первинний зміст. Дописування можуть провадитися на початку, всередині або в кінці слів, цифр, штрихових і буквених кодів.

У платіжних відомостях, товарно-транспортних накладних, платіжних дорученнях та інших документах зазначають цифрові вимірники суми коштів, одиниць товару, ціну. Дописують окремі цифри, їхні елементи, коми, які відокремлюють групи цифр. Тим самим збільшується або зменшується числовий показник обліку. Більш складним є внесення відповідних змін до запису числа буквами або штриховим кодом. Для цього попередній запис підчищають, витравлюють або змивають, а на його місці роблять новий запис.

Для того щоб замаскувати дописування та інші зміни, зроблені у тексті документа, шахраї прагнуть імітувати почерк виконавця первинного тексту, добирають подібні за кольором із наявним текстом чорнило або пасту кулькової ручки, іноді виконують повторне обведення по штрихах записів, вдаються до навмисного забруднення документа у місці, де передбачають дописування, потім дописують. Такі зловживання трапляються у відомостях на виплату заробітної плати. Записують неправильні коди осіб на отримання грошей – "мертві душі", які не мають трудових стосунків з підприємством. Потім ці гроші переказують на особові рахунки підставних осіб у ощадному банку. Подібні та інші зловживання набувають поширення з використанням комп'ютерних технологій у АРМ бухгалтера.


 
 

Цікаве

Загрузка...